Autorytet Rzecz śliska Cytaty

Autorytet Rzecz śliska Cytaty: Autorytet rzecz śliska - trudno go zdobyć, łatwo stracić. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


Autorytet Rzecz śliska Cytaty: Autorytet spreparowany specjalnie dla dzieci nie może trwać. Taki autorytet będzie zawsze surogatem, który nigdy nie przyniesie pożytku. -Antoni Makarenko


autorytet-spreparowany-specjalnie-dla-dzieci-nie-może-trwać-taki-autorytet-będzie-zawsze-surogatem-który-nigdy-nie-przyniesie-pożytku
Autorytet Rzecz śliska Cytaty: Wszelako przygoda im bardziej jest śliska a niebezpieczna, tym więcej godzi się ją podjąć i dokonać we wspaniałości ducha. -Pierre De Bourdeille(s) Brantome


wszelako-przygoda-im-bardziej-jest-śliska-a-niebezpieczna-tym-więcej-godzi-ę-ją-podjąć-i-dokonać-we-wspaniałoś-ducha
Autorytet Rzecz śliska Cytaty: Autorytet to zdolność pozyskiwania przyzwolenia innych. -Bertrand de Jouvenel


autorytet-to-zdolność-pozyskiwania-przyzwolenia-innych
Autorytet Rzecz śliska Cytaty: Autorytet: Na budowę autorytetu nie ma dokumentacji. -Zbigniew Hołodiuk


Autorytet Rzecz śliska Cytaty: Autorytet rządzących spoczywa bezpośrednio lub pośrednio ostatecznie na przemocy. -Woodrow Wilson


autorytet-rządzących-spoczywa-bezpośrednio-lub-pośrednio-ostatecznie-na-przemocy
Autorytet Rzecz śliska Cytaty: Autorytet to misterium. Jego powstanie otacza tajemnica, ale upadek jest czymś namacalnym. -Jakub Burckhardt


autorytet-to-misterium-jego-powstanie-otacza-tajemnica-ale-upadek-jest-czymś-namacalnym
Autorytet Rzecz śliska Cytaty: Ludzie nie skarżą się na cierpienia, lecz na autorytet, który ich przewyższa, trzyma w garści i sprawia, że cierpią. -Cesare Pavese


ludzie-nie-skarżą-ę-na-cierpienia-lecz-na-autorytet-który-ich-przewyższa-trzyma-w-garś-i-sprawia-że-cierpią
Autorytet Rzecz śliska Cytaty: W miarę jak wśród ludu zanikają przesądy, rząd musi zwiększyć czujność oraz surowiej dbać o dyscyplinę i autorytet. -Antoine Rivarol


w-miarę-jak-wśród-ludu-zanikają-przesądy-rząd-musi-zwiększyć-czujność-oraz-surowiej-dbać-o-dyscyplinę-i-autorytet
Autorytet Rzecz śliska Cytaty: By­wa, że jed­na bar­dzo ważna rzecz ma wpływ za­led­wie na gar­stkę ludzi. Ale by­wa też, że mało is­totna rzecz wpływa na całą ich rzeszę. -Cecelia Ahern


by­wa-że jed­na-bar­dzo-ważna-rzecz- wpływ-za­led­wie-na gar­stkę-ludzi-ale by­wa-też-że ło-is­totna-rzecz-wpływa-na całą-ich
Autorytet Rzecz śliska Cytaty: Autorytet to więcej niż rada i mniej niż rozkaz. -Hans Heinrich Muchow


Autorytet Rzecz śliska Cytaty: Kto rozprawia, powołując się na autorytet, nie posługuje się rozumem, lecz raczej pamięcią. -Leonardo da Vinci


kto-rozprawia-powołując-ę-na-autorytet-nie-posługuje-ę-rozumem-lecz-raczej-pamięą
Autorytet Rzecz śliska Cytaty: Rzecz prawdziwa to rzecz niepowątpiewalna. -Kartezjusz


rzecz-prawdziwa-to-rzecz-niepowątpiewalna
Autorytet Rzecz śliska Cytaty: Wolność nie jest możliwa bez autorytetu. bo inaczej będzie chaosem - a autorytet bez wolności stanie się tyranią. -Stefan Zweig


wolność-nie-jest-możliwa-bez-autorytetu-bo-inaczej-będzie-chaosem-a-autorytet-bez-wolnoś-stanie-ę-tyranią
Autorytet Rzecz śliska Cytaty: Życie jest różnofalistym morzem, które nas wrażeniami bogaci. W tym morzu jest nieskończone wszystko. My z obnażonymi nerwami daliśmy nura w morze. Niech o każde włókno uderza odpowiednia mu fala! A jeśli zginiemy, lepiej skonać za życia niż gnić w zatęchłym mule ostrygą śliską i tępą! -Maria Komornicka


Autorytet Rzecz śliska Cytaty: Autorytet kierownika nie opiera się wyłącznie na jego kwalifi­kacjach zawodowych i wiadomościach fachowych, lecz również na umiejętnościach kulturalnego zachowania się i pozyskania sza­cunku u ludzi. -Józef Penc


Autorytet Rzecz śliska Cytaty: Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać. -Margaret Mitchell


ziemia-jest-jedyną-rzeczą-na-świecie-która-jest-coś-warta-bo-to-jest-jedyna-trwała-rzecz-na-świecie-to-jedyna-rzecz-dla-której-warto
Autorytet Rzecz śliska Cytaty: Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie. -Marek Aureliusz