Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty

Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty: Bóg mieszka wszędzie tam, gdzie się Go wpuści. -Menachem Mendel


Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty: Bóg mie­szka wszędzie, gdzie się Go wpuści. -Menachem Mendel


Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty: Bóg nie może być wszędzie, dlatego stworzył matkę -Matthew Arnold


bóg-nie-może-być-wszędzie-dlatego-stworzył-matkę
Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty: Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł matkę. -Matthew Arnold


bóg-nie-może-być-wszędzie-dlatego-wynalazł-matkę
Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty: bóg nie mógł być wszędzie więc stworzył ciebie  -katts


bóg-nie mógł-być-wszędzie-więc-stworzył-ciebie 
Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty: Autor w swoim dziele po­winien być jak Bóg we wszechświecie, wszędzie obec­ny i nig­dzie niewidoczny. -Gustaw Flaubert


autor-w swoim-dziele-po­winien-być-jak bóg-we wszechświecie-wszędzie-obec­ny-i nig­dzie-niewidoczny
Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty: Bóg jest kręgiem, które­go śro­dek jest wszędzie, a obwód nigdzie. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty: jeśli Bóg jest wszędzie to dlaczego fa­ceci zdej­mują ka­pelusze gdy wchodzą do kościoła pew­nie dla­tego, że ko­biety je noszą  -one drop for all


śli-bóg-jest wszędzie-to dlaczego-fa­ceci-zdej­mują-ka­pelusze-gdy-wchodzą-do kościoła-pew­nie-dla­tego-że ko­biety- noszą 
Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty: Artysta winien być w swym dziele jak Bóg we wszechświecie, niewidoczny a wszechmocny: żeby go się czuło wszędzie, ale nie widziało nigdzie. -Gustaw Flaubert


artysta-winien-być-w-swym-dziele-jak-bóg-we-wszechświecie-niewidoczny-a-wszechmocny-żeby-go-ę-czuło-wszędzie-ale-nie-widziało-nigdzie
Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty: Dokąd byś nie poszedł, wszędzie spotkasz Boga; Bóg jest tym, który jest zawsze przed nami. -Andre Gide


dokąd-byś-nie-poszedł-wszędzie-spotkasz-boga-bóg-jest-tym-który-jest-zawsze-przed-nami
Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty: zaw­sze i wszedzie pisze sie o Bo­gu z Wiel­kiej Literuchny, al­bo­wiem świętym Bożym nat­chnieniom trze­ba zaw­sze i wszedzie byc posłusznym !  -Jacob


zaw­sze-i wszedzie-pisze-sie-o bo­gu-z wiel­kiej-literuchny-al­bo­wiem-świętym-bożym-nat­chnieniom-trze­ba-zaw­sze-i wszedzie-byc
Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty: Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi. -Wacław Szymanowski


sprawiedliwy-w-ciszy-gdy-wzywa-boga-bóg-widzi-bóg-słyszy-bóg-schodzi
Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty: Tak w każdym miejscu i o każdej dobie, Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. -Adam Mickiewicz


tak-w-każdym-miejscu-i-o-każdej-dobie-gdziem-z-tobą-płakał-gdziem-ę-z-tobą-bawił-wszędzie-i-zawsze-będę-ja-przy-tobie-bom-wszędzie
Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty: Zgoda buduje, niezgoda mieszka! -Joanna Wyszkowska


Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty: Tak w każdym miej­scu i o każdej dobie, Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, Wszędzie i zaw­sze będę ja przy tobie, Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. -Adam Mickiewicz


tak-w każdym-miej­scu-i o każdej-dobie-gdziem-z tobą-płakał-gdziem ę-z tobą-bawił-wszędzie-i zaw­sze-będę-ja przy-tobie-bom
Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty: Głupio wszędzie, cicho wszędzie Nic nie było, nic nie będzie. -Ludwik Osiński


głupio-wszędzie-cicho-wszędzie-nic-nie-było-nic-nie-będzie
Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie. -Adam Mickiewicz


ciemno-wszędzie-głucho-wszędzie-co-to-będzie-co-to-będzie
Bóg Mieszka Wszędzie Cytaty: Wejdź w samego siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda. -Augustyn Św


wejdź-w-samego-siebie-we-wnętrzu-człowieka-mieszka-prawda