Bólu Cytaty

Bólu Cytaty: Zbyt bólu za­dałam, zbyt wiele bólu za­dano mi, po­zos­tał nies­mak i blizny... Nie umiem się od te­go uwol­nić, od­ciąć, mam wyrzu­ty su­mienia, zżera mnie to od środka.... -AgniM


zbyt-bólu-za­dałam-zbyt-wiele-bólu-za­dano-mi-po­zos­ł-nies­mak-i blizny-nie-umiem ę-od te­go-uwol­ć-od­ąć-mam-wyrzu­ty
Bólu Cytaty: Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem…  -Tyska1990.07


Bólu Cytaty: Cier­pienie to praw­da aż do bólu. -Wojciech Bartoszewski


Bólu Cytaty: Łzy są świętym prawem bólu. -Franz Grillparzer


Bólu Cytaty: Bez bólu i cierpienia nie istniejemy. -Sofokles


bez-bólu-i-cierpienia-nie-istniejemy
Bólu Cytaty: Ra­dość często by­wa początkiem nasze­go bólu. -Owidiusz


ra­dość-często-by­wa-początkiem-nasze­go-bólu
Bólu Cytaty: Bez bólu i cierpień nie istniejemy. -Sofokles


bez-bólu-i-cierpień-nie-istniejemy
Bólu Cytaty: Uśmierzenie bólu jest rzeczą boską. -Hipokrates


uśmierzenie-bólu-jest-rzeczą-boską
Bólu Cytaty: Radość bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz


radość-bywa-początkiem-naszego-bólu
Bólu Cytaty: Szczery aż do bólu. Masochista czy sadysta? -Stanisław Tym


szczery-aż-do-bólu-masochista-czy-sadysta
Bólu Cytaty: Człowiek jest zawsze sam w swoim bólu. -Anonim


człowiek-jest-zawsze-sam-w-swoim-bólu
Bólu Cytaty: Radość często bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz


radość-często-bywa-początkiem-naszego-bólu
Bólu Cytaty: Świado­mość nie przychodzi bez bólu. -Carl Gustav Jung


Świado­mość-nie przychodzi-bez-bólu
Bólu Cytaty: Bez bólu i cier­pień nie istniejemy. -Sofokles


bez-bólu-i cier­pień-nie istniejemy
Bólu Cytaty: Uśmie­rza­nie bólu jest rzeczą boską. -Hipokrates


uśmie­rza­nie-bólu-jest rzeczą-boską
Bólu Cytaty: Życia początek Nie zauważysz bólu Cichy śpiew ptaków 20.08.15  -Lola_♡


Życia-początek-nie-zauważysz-bólu-cichy-śpiew-ptaków-200815 
Bólu Cytaty: Sztu­ka jest częścią bólu. Art is a di­vision of pain. (ang.)  -Anthony Rother


sztu­ka-jest częśą-bólu-art-is a di­vision-of pain-ang 
Bólu Cytaty: Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć. -Johann Gottlieb Fichte


niezawodnym-końcem-wszelkiego-bólu-i-wszelkiej-wrażliwoś-na-ból-jest-śmierć