Ani Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ani Cytaty: Bo bar­dzo dba­li, aby żad­ne­mu z nich nie było zim­no. Ani w łóżku, ani w sercu. -Janusz Leon Wiśniewski
bo bar­dzo-dba­li-aby żad­ne­mu-z nich-nie było-zim­no-ani w łóżku-ani-w sercu
Ani Cytaty: Ani we śnie, ani na ja­wie nie ma­my wątpli­wości co do rzeczy­wis­tości włas­nych przeżyć. -Antoni Kępiński
ani-we śnie-ani-na ja­wie-nie ­my-wątpli­woś-co do rzeczy­wis­toś-włas­nych-przeżyć
Ani Cytaty: Sa­ma moc nie jest ani dob­ra, ani zła - po pros­tu is­tnieje. To człowiek de­cydu­je, co z nią zrobi. -Terry Goodkind
sa­-moc-nie jest ani-dob­ra-ani-zła- po pros­-is­tnieje-to człowiek-de­cydu­-co z ą-zrobi
Ani Cytaty: ...ani siły do życia, ani ocho­ty do śmierci... -Maria Konopnicka
Ani Cytaty: Nie umiem ani pi­sać, ani kochać. -Halina Poświatowska
Ani Cytaty: Ani głowa do rady, ani tył do krzesła. -Anonim
ani-głowa-do-rady-ani-tył-do-krzesła
Ani Cytaty: Żadna firma nie posiada ani czasu, ani środków niezbędnych do uczenia się wyłącznie na własnych błędach. -James Harrington
Żadna-firma-nie-posiada-ani-czasu-ani-środków-niezbędnych-do-uczenia-ę-wyłącznie-na-własnych-błędach
Ani Cytaty: Kocha się dopiero wtedy naprawdę, gdy między obojgiem nie stoi ani Bóg, ani moralność. -Karol Irzykowski
kocha-ę-dopiero-wtedy-naprawdę-gdy-między-obojgiem-nie-stoi-ani-bóg-ani-moralność
Ani Cytaty: Przeciętny Amerykanin nie potrzebuje ani zegara, ani kalendarza. W czasie orientuje się według seriali telewizyjnych. -Jerry Lewis
przeciętny-amerykanin-nie-potrzebuje-ani-zegara-ani-kalendarza-w-czasie-orientuje-ę-według-seriali-telewizyjnych
Ani Cytaty: Jaki człowiek jest najmniej pożyteczny? Taki, który nie umie ani rządzić, ani być posłusznym. -Anonim
jaki-człowiek-jest-najmniej-pożyteczny-taki-który-nie-umie-ani-rządzić-ani-być-posłusznym
Ani Cytaty: Dla nikogo nie jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć troszczyć się o zdrowie swej duszy. -Epikur
dla-nikogo-nie-jest-ani-za-wcześnie-ani-za-późno-zacząć-troszczyć-ę-o-zdrowie-swej-duszy
Ani Cytaty: Smutek najgłębiej i najtrwalej w tych osiada, którzy go ani gniewem, ani oskarżeniami wylewać z siebie nie umieją. -Eliza Orzeszkowa
smutek-najgłębiej-i-najtrwalej-w-tych-osiada-którzy-go-ani-gniewem-ani-oskarżeniami-wylewać-z-siebie-nie-umieją
Ani Cytaty: ...w państwie despotycznym, gdzie nie ma ani honoru, ani cnoty, do czynu może skłonić jedynie nadzieja korzyści. -Montesquieu
w-państwie-despotycznym-gdzie-nie-ani-honoru-ani-cnoty-do-czynu-może-skłonić-jedynie-nadzieja-korzyś
Ani Cytaty: Teorie i za­sady nie są ani praw­dzi­we, ani fałszy­we. Są je­dynie mniej lub bar­dziej przydatne. -Henri Poincare
teorie-i za­sady-nie są ani-praw­dzi­we-ani-fałszy­we-są ­dynie-mniej-lub-bar­dziej-przydatne
Ani Cytaty: Żeby miłość z radością mogła przerzucić mosty przez przeciwieństwa, nie powinna ani ich znosić, ani zaprzeczać. -Friedrich Nietzsche
Żeby-miłość-z-radośą-mogła-przerzucić-mosty-przez-przeciwieństwa-nie-powinna-ani-ich-znosić-ani-zaprzeczać
Ani Cytaty: Między Snami i Proroctwami widzę jedno tylko podobieństwo: nie należy dawać posłuchu ani jednym, ani drugim. -Savinien Cyrano De Bergerac
między-snami-i-proroctwami-widzę-jedno-tylko-podobieństwo-nie-należy-dawać-posłuchu-ani-jednym-ani-drugim
Ani Cytaty: Dla ni­kogo nie jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć troszczyć się o zdro­wie swej duszy. -Epikur
dla-­kogo-nie jest ani-za wcześnie-ani-za późno-zacząć-troszczyć ę-o zdro­wie-swej-duszy
Ani Cytaty: Nie zas­ta­nawiaj się kto ma rację, kto się my­li, ani kto jest lep­szy czy gor­szy. Nie bądź ani za, ani przeciw. -Bruce Lee
nie-zas­­nawiaj ę-kto- rację-kto ę-my­li-ani-kto-jest lep­szy-czy-gor­szy-nie bądź-ani-za-ani-przeciw
Ani Cytaty: Współczes­na Miłość jest jak RAP możesz pier­dzielić trzy po trzy przez 3 mi­nuty, a i tak nie do­cenisz te­go, że ktoś może Cię kochać, ani wczo­raj, ani dzi­siaj, ani w przyszłości - sko­ro nie do­ceniłeś/aś jed­ne­go, nie do­cenisz żad­ne­go choćby się na Ciebie tą miłością zesrał... -Pan_Pardon
