Błądzenia Raczej Niż Cytaty

Go to Gemtracks
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Prawda powstaje z błądzenia raczej niż z zamętu. -Francis Bacon
prawda-powstaje-z-błądzenia-raczej-ż-z-zamę
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
in­dy­widual­ność-jest raczej-drogą-ż-­lem-i raczej-drogą-­dyną-ż-najlepszą
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
indywidualność-jest-raczej-drogą-ż-celem-i-raczej-drogą-jedyną-ż-najlepszą
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Wolność myśli jest przede wszystkim wolnością błądzenia. -Konstantinos Tsatsos
wolność-myśli-jest-przede-wszystkim-wolnośą-błądzenia
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Na zjazdach łatwiej jest popełnić błędy niż je naprawiać. Lecz nawet takie oficjalne błędy są raczej symptomami niż źródłami schorzeń. -Hanna Malewska
na-zjazdach-łatwiej-jest-popełć-błędy-ż-naprawiać-lecz-nawet-takie-oficjalne-błędy-są-raczej-symptomami-ż-źródłami-schorzeń
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Wolimy raczej mówić o sobie źle, niż wcale. -Francois de la Rochefoucauld
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Raczej skłamać z miłości niż wyznać prawdę z nienawiści! -Anna Jokai
raczej-skłamać-z-miłoś-ż-wyznać-prawdę-z-nienawiś
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Kobieta powinna być raczej obsceniczna niż słyszana. -John Lennon
kobieta-powinna-być-raczej-obsceniczna-ż-słyszana
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Niech ci raczej ząb z ust wyleci, niż brzydkie słowo. -Pietro Aretino
niech-raczej-ząb-z-ust-wyleci-ż-brzydkie-słowo
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Młodym ludziom daje się raczej wykształcenie niż wychowanie. -Ilia Erenburg
młodym-ludziom-daje-ę-raczej-wykształcenie-ż-wychowanie
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Niech ci raczej ząb z ust wyleci niż brzydkie słowo. -Pietro Aretino
niech-raczej-ząb-z-ust-wyleci-ż-brzydkie-słowo
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Niech ci raczej ząb z ust wy­leci, niż brzyd­kie słowo. -Pietro Aretino
niech- raczej-ząb-z ust-wy­leci-ż-brzyd­kie-słowo
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Głównym powołaniem człowieka jest raczej służyć, niż zmuszać do posłuchu. -Albert Einstein
głównym-powołaniem-człowieka-jest-raczej-służyć-ż-zmuszać-do-posłuchu
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Większość ludzi raczej umrze, niż zacznie myśleć, i w istocie tak czyni. -Bertrand Russel
większość-ludzi-raczej-umrze-ż-zacznie-myść-i-w-istocie-tak-czyni
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: W naszym świecie ludzie bogacą się raczej ujmując innym, niż służąc. -Herbert George Wells
w-naszym-świecie-ludzie-bogacą-ę-raczej-ujmując-innym-ż-służąc
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Współcześni cenią raczej człowieka niż jego zasługi, przyszłe pokolenia - odwrotnie. -Charles Caleb Colton
współcześ-cenią-raczej-człowieka-ż-jego-zasługi-przyszłe-pokolenia-odwrotnie
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Ludzie w większej liczbie odznaczają się raczej wielkimi uszami, niż wielkim rozsądkiem. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
ludzie-w-większej-liczbie-odznaczają-ę-raczej-wielkimi-uszami-ż-wielkim-rozsądkiem
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: To przecież wyczucie rytmu raczej niż wyuczone figury czynią z kobiety dobrą partnerkę w tańcu. -Thomas Hardy
to-przecież-wyczucie-rytmu-raczej-ż-wyuczone-figury-czynią-z-kobiety-dobrą-partnerkę-w-ńcu
