Aniżeli Cytaty

Aniżeli Cytaty: Gdy się dobrnie do siedemdziesiątki, to się je lepiej, śpi głębiej, czuje raźniej, aniżeli wówczas, gdy człowiek ma trzydzieści lat. Jest prawdopodobnie znacznie zdrowiej mieć kobiety w głowie, aniżeli w ramionach... -Maurice Chevalier


Aniżeli Cytaty: Kobiety są zawsze słabsze w nienawiści aniżeli w miłości. -Carlo Goldoni


kobiety-są-zawsze-słabsze-w-nienawiś-aniżeli-w-miłoś
Aniżeli Cytaty: Większa mądrość znajduje się w przyrodzie, aniżeli w książkach. -Bernard Św


większa-mądrość-znajduje-ę-w-przyrodzie-aniżeli-w-książkach
Aniżeli Cytaty: O wiele lepiej jest być słabą aniżeli silną. -Katherine Mansfield


o-wiele-lepiej-jest-być-słabą-aniżeli-silną
Aniżeli Cytaty: Próżność jest raczej oznaką pokory aniżeli dumy. -Jonathan Swift


próżność-jest-raczej-oznaką-pokory-aniżeli-dumy
Aniżeli Cytaty: Społeczność łatwiej sobie z tyranią aniżeli z lenistwem poradzi. -Pierre Bayle


społeczność-łatwiej-sobie-z-tyranią-aniżeli-z-lenistwem-poradzi
Aniżeli Cytaty: Człowiek jest lep­szy aniżeli je­go włas­ne czyny. -Andrzej Szczypiorski


człowiek-jest lep­szy-aniżeli-­go-włas­ne-czyny
Aniżeli Cytaty: Człowiek jest lepszy aniżeli jego własne czyny. -Andrzej Szczypiorski


człowiek-jest-lepszy-aniżeli-jego-własne-czyny
Aniżeli Cytaty: Wolę napis:


Aniżeli Cytaty: Nowego kłamstwa słucha się chętniej aniżeli starej prawdy. -Anonim


nowego-kłamstwa-słucha-ę-chętniej-aniżeli-starej-prawdy
Aniżeli Cytaty: Człowieko­wi człowiek wciąż jeszcze jest bliższy aniżeli anioł. -Gotthold Ephraim Lessing


człowieko­wi-człowiek-wciąż-jeszcze-jest bliższy-aniżeli-anioł
Aniżeli Cytaty: Człowiekowi człowiek wciąż jeszcze jest bliższy aniżeli anioł. -Gotthold Ephraim Lessing


człowiekowi-człowiek-wciąż-jeszcze-jest-bliższy-aniżeli-anioł
Aniżeli Cytaty: W ciele ludzkim jest więcej mądrości, aniżeli w największym rozumie. -Maria Meiedźwiecka


w-ciele-ludzkim-jest-więcej-mądroś-aniżeli-w-największym-rozumie
Aniżeli Cytaty: Lepiej w kącie na dachu, aniżeli z kobietą kłótliwą w domu wygodnym. -Salomon


lepiej-w-kącie-na-dachu-aniżeli-z-kobietą-kłótliwą-w-domu-wygodnym
Aniżeli Cytaty: Moralność człowieka częściej zależy od jego umysłu aniżeli serca. -Stefan Witwicki


moralność-człowieka-częściej-zależy-od-jego-umysłu-aniżeli-serca
Aniżeli Cytaty: Społeczność łat­wiej so­bie z ty­ranią aniżeli z le­nis­twem poradzi. -Pierre Bayle


społeczność-łat­wiej-so­bie-z ty­ranią-aniżeli-z ­nis­twem-poradzi
Aniżeli Cytaty: Dobroć serca obejmuje obszar większy aniżeli szerokie pole sprawiedliwości. -Johann Wolfgang Goethe


dobroć-serca-obejmuje-obszar-większy-aniżeli-szerokie-pole-sprawiedliwoś
Aniżeli Cytaty: Więcej błogosławieństwa jest w dawaniu aniżeli w braniu - motto miłosiernych i bokserów. -Harold Pinter


więcej-błogosławieństwa-jest-w-dawaniu-aniżeli-w-braniu-motto-miłosiernych-i-bokserów