Bądźmy Cytaty

Bądźmy Cytaty: Bądźmy we­seli, bądźmy zwa­riowa­ni, ryj­my ser­ca w korze drzew, łączmy naszą krew, nie myślmy o niczym, od­kry­waj­my się, odsłaniaj­my się, troszkę cier­pmy, korzys­tajmy z dnia itp., ale to nie ma szans przetrwania. -Anna Gavalda


Bądźmy Cytaty: Bądźmy realis­ta­mi, żądaj­my te­go, co niemożliwe.   -Ernesto Che Guevara


bądźmy-realis­­mi-żądaj­my-te­go-co niemożliwe- 
Bądźmy Cytaty: Kochajmy ojczyznę, bądźmy posłuszni prawom. -Anonim


kochajmy-ojczyznę-bądźmy-posłuszni-prawom
Bądźmy Cytaty: Bądźmy nieukami prawa, abyśmy mogli być wolni. -Cyceron


bądźmy-nieukami-prawa-abyśmy-mogli-być-wolni
Bądźmy Cytaty: Bądźmy niewol­ni­kami pra­wa, abyśmy mog­li być wolni. -Cyceron


bądźmy-niewol­­kami-pra­wa-abyśmy-mog­li-być-wolni
Bądźmy Cytaty: Bądźmy uczci­wymi egois­ta­mi: nie żądaj­my od in­nych altruizmu. -aforystokrata


bądźmy-uczci­wymi-egois­­mi-nie żądaj­my-od in­nych-altruizmu
Bądźmy Cytaty: Bądźmy dobrej myśli pamiętając, że najgorsze nieszczęścia nigdy nie przychodzą. -Russel James Lowell


bądźmy-dobrej-myśli-pamiętając-że-najgorsze-nieszczęścia-nigdy-nie-przychodzą
Bądźmy Cytaty: Bądźmy jak dobry krawiec, co oblicza wedle ilości sukna krój opończy. -Alighieri Dante


bądźmy-jak-dobry-krawiec-co-oblicza-wedle-iloś-sukna-krój-opończy
Bądźmy Cytaty: Bądźmy jak dob­ry kra­wiec, co ob­licza wed­le ilości suk­na krój opończy. -Alighieri Dante


bądźmy-jak dob­ry-kra­wiec-co ob­licza-wed­-iloś-suk­na-krój-opończy
Bądźmy Cytaty: Nie bądżmy dla obłąka­nych zbyt protekcjonalni, bo w oczach wa­riatów to my jes­teśmy n i e n o r m a l n i. -Niusza


nie-bądżmy-dla-obłąka­nych-zbyt-protekcjonalni-bo-w oczach-wa­riatów-to my jes­teśmy-n i e n o r m a l n i
Bądźmy Cytaty: Bądźmy oazą, gdzie człowiek zachwyca się życiem, także tym, które kosztuje wiele trudu. -Phil Bosmans


bądźmy-oazą-gdzie-człowiek-zachwyca-ę-życiem-także-tym-które-kosztuje-wiele-trudu
Bądźmy Cytaty: Bądźmy uważni i znajmy swoją miarę, a wówczas życie okaże się nie takie męczące, jak to sobie wyobrażamy. -Josif Brodski


bądźmy-uważ-i-znajmy-swoją-miarę-a-wówczas-życie-okaże-ę-nie-takie-męczą-jak-to-sobie-wyobrażamy
Bądźmy Cytaty: Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. -Mark Twain


bądźmy-wdzięczni-idiotom-gdyby-nie-oni-reszta-nigdy-nie-osiągnęłaby-sukcesu
Bądźmy Cytaty: Bądźmy dziel­ni, dziel­ność to fun­da­ment charakteru. -Aleksander Kamiński


bądźmy-dziel­-dziel­ność-to fun­da­ment-charakteru
Bądźmy Cytaty: Mi­na z Uśmiechem Sa­per gdy po­mylił minę z miną Do ka­mery się wywinął Bądźmy szczerzy Z uśmie­chem końca ka­riery Po­machał rączka­mi i zginął. -awatar


mi­na-z uśmiechem-sa­per-gdy-po­mylił-minę-z miną-do-ka­mery ę-wywinął-bądźmy-szczerzy-z-uśmie­chem-końca-ka­riery-po­machał
Bądźmy Cytaty: Za wielkie szczęście, jakie spływa na nas z naszej miłości, bądźmy dobrzy dla tych, co nas kochają. -Irena Solska


za-wielkie-szczęście-jakie-spływa-na-nas-z-naszej-miłoś-bądźmy-dobrzy-dla-tych-co-nas-kochają
Bądźmy Cytaty: Bądźmy sil­ni, czyści i wier­ni; u kre­su naszej niedo­li ocze­kuje nas naj­większa chwała świata, chwała ludzi którzy nie ustąpili. -Charles de Gaulle


bądźmy-sil­-czyś-i wier­-u kre­su-naszej-niedo­li-ocze­kuje-nas-naj­większa-chwała-świata-chwała-ludzi-którzy-nie ustąpili
Bądźmy Cytaty: Naturalni. Zło wywierało zawsze wielkie wrażenie! A natura jest zła! Bądźmy więc naturalni - tak rozumują po cichu wielcy efekciarze ludzkości, których się nazbyt często zaliczało do wielkich ludzi. -Friedrich Nietzsche