Bóstwa Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Bóstwa Cytaty: Bóstwa giną wraz ze swy­mi wyznawcami. -Karol Bunsch
bóstwa-giną-wraz-ze swy­mi-wyznawcami
Bóstwa Cytaty: Bóstwa giną wraz ze swoimi wyznawcami. -Anonim
bóstwa-giną-wraz-ze-swoimi-wyznawcami
Bóstwa Cytaty: Prawda podobna jest do bóstwa - nie ukazuje się bezpośrednio, musimy odgadywać ją z przejawów. -Johann Wolfgang Goethe
prawda-podobna-jest-do-bóstwa-nie-ukazuje-ę-bezpośrednio-musimy-odgadywać-ją-z-przejawów
Bóstwa Cytaty: Cza­sem wy­daje się,że bóstwa założyły się,kto pot­ra­fi zro­bić coś złego-i stworzo­no ziemię  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
cza­sem-wy­daje-ęże-bóstwa-założyły-ękto-pot­ra­fi-zro­bić-coś-złego-i-stworzo­no-ziemię 
Bóstwa Cytaty: Nie ma tak nikczemnego władcy, który nie znalazłby genealogów wyprowadzających jego pochodzenie w prostej lub bocznej lini od bóstwa. -Aleksander Świętochowski
nie-tak-nikczemnego-władcy-który-nie-znalazłby-genealogów-wyprowadzających-jego-pochodzenie-w-prostej-lub-bocznej-lini-od-bóstwa
Bóstwa Cytaty: Naj­ważniej­szym przy­kaza­niem bóstwa włas­ne­go Ego dla każde­go egois­ty jest 
naj­ważniej­szym-przy­kaza­niem-bóstwa-włas­ne­go-ego-dla-każde­go-egois­ty-jest nie-będziesz-miał-cudzych-bogów-prze­de-mną
Bóstwa Cytaty: Ta­ka jest słabość rodza­ju ludzkiego i ta­ka je­go przew­rotność, że niewątpli­wie na lep­sze mu wychodzi zno­sić jarzmo wszel­kich możli­wych za­bobonów, by­leby nie były zabójcze, niż żyć bez re­ligii. Człowiek zaw­sze pot­rze­bował wędzidła, a cho­ciaż ok­ry­wał się śmie­sznością składając ofiary faunom, sa­tyrom i na­jadom, rozsądniej i korzys­tniej było czcić te fan­tastyczne wyob­rażenia bóstwa niż od­dać się ateizmowi. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)