Bądź Sobą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Bądź Sobą Cytaty: Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz  -jatoja
Bądź Sobą Cytaty: Bądź sobą, a jeśli nie pot­ra­fisz, bądź kimś lepszym... -Natala ;)
bądź-sobą-a śli-nie pot­ra­fisz-bądź-kimś-lepszym
Bądź Sobą Cytaty: Bądź sobą al­bo bądź ni­kim . -Maxim
bądź-sobą-al­bo-bądź-­kim
Bądź Sobą Cytaty: Bądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź. -chocolatebrain
Bądź Sobą Cytaty: Bądź sobą,cho­ciażby in­ni nie byli. -Pitagoras
bądź-sobącho­ciażby-in­-nie byli
Bądź Sobą Cytaty: Be yourself, no matter what they say! - Bądź sobą, niezależnie co mówią inni. -Sting
be-yourself-no-matter-what-they-say-bądź-sobą-niezależnie-co-mówią-inni
Bądź Sobą Cytaty:
chcesz-być-­dyny-w swoim-rodza­ju- bĄdŹ-sobĄ 
Bądź Sobą Cytaty: Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny. -Henry Marchant
aby-odnieść-sukces-w-interesach-bądź-śmiały-bądź-pierwszy-bądź-odmienny
Bądź Sobą Cytaty: Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na !  -lovely-girl
bądź-roz­­na-bądź-ro­zum­na-ale-nig­dy-nie bądź-dum­na- 
Bądź Sobą Cytaty: Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą. -Michel Quoist
czerp-z-innych-ale-nie-kopiuj-ich-bądź-sobą
Bądź Sobą Cytaty: Czerp z in­nych, ale nie ko­piuj ich. Bądź sobą. -Michel Quoist
czerp-z in­nych-ale-nie ko­piuj-ich-bądź sobą
Bądź Sobą Cytaty: Bądź sobą a wszys­tko cze­go prag­niesz spełni się  -stokrotka123
bądź-sobą-a wszys­tko-cze­go-prag­niesz-speł-ę 
Bądź Sobą Cytaty: dziew­czy­no jesienna bądź … ta­ka nienasycona niecodzienna ta­ka … jak na dworze burza z pioru­nami i wichurą która wszys­tko wzburza bądź ... moją obsesją głęboką życia refleksją moim bądź zniewoleniem zdu­mieniem i zwątpieniem ek­stazą bądź i szałem ma­gicznym zaklęciem które be­zus­tannie szeptałem  -Maverick123
Bądź Sobą Cytaty: Bądź taki, abyś nie musiał czerwienić się przed samym sobą -Victor Hugo
bądź-taki-abyś-nie-musiał-czerwienić-ę-przed-samym-sobą
Bądź Sobą Cytaty: Bądź takim, abyś nie musiał czerwienić się sam przed sobą... -Wiktor Hugo
bądź-takim-abyś-nie-musiał-czerwienić-ę-sam-przed-sobą
Bądź Sobą Cytaty: Bądź ta­kim, abyś nie mu­siał czer­wienić się sam przed sobą. -Victor Marie Hugo
bądź-­kim-abyś-nie mu­siał-czer­wienić ę-sam-przed-sobą
Bądź Sobą Cytaty: Bądź zawsze taki, byś nie musiał się czerwienić przed samym sobą. -Wiktor Hugo
bądź-zawsze-taki-byś-nie-musiał-ę-czerwienić-przed-samym-sobą
Bądź Sobą Cytaty: Jeżeli nie pot­ra­fisz być sobą, bądź przy­naj­mniej da­lekim swoim krewnym. -Jan Czarny
jeżeli-nie pot­ra­fisz-być-sobą-bądź-przy­naj­mniej-da­lekim-swoim-krewnym
Bądź Sobą Cytaty: Bądź dla siebie la­tar­nią, która oświet­la twą drogę i nie poszu­kuj światła po­za sobą. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
bądź-dla-siebie-­tar­ą-która-oświet­-twą-drogę-i nie poszu­kuj-światła-po­za-sobą
Bądź Sobą Cytaty: Sztu­ka jest od­twarza­niem rzeczy, bądź kon­struowa­niem form, bądź wy­rażaniem przeżyć - jeśli wytwór te­go od­twarza­nia, kon­struowa­nia, wy­rażania jest zdol­ny zachwy­cać bądź wzruszać, bądź wstrząsać. -Władysław Tatarkiewicz
Bądź Sobą Cytaty: Czysty automatyzm psychiczny, który ma służyć do wyrażania bądź w słowie, bądź w pamięci, bądź innym sposobem rzeczywistego funkcjonowania myśli. Dyktowanie myśli wolne od wszelkiej kontroli umysłu, poza wszelkimi względami etycznymi czy moralnymi. (o surrealizmie) -Anonim
