Bóg Ukrył Cytaty

Bóg Ukrył Cytaty: Nie wiesz, dokąd prowadzi Twoja droga? Tego nie musisz wiedzieć. Zrób tylko następny krok. Potem Bóg znów wskaże Ci, gdzie postawić następny. Idź więc krok po kroku, aż w końcu stwierdzisz:


Bóg Ukrył Cytaty: Bóg z maszyny (teatralnej). -Sokrates


Bóg Ukrył Cytaty: Bóg szu­ka serca. -Talmud


bóg-szu­ka-serca
Bóg Ukrył Cytaty: Bóg czy­li natura. -Baruch Spinoza


Bóg Ukrył Cytaty: Bóg, czyli natura. -Baruch Spinoza


Bóg Ukrył Cytaty: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. -Jan III Sobieski


Bóg Ukrył Cytaty: Bóg i ja - razem tworzymy większość. -Teresa z Avila Św


Bóg Ukrył Cytaty: Bóg lubi, aby Go molestować. -Jan Vianney Św


Bóg Ukrył Cytaty: Bóg mi prze­baczy. To je­go zawód. -Heinrich Heine


Bóg Ukrył Cytaty: Człowiek proponuje [. . . ] Bóg dysponuje. -William Langland


Bóg Ukrył Cytaty: Bóg i diabeł są z jednej gliny. -Nikos Kazantzakis


Bóg Ukrył Cytaty: Bóg stworzył dziewczęta do miłości! -Mahlmann


bóg-stworzył-dziewczę-do-miłoś
Bóg Ukrył Cytaty: Po­magaj so­bie, a Bóg ci pomoże. -Ezop


po­magaj-so­bie-a bóg- pomoże
Bóg Ukrył Cytaty: Bóg lubi cyfrę nieparzystą. -Wergiliusz


bóg-lubi-cyfrę-nieparzystą
Bóg Ukrył Cytaty: Pieniądz to bóg tego świata. -Anonim


pieniądz-to-bóg-tego-świata
Bóg Ukrył Cytaty: Pomagaj sobie, a Bóg ci pomoże. -Ezop


pomagaj-sobie-a-bóg-pomoże
Bóg Ukrył Cytaty: Bóg i mo­je su­mienie są w dos­ko­nałych stosunkach. -George Bidwell


bóg-i mo­-su­mienie-są w ­ko­nałych-stosunkach
Bóg Ukrył Cytaty: Bóg jest zawsze z silniejszymi pułkami. -Gottfried Wilhelm Leibniz