Bóg Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Bóg Cytaty: Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi. -Wacław Szymanowski
sprawiedliwy-w-ciszy-gdy-wzywa-boga-bóg-widzi-bóg-słyszy-bóg-schodzi
Bóg Cytaty: Bóg jest chlebem, którym Bóg dzieli się z ludźmi. -Georges Bernanos
bóg-jest-chlebem-którym-bóg-dzieli-ę-z-ludźmi
Bóg Cytaty: Bóg nie dba o racje. Bóg żąda miłości. I to jest najtwardsza obroża. -Maria Kuncewicz
bóg-nie-dba-o-racje-bóg-żąda-miłoś-i-to-jest-najtwardsza-obroża
Bóg Cytaty: Czy Bóg istnieje? Powiedziałbym, że Bóg to całość rzeczywistości duchowej, której wszyscy jesteśmy małą cząstką. -Anonim
czy-bóg-istnieje-powiedziałbym-że-bóg-to-całość-rzeczywistoś-duchowej-której-wszyscy-jesteśmy-łą-cząstką
Bóg Cytaty: Mój Bóg jest to Bóg wątpliwości. -Karol Irzykowski
Bóg Cytaty: Bóg widzi śmierć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę. -Walter Flex
bóg-widzi-śmierć-inaczej-ż-my-my-widzimy-ją-jako-ciemny-mur-bóg-jako-bramę
Bóg Cytaty: Bóg prag­nie, abyśmy uczci­wie roz­gry­wali naszą grę. To wszys­tko, cze­go Bóg od nas wy­maga: aby ludzie gra­li uczciwie. -Gilbert Keith Chesterton
bóg-prag­nie-abyśmy-uczci­wie-roz­gry­wali-naszą-grę-to wszys­tko-cze­go-bóg-od nas-wy­maga-aby ludzie-gra­li-uczciwie
Bóg Cytaty: Bóg pragnie, abyśmy uczciwie rozgrywali naszą grę. To wszystko, czego Bóg od nas wymaga: aby ludzie grali uczciwie. -Gilbert Keith Chesterton
bóg-pragnie-abyśmy-uczciwie-rozgrywali-naszą-grę-to-wszystko-czego-bóg-od-nas-wymaga-aby-ludzie-grali-uczciwie
Bóg Cytaty: Dzięki spowiedzi jest w nas Bóg, który musiał odejść, gdy był grzech. Bóg wraca w każdej spowiedzi, w każdym akcie miłości. -Mieczysław Gogacz
dzięki-spowiedzi-jest-w-nas-bóg-który-musiał-odejść-gdy-był-grzech-bóg-wraca-w-każdej-spowiedzi-w-każdym-akcie-miłoś
Bóg Cytaty: Bóg po­wie­dział – „Niech się stanie!” I tak też się stało Po­tem stworzył Bóg człowieka I wszys­tko się posrało -Ivo Vuco-  -Writer
bóg-po­wie­dział- niech ę-stanie-i-tak-też ę-stało-po­tem-stworzył-bóg-człowieka-i-wszys­tko ę-posrało-ivo-vuco- 
Bóg Cytaty: Jeżeli, daj Boże, Pan Bóg jest, to chwała Bogu, ale natomiast jeśli, nie daj Bóg, Pana Boga nie ma, to niech was ręka boska broni. -Jan Tadeusz
jeżeli-daj-boże-pan-bóg-jest-to-chwała-bogu-ale-natomiast-śli-nie-daj-bóg-pana-boga-nie-to-niech-was-ręka-boska-broni
Bóg Cytaty: Bóg nie byłby Bogiem, jeśliby zadawalał tylko intelekt. Aby prawdziwie być Bogiem, musi on władać sercem i przemieniać je. Bóg musi znajdować swój wyraz w każdym najdrobniejszym czynie swojego wyznawcy. -Mahatma Gandhi