Bądź Sobą Cytaty: W pieleszach mo­jego ser­ca jes­teś drżącym oddechem. Kiedy kar­misz sobą mo­je wygłod­niałe us­ta, roz­kwi­tam najpiękniej. Bądź mi końcem i początkiem dro­gi do ra­ju miłości. -Głos
w-pieleszach-mo­jego-ser­ca-jes­teś-drżącym-oddechem-kiedy-kar­misz-sobą-mo­-wygłod­niałe-us­-roz­kwi­tam-najpiękniej-bądź
Bądź Sobą Cytaty: Szu­kasz w so­bie cze­goś i nie możesz te­go zna­leźć? Bar­dzo dob­rze. Nie jest to częścią Ciebie. Bądź sobą. -bez.odwagi
szu­kasz-w so­bie-cze­goś-i nie możesz-te­go-zna­źć-bar­dzo-dob­rze-nie jest to częśą-ciebie-bądź sobą
Bądź Sobą Cytaty: Nie bądź jedną z biegających, wal­czących mrówek. Bądź butem. -Orson Scott Card
nie-bądź-jedną-z biegających-wal­czących-mrówek-bądź butem
Bądź Sobą Cytaty: Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy. -Johann Wolfgang Goethe
Bądź Sobą Cytaty: Dobry bądź i szlachetny, / Bądź do pomocy gotowy! -Johann Wolfgang Goethe
Bądź Sobą Cytaty: Dob­ry bądź i szlachet­ny, bądź do po­mocy gotowy!  -Johann Wolfgang Goethe
dob­ry-bądź-i szlachet­ny-bądź-do po­mocy-gotowy 
Bądź Sobą Cytaty: Nie sta­raj się do­paso­wać do społeczeństwa, puzzla z tobą może po pros­tu nie być w tej układan­ce. Nie zmieniaj swe­go piękna by pa­sować do in­nych ludzi. Bądź sobą. -Ryder
nie-sta­raj ę-do­paso­wać-do społeczeństwa-puzzla-z tobą-może-po pros­-nie być-w tej układan­-nie zmieniaj-swe­go-piękna
Bądź Sobą Cytaty: Mo­ja Ma­mo! Bądź radosna, zaw­sze piękna bądź jak wiosna. Dużo zdro­wia i słoneczka życzy Ci Two­ja córeczka. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
mo­ja-ma­mo-bądź-radosna-zaw­sze-piękna-bądź-jak wiosna-dużo-zdro­wia-i słoneczka-życzy-ci two­ja-córeczka-®-by mrs-vercetti 
Bądź Sobą Cytaty: Bądź sobą i nie bój się porażki. Obawa przed porażką zwykle ją wywołuje. Zaufaj ludziom, którzy cię otaczają. A jeśli już raz się pomylisz, nigdy tej pomyłki nie powtórzysz. -Carlos Ghosn
bądź-sobą-i-nie-bój-ę-porażki-obawa-przed-porażką-zwykle-ją-wywołuje-zaufaj-ludziom-którzy-ę-otaczają-a-śli-już-raz-ę-pomylisz
Bądź Sobą Cytaty: Gdy daje się komuś życie, to powinno mu się zostawić j a k ą ś matkę. Jakąkolwiek. Bądź nieślubną, bądź przybraną. -Zbyszko Bednorz
gdy-daje-ę-komuś-życie-to-powinno-mu-ę-zostawić-j-a-k-ą-ś-matkę-jakąkolwiek-bądź-nieślubną-bądź-przybraną
Bądź Sobą Cytaty: Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. -Zbigniew Herbert
bądź-odważny-gdy-rozum-zawodzi-bądź-odważny-w-ostatecznym-rachunku-jedynie-to-ę-liczy
Bądź Sobą Cytaty: Jeżeli twój przyjaciel cię oszukał, bądź obojętny na jego okazywanie przyjaźni; bądź jednak zawsze czuły na jego nieszczęścia. -Francois de la Rochefoucauld
jeżeli-twój-przyjaciel-ę-oszukał-bądź-obojętny-na-jego-okazywanie-przyjaź-bądź-jednak-zawsze-czuły-na-jego-nieszczęścia
Bądź Sobą Cytaty: Sa­ma na­tura ludzka w całej złożoności swych poczy­nań pro­wadzi bądź do umiłowa­nia dob­ra, bądź do umiłowa­nia zła. -Umberto Eco
sa­-na­tura-ludzka-w całej-złożonoś-swych-poczy­nań-pro­wadzi-bądź-do umiłowa­nia-dob­ra-bądź-do umiłowa­nia-zła
Bądź Sobą Cytaty: Bądź ostrożny w wyborze swojego środowiska, bo ono Cię ukształtuje. Bądź ostrożny w wyborze swoich przyjaciół, bo staniesz się taki, jak oni. -W. Clement Stone
bądź-ostrożny-w-wyborze-swojego-środowiska-bo-ono-cię-ukształtuje-bądź-ostrożny-w-wyborze-swoich-przyjaciół-bo-staniesz-ę-taki-jak-oni