Bóstwa Giną Wraz Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Bóstwa giną wraz ze swoimi wyznawcami. -Anonim
bóstwa-giną-wraz-ze-swoimi-wyznawcami
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Bóstwa giną wraz ze swy­mi wyznawcami. -Karol Bunsch
bóstwa-giną-wraz-ze swy­mi-wyznawcami
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Gdy problemy odchodzą, wraz z nimi giną szanse. -H. Jackson Brown
gdy-problemy-odchodzą-wraz-z-nimi-giną-szanse
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Prawda podobna jest do bóstwa - nie ukazuje się bezpośrednio, musimy odgadywać ją z przejawów. -Johann Wolfgang Goethe
prawda-podobna-jest-do-bóstwa-nie-ukazuje-ę-bezpośrednio-musimy-odgadywać-ją-z-przejawów
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Kiedyś zapytano mnie, czy według mnie wraz ze śmiercią wszystko przemija. Odpowiedziałam: Jeżeli ty dla siebie jesteś
kiedyś-zapytano-mnie-czy-według-mnie-wraz-ze-śmiercią-wszystko-przemija-odpowiedziałam-jeżeli-ty-dla-siebie-jesteś-wszystkim-to-rzeczywiscie
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Cza­sem wy­daje się,że bóstwa założyły się,kto pot­ra­fi zro­bić coś złego-i stworzo­no ziemię  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
cza­sem-wy­daje-ęże-bóstwa-założyły-ękto-pot­ra­fi-zro­bić-coś-złego-i-stworzo­no-ziemię 
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Nie ma tak nikczemnego władcy, który nie znalazłby genealogów wyprowadzających jego pochodzenie w prostej lub bocznej lini od bóstwa. -Aleksander Świętochowski
nie-tak-nikczemnego-władcy-który-nie-znalazłby-genealogów-wyprowadzających-jego-pochodzenie-w-prostej-lub-bocznej-lini-od-bóstwa
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Naj­ważniej­szym przy­kaza­niem bóstwa włas­ne­go Ego dla każde­go egois­ty jest 
naj­ważniej­szym-przy­kaza­niem-bóstwa-włas­ne­go-ego-dla-każde­go-egois­ty-jest nie-będziesz-miał-cudzych-bogów-prze­de-mną
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Wraz z produkcją towarową, produkcją przeznaczoną już nie na własne spożycie, lecz na wymianę, produkty z konieczności przechodzą z rąk do rąk. Producent oddaje swój produkt przy wymianie i już nie wie, co się z nim dzieje. Gdy pieniądz, a wraz z pieniądzem kupiec, występuje jako pośrednik między producentami, proces wymiany staje się jeszcze bardziej [...] -Fryderyk Engels
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Pa­miątki giną. Pa­mięć pozostaje. -Susan Spano
pa­miątki-giną-pa­mięć pozostaje
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: W walce idei giną ludzie. -Stanisław Jerzy Lec
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: W miłości giną wszystkie kontrasty życia. -Rabindranath Tagore
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: To jest zabawne Że z błahych powodów Giną marzenia  -Taiyono Kudarashi
to jest zabawne-Że-z błahych-powodów-giną-marzenia 
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Giną dobre prawdy z braku dobrej obrony. -Wacław Berent
giną-dobre-prawdy-z-braku-dobrej-obrony
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: To straszne, gdy anioły giną od środków antymolowych!  -Jan Czarny
to straszne-gdy-anioły-giną-od środków-antymolowych 
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: A najdzielniej biją króle, a najgęściej giną chłopy. -Maria Konopnicka
a-najdzielniej-biją-kró-a-najgęściej-giną-chłopy
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Tragedia: miejsce, w którym tchórze umierają, a bohaterowie giną. -Anonim
tragedia-miejsce-w-którym-tchórze-umierają-a-bohaterowie-giną
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Giną zawsze inni, bo gdy giniemy my, nie ma już innych. -Anonim
giną-zawsze-inni-bo-gdy-giniemy-my-nie-już-innych
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Giną zaw­sze in­ni, bo gdy my gi­niemy, nie ma już innych. -Władysław Loranc