Bóg Cytaty: Bóg jest Miłością - to znaczy, że Bóg jest tym gniaz­dem człowieka, w którym cze­ka na niego os­wo­jone szczęście. Szczęście os­wo­jone to szczęście, które nie ucieka. Jest wieczne. -Józef Stanisław Tischner
Bóg Cytaty: A ja, skąd wiem, co tobie twój Bóg każe zrobić. Pókiś ty sam od siebie zależał, ja wiedziałem, czego się od ciebie spodziewać, ale od czasu, jak u ciebie Bóg pojawił się, ja już nic wiedzieć nie mogę. Skąd ja wiem, co temu twojemu Bogu do głowy przyjdzie. -Stanisław Leopold Brzozowski
Bóg Cytaty: scep­ty­cyzm, bóg, wątpli­wość, byt, myśl, myśl, myśl, bóg, byt, bóg i nad­miar wątpliwości. Strach, że już po wszystkim. Dlacze­go świado­mość na­kazu­je nam od­chodzić od naszych in­styk­ntów? Dlacze­go wie­rzy­my, że to ona ma rację? Błogosławieństwem na­zywa­my niechęć do od­czu­wania w czys­tej pos­ta­ci, szcze­re prag­nienie niemyśli od­rzu­camy bez analizy. Nadzieja, że już po wszys­tkim nie prze­minie w ta­kim czy in­nym wypadku. I przy­naj­mniej to możemy spra­wied­li­wie oz­najmić naszym drob­nym zwycięstwem. -michaelangelo
Bóg Cytaty: Nie wiesz, dokąd prowadzi Twoja droga? Tego nie musisz wiedzieć. Zrób tylko następny krok. Potem Bóg znów wskaże Ci, gdzie postawić następny. Idź więc krok po kroku, aż w końcu stwierdzisz:
Bóg Cytaty: Bóg, czyli natura. -Baruch Spinoza
Bóg Cytaty: Bóg czy­li natura. -Baruch Spinoza
Bóg Cytaty: Bóg szu­ka serca. -Talmud
bóg-szu­ka-serca
Bóg Cytaty: Bóg z maszyny (teatralnej). -Sokrates
Bóg Cytaty: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. -Jan III Sobieski
Bóg Cytaty: Po­magaj so­bie, a Bóg ci pomoże. -Ezop
po­magaj-so­bie-a bóg- pomoże
Bóg Cytaty: Człowiek proponuje [. . . ] Bóg dysponuje. -William Langland
Bóg Cytaty: Bóg mi prze­baczy. To je­go zawód. -Heinrich Heine
Bóg Cytaty: Bóg i ja - razem tworzymy większość. -Teresa z Avila Św
Bóg Cytaty: Bóg i diabeł są z jednej gliny. -Nikos Kazantzakis
Bóg Cytaty: Bóg lubi cyfrę nieparzystą. -Wergiliusz
bóg-lubi-cyfrę-nieparzystą
Bóg Cytaty: Bóg stworzył dziewczęta do miłości! -Mahlmann
bóg-stworzył-dziewczę-do-miłoś
Bóg Cytaty: Bóg lubi, aby Go molestować. -Jan Vianney Św
Bóg Cytaty: Pieniądz to bóg tego świata. -Anonim
pieniądz-to-bóg-tego-świata
Bóg Cytaty: Pomagaj sobie, a Bóg ci pomoże. -Ezop
pomagaj-sobie-a-bóg-pomoże
Bóg Cytaty: Ta­ki twój Bóg, ja­kie masz serce. -Ludwig Andreas Feuerbach
Bóg Cytaty: Bóg stworzył miłość. Jest piękna. -Irving Stone
bóg-stworzył-miłość-jest-piękna
Bóg Cytaty: Bóg mi przebaczy, to jest Jego fach. -Heinrich Heine
Bóg Cytaty: Bóg zapłać, lecz nie co sobota. -Stanisław Brzozowski