Bóli Okrągły Koło Cytaty

Bóli Okrągły Koło Cytaty: na okrągło ciągłymi okrągłościami okrężnie okrążany myśli okrągłe z kującymi środ­ka­mi okręgów bolące koło zaokrągla ból mi­lion bóli okrągły koło toczy się okrągle myśli bolą okropnie na okrągło  -dooorotis


Bóli Okrągły Koło Cytaty: Krążenie ludzi koło siebie jest po­dob­ne do krążenia koło siebie gwiazd-jest równie sa­mot­ne i równie związane  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


krążenie-ludzi-koło-siebie-jest po­dob­ne-do krążenia-koło-siebie-gwiazd-jest-równie-­­ne-i równie-związane 
Bóli Okrągły Koło Cytaty: Wszystko mnie boli, gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie. -Edward Stachura


wszystko-mnie-boli-gdzie-byś-mnie-nie-dotknął-to-mnie-boli-gdzie-byś-nie-strzelił-to-trafisz-we-mnie
Bóli Okrągły Koło Cytaty: i wy­rywasz mi serce ja myślę - z miłości i zja­dasz je wielce ja myślę - niech boli i mówisz nie kocham ja pat­rze- odchodzisz i wiem już nie przyjdziesz ja czuję - jak boli. i uciekłaś na zawsze ja umieram - powoli i ja już nie myślę, nie pat­rzę, nie czuję ja umieram- na zawsze. -Schmerz


Bóli Okrągły Koło Cytaty: Tęskno­ta boli... -KluskaaDas


Bóli Okrągły Koło Cytaty: Za­rys ka­mienia jest okrągły, nie ma ani końca, ani początku. Po­dob­nie moc ka­mienia jest nies­kończo­na. Ka­mień jest dos­ko­nały w swoim rodza­ju, bo jest wyt­wo­rem na­tury, a nie zos­tał uk­ształto­wany przez żad­ne sztuczne siły. -Ścigany przez Niedźwiedzie


Bóli Okrągły Koło Cytaty: Każda walka zawsze boli. -Mahatma Gandhi


Bóli Okrągły Koło Cytaty: Boli nas w dołku... ekonomicznymi. -Zbigniew Waydyk


Bóli Okrągły Koło Cytaty: Bardziej boli od języka niż miecza. -Anonim


bardziej-boli-od-języka-ż-miecza
Bóli Okrągły Koło Cytaty: Tęskno­ta boli Moc uczuć niespełnionych rozgoryczeniem  -gabaldon


tęskno­-boli-moc-uczuć-niespełnionych-rozgoryczeniem 
Bóli Okrągły Koło Cytaty: O świętoszku: jak bi­je się w pier­si, to in­nych boli. -Jerzy Paczkowski


o świętoszku-jak bi­ ę-w pier­-to in­nych-boli
Bóli Okrągły Koło Cytaty: Najgorsze koło czyni najwięcej hałasu. -Antoine Rivarol


najgorsze-koło-czyni-najwięcej-hałasu
Bóli Okrągły Koło Cytaty: Koło to kwad­rat bez kantów. -Wiesław Czermak-Nowina


Bóli Okrągły Koło Cytaty: Nad czas stracony nic bardziej nie boli. -Michał Anioł


nad-czas-stracony-nic-bardziej-nie-boli
Bóli Okrągły Koło Cytaty: Nad stracony czas nic bardziej nie boli. -Michał Anioł


nad-stracony-czas-nic-bardziej-nie-boli
Bóli Okrągły Koło Cytaty: życie jest snem o śmierci tak pięknym, że aż boli  -Papillondenuit


życie-jest snem-o śmierci-tak-pięknym-że aż boli 
Bóli Okrągły Koło Cytaty: Czujemy tylko ten ząb, który nas boli. -Aldous Huxley


czujemy-tylko-ten-ząb-który-nas-boli
Bóli Okrągły Koło Cytaty: Czu­jemy tyl­ko ten ząb, który nas boli. -Karol Bunsch


czu­jemy-tyl­ko-ten-ząb-który-nas-boli