Bóg Każdemu W Wierze Cytaty

Bóg Każdemu W Wierze Cytaty: Nikt niech nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. -Paweł z Tarsu Św


nikt-niech-nie-o-sobie-wyższego-mniemania-ż-należy-lecz-niech-sądzi-o-sobie-trzeźwo-według-miary-jaką-bóg-każdemu-w-wierze-wyznaczył
Bóg Każdemu W Wierze Cytaty: Każdemu człowiekowi Bóg wyznacza jego drogę. -Vincent Van Gogh


każdemu-człowiekowi-bóg-wyznacza-jego-drogę
Bóg Każdemu W Wierze Cytaty: Py­tałaś, czy wierzę w dob­ro. Wierzę, a więc wierzę również w ciebie. -C » Jonathan Carroll » Durne serce


Bóg Każdemu W Wierze Cytaty: Wierzę w bunt jako najwyższą wartość młodości. Wierzę w bunt jako najwyższą formę nienawiści do terroru, ucisku i niesprawiedliwości i wierzę również w to, że nie ma buntu bez celu, chociaż w interesie świata, który kocha swych buntowników, leży to, aby ich zabić. -Marek Hłasko


Bóg Każdemu W Wierze Cytaty: Wierzę w poezje, miłość, śmierć, dlatego właśnie wierzę w nieśmiertelność. -Yannis Ritsos


wierzę-w-poezje-miłość-śmierć-dlatego-właśnie-wierzę-w-nieśmiertelność
Bóg Każdemu W Wierze Cytaty: Wierzę w Boga, ale czy wierzę Bogu? -Nemer Barud


wierzę-w-boga-ale-czy-wierzę-bogu
Bóg Każdemu W Wierze Cytaty:


księżom-zaufaj-zmów-pacierze-nawróć ę-u wie­cznoś-progu-czy-bóg-jest-nie-wiem-lecz nie wierzę-by-kapłan-wie­dział-coś-o bogu
Bóg Każdemu W Wierze Cytaty: Nie wierzę ni­komu. Nie wierzę na­wet so­bie samemu. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Bóg Każdemu W Wierze Cytaty: Mam na biur­ku pod­kowę, choć nie wierzę w przesądy. Sądzę bo­wiem, że czy ja wierzę, czy nie, ona i tak przy­nosi mi szczęście. -Niels Bohr


mam-na biur­ku-pod­kowę-choć-nie wierzę-w przesądy-sądzę bo­wiem-że czy-ja wierzę-czy-nie-ona-i tak-przy­nosi-mi szczęście
Bóg Każdemu W Wierze Cytaty: Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi. -Wacław Szymanowski


sprawiedliwy-w-ciszy-gdy-wzywa-boga-bóg-widzi-bóg-słyszy-bóg-schodzi
Bóg Każdemu W Wierze Cytaty: życzę Każdemu...   -Elizabetta


Bóg Każdemu W Wierze Cytaty: Każdemu, co mu się należy. -Anonim


każdemu-co-mu-ę-należy
Bóg Każdemu W Wierze Cytaty: Czas - doktor każdemu. -Jan Kochanowski


Bóg Każdemu W Wierze Cytaty: Jes­tem od­da­ny mo­jej sztu­ce. Wierzę, że sztu­ka ja­ko całość za swój cel ma zjed­nocze­nie te­go, co ma­terial­ne i co ducho­we, te­go, co ludzkie i co ducho­we. I wierzę, że jest to praw­dzi­wy powód is­tnienia sztu­ki i te­go, co ro­bię. Czuję się szczęśli­wy, że jes­tem in­stru­men­tem, przez który przepływa muzyka. -Michael Jackson


Bóg Każdemu W Wierze Cytaty: Nie każdemu z życiem do twarzy. -Stanisław Jerzy Lec


Bóg Każdemu W Wierze Cytaty: Kto uczciwy i skromny, każdemu życzliwy. -Horacy


kto-uczciwy-i-skromny-każdemu-życzliwy
Bóg Każdemu W Wierze Cytaty: Każdemu wolno kochać. To miłości słodkie prawo. -Emanuel Schlechter


każdemu-wolno-kochać-to-miłoś-słodkie-prawo
Bóg Każdemu W Wierze Cytaty: Każdemu dzieje się wedle wiary jego -Biblia


każdemu-dzieje-ę-wedle-wiary-jego