giną-zaw­sze-in­-bo gdy-my gi­niemy-nie  już-innych
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: A naj­dziel­niej biją króle, A najgęściej giną chłopy. -Maria Konopnicka
a naj­dziel­niej-biją-kró-a-najgęściej-giną-chłopy
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Kto kar­ku przy­gina, łat­wiej do góry się wspina. -Bujak Bogusław
kto-kar­ku-przy­gina-łat­wiej-do góry ę-wspina
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Ludzie giną nie tylko z braku sił, ale także z ich nadmiaru. -Halina Auderska
ludzie-giną-nie-tylko-z-braku-ł-ale-także-z-ich-nadmiaru
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Słabi tylko giną w objęciach przeciwności - silni karmią się w jej piersi. -Zofia Hartingh
słabi-tylko-giną-w-objęciach-przeciwnoś-silni-karmią-ę-w-jej-piersi
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Słabi tylko giną w objęciach przeciwności, silni się karmią u jej piersi. -Józef Ignacy Kraszewski
słabi-tylko-giną-w-objęciach-przeciwnoś-silni-ę-karmią-u-jej-piersi
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Przes­tałem wi­tać się wraz z nocą i żeg­nać z po­ran­kiem, choć z blas­kiem księżyca wciąż roz­ma­wiam w czte­ry oczy, a słoneczne pro­mienie nadziei przes­tały tępić os­trze per­cep­cji. Uczu­cia zas­tygły wraz z nieosiągal­nym ho­ryzon­tem, pa­radok­salnie, niszcząc tym sa­mym wiązkę lo­giki w moich śle­pych oczach. Wi­docznie cza­sem trze­ba za­bić coś w so­bie, by oca­lić siebie. -MyArczi
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Ludzkość nigdy w pochodzie nie liczy tych, co przed walką cofnąwszy się giną. -Maria Konopnicka
ludzkość-nigdy-w-pochodzie-nie-liczy-tych-co-przed-walką-cofnąwszy-ę-giną
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Chociaż chłopcy rzucają kamieniami w żaby dla żartu, giną one nie na żarty, lecz na serio. -Plutarch
chociaż-chłopcy-rzucają-kamieniami-w-żaby-dla-żartu-giną-one-nie-na-żarty-lecz-na-serio
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Gdy uderzył mieczem w pierś przeciwnika, zachwycił się dźwiękiem zbroi. To go zgubiło. Tak giną romantycy. -Stanisław Jerzy Lec
gdy-uderzył-mieczem-w-pierś-przeciwnika-zachwycił-ę-dźwiękiem-zbroi-to-go-zgubiło-tak-giną-romantycy
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: mo­je myśli jak­by wściek­le muchy nad pad­liną krążą w koło i nie giną, tak Cię lubią!  -cala_ja
mo­-myśli-jak­by-wściek­-muchy-nad-pad­liną-krążą-w koło-i nie giną-tak-cię-lubią 
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Widzisz, drzewa, które poddają się rwącym potokom, ratują swoje konary, a zbyt oporne giną z korzeniami. -Sofokles
widzisz-drzewa-które-poddają-ę-rwącym-potokom-ratują-swoje-konary-a-zbyt-oporne-giną-z-korzeniami
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Mądrość przychodzi wraz z utratą złudzeń. -George Santayana
mądrość-przychodzi-wraz-z-utratą-złudzeń
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Mądrość przychodzi wraz z ut­ratą złudzeń. -George Santayana
mądrość-przychodzi-wraz-z ut­ratą-złudzeń
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: trup w operze Młody te­nor z Długołęki z an­giną przechodził męki śpiewając przeponą wnet ducha wyzionął gdy zo­baczył di­wy wdzięki  -annak
trup-w operze-młody-te­nor-z długołęki-z-an­giną-przechodził-męki-śpiewając-przeponą-wnet-ducha-wyzionął-gdy-zo­baczył-di­wy
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Jedynym pięknem w sztuce jest życie ludzkie. Sztuka rośnie, kiedy rosną ludzie, i ginie, gdy oni giną. -George Bernard Shaw
jedynym-pięknem-w-sztuce-jest-życie-ludzkie-sztuka-rośnie-kiedy-rosną-ludzie-i-ginie-gdy-oni-giną
Bóstwa Giną Wraz Cytaty: Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem. -Dante Alighieri
nadzieja-przychodzi-do-człowieka-wraz-z-drugim-człowiekiem