Ani Cytaty: Ci, którzy zrzekają się nieodłącznej człowiekowi wolności w celu uzyskania krótkotrwałej odrobiny bezpieczeństwa, ani na jedno, ani na drugie nie zasługują. -George Washington
ci-którzy-zrzekają-ę-nieodłącznej-człowiekowi-wolnoś-w-celu-uzyskania-krótkotrwałej-odrobiny-bezpieczeństwa-ani-na-jedno-ani-na-drugie-nie
Ani Cytaty: Miłość, wbrew temu co o niej mówią, nie jest ani ślepa, ani głucha, ani niema. Nie jest bezradna - nie odwraca się plecami (...) do drugiego, cierpiącego człowieka - bo miłość MA WIARĘ, a nikt kto ma wiarę, nie jest bezradny. -J. Usarek
Ani Cytaty: Jeżeli trzymasz się wyłącznie swojej żony, nie będziesz mógł nic dać, ani sprzedać, ani kupić bez jej zezwolenia. -Decimus Junius Juvenalis
jeżeli-trzymasz-ę-wyłącznie-swojej-żony-nie-będziesz-mógł-nic-dać-ani-sprzedać-ani-kupić-bez-jej-zezwolenia
Ani Cytaty: A złota obym miał tyle, ile ani unieść, ani uciągnąć nie potrafi nikt inny, tylko ten, co zna miarę we wszystkim. -Sokrates
a-złota-obym-miał-tyle-ile-ani-unieść-ani-uciągnąć-nie-potrafi-nikt-inny-tylko-ten-co-zna-miarę-we-wszystkim
Ani Cytaty: Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia. -Giovanni Pico della Mirandola
Ani Cytaty: Życie nie jest ani lepsze ani gorsze od naszych wyobrażeń. Ono jest zupełnie inne. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant
Życie-nie-jest-ani-lepsze-ani-gorsze-od-naszych-wyobrażeń-ono-jest-zupełnie-inne
Ani Cytaty: U człowieka język - część najtrwalsza. Ani się zetrze, ani się skurczy, a jednak zawsze w ruchu. -Aleksander Fredro
u-człowieka-język-część-najtrwalsza-ani-ę-zetrze-ani-ę-skurczy-a-jednak-zawsze-w-ruchu
Ani Cytaty: Lekceważenie siebie nie jest dowodem ani energii ani bohaterstwa, jest po prostu egoistyczną nonszalancją. -Maria Kalergi
lekceważenie-siebie-nie-jest-dowodem-ani-energii-ani-bohaterstwa-jest-po-prostu-egoistyczną-nonszalancją
Ani Cytaty: Życie nie jest ani lepsze, ani gorsze od naszych marzeń. Jest tylko zupełnie inne. -William Shakespeare
Życie-nie-jest-ani-lepsze-ani-gorsze-od-naszych-marzeń-jest-tylko-zupełnie-inne
Ani Cytaty: Nie przyjechałem promować siebie, tylko zbiór moich sztuk. Nie jestem ani Doda, ani Cichopek. -Janusz Głowacki
nie-przyjechałem-promować-siebie-tylko-zbiór-moich-sztuk-nie-jestem-ani-doda-ani-cichopek
Ani Cytaty: Życie nie jest ani tak złe, ani tak dobre, jak sobie wyobrażamy. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant
Ani Cytaty: Nie należy ani okrętu przytwierdzać do jednej kotwicy, ani życia opierać na jednej nadziei. -Epiktet z Hierapolis
nie-należy-ani-okrę-przytwierdzać-do-jednej-kotwicy-ani-życia-opierać-na-jednej-nadziei
Ani Cytaty: Moja matka nie umiała ani czytać, ani pisać. Umiała jedynie liczyć pieniądze. -Frida Kahlo
moja-matka-nie-umiała-ani-czytać-ani-pisać-umiała-jedynie-liczyć-pieniądze
Ani Cytaty: Ani się woda wróci, która upłynęła, także ani godzina, która już minęła. -Anonim
ani-ę-woda-wró-która-upłynęła-także-ani-godzina-która-już-minęła
Ani Cytaty: Oto właśnie, cze­go mi pot­rze­ba, ta­kiej pros­tej dziew­czy­ny, ta­kiej białej, szlachec­kiej dziew­czy­ny, tak... wie­czo­ry całe spędzać z nią ra­zem przy ko­minie, z taką niepo­kalaną, nieświadomą ni grzechu, ni cno­ty. Czuć ko­bietę przy so­bie, która nie zna ani za­sad, ani teorii, ani kierunków, ani żad­nych izmów, tyl­ko jest ser­cem, gorącym, czys­tym ser­cem! Ha! za­pom­niałoby się wte­dy o bladze i nudzie. -Stanisław Przybyszewski
Ani Cytaty: Przyjaźń może oznaczać bycie razem, pisanie listów lub rozmowy telefoniczne. Może być wiotka, ulotna, trwała i silna, może trwać całe życie lub tydzień. Może zostawić nas z uczuciem goryczy albo zostać w pamięci jak ciepły, jasny klejnot. Nic nie zastąpi przyjaźni - ani pieniądze, ani władza, uroda, dobrobyt, ani sława. -Rita Robinson