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: W pysznych pałacach można znaleźć takich, którzy winni raczej trzody pasać, niż ludami rządzić. -Giovanni Boccaccio
w-pysznych-pałacach-można-znaleźć-takich-którzy-winni-raczej-trzody-pasać-ż-ludami-rządzić
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Naj­szlachet­niej­sze ser­ce jest to, które raczej da się ska­leczyć, niż sa­mo zadraśnie. -Adam Asnyk
naj­szlachet­niej­sze-ser­-jest to-które-raczej-da ę-ska­leczyć-ż-­mo-zadraśnie
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Naj­szlachet­niej­sze ser­ce jest to, które właśnie raczej da się ska­leczyć, niż sa­mo zadraśnie. -Jan Nepomucen Kamiński
naj­szlachet­niej­sze-ser­-jest to-które-właśnie-raczej-da ę-ska­leczyć-ż-­mo-zadraśnie
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Ero­tyzm na­leży do niższe­go rzędu in­styn­któw i jest cechą zwierzęcą raczej niż szlachet­nie ludzką. Dla człowieka – szczy­tu or­ga­nicznej ewo­luc­ji na Ziemi – ja­kie zajęcia są bar­dziej od­po­wied­nie niż te, które zaj­mują tyl­ko je­go wyższe i wyłącznie ludzkie zdolności?  -Howard Philip Lovecraft
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Cel mod­litwy znaj­dziemy raczej w miłości i w prak­tycznych efek­tach wo­li, niż w spe­kulac­jach intelektualnych. -św. Teresa z Ávila
cel-mod­litwy-znaj­dziemy-raczej-w miłoś-i w prak­tycznych-efek­tach-wo­li-ż-w spe­kulac­jach-intelektualnych
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Raczej koniec z trwogą niż trwoga bez końca! -Anonim
raczej-koniec-z-trwogą-ż-trwoga-bez-końca
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Stu­diowa­nie his­to­rii przy­goto­wuje raczej do ro­zumienia te­raźniej­szości, niż do ucieka­nia od niej w za­mie­rzchłą przeszłość. -Elizabeth Kostova
stu­diowa­nie-his­to­rii-przy­goto­wuje-raczej-do ro­zumienia-te­raźniej­szoś-ż-do ucieka­nia-od niej-w za­mie­rzchłą
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Raczej należy zwiedzać życie niż żyć, a jeśli już koniecznie chce się w życiu na coś postawić, to stawiać na konie, na swoje ja i na kobiety. -Urszula Kozioł
raczej-należy-zwiedzać-życie-ż-żyć-a-śli-już-koniecznie-chce-ę-w-życiu-na-coś-postawić-to-stawiać-na-konie-na-swoje-ja-i-na-kobiety
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Gdy ustawodawca ustanawiając karę uraża uświęcony sposób myślenia, przypuszczamy, że myślał raczej o wzbudzeniu strachu niż o podjęciu środków zapewniających wykonanie tego prawa. -Montesquieu
gdy-ustawodawca-ustanawiając-karę-uraża-uświęcony-sposób-myślenia-przypuszczamy-że-myśł-raczej-o-wzbudzeniu-strachu-ż-o-podjęciu-środków
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Niektórzy owie mają rozwiązania dla problemów które nie istnieją ów powinno się nauczyć, aby poszukiwać okazji raczej niż problemów. -Attila the Hun
niektórzy-owie-mają-rozwiązania-dla-problemów-które-nie-istnieją-ów-powinno-ę-nauczyć-aby-poszukiwać-okazji-raczej-ż-problemów
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Krytyka jest mało użyteczna i nieowocna i zarozumialcem jest ten, kto woli odgrywać rolę raczej złośliwego krytyka niż twórcy. -Mikołaj Kopernik
krytyka-jest-ło-użyteczna-i-nieowocna-i-zarozumialcem-jest-ten-kto-woli-odgrywać-rolę-raczej-złośliwego-krytyka-ż-twórcy
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Miłość własna jest częściej raczej arogancka niż ślepa; ona nie ukrywa naszych błędów przed nami, tylko łudzi nas, że inni ich nie dostrzegają. -Samuel Johnson
miłość-własna-jest-częściej-raczej-arogancka-ż-ślepa-ona-nie-ukrywa-naszych-błędów-przed-nami-tylko-łudzi-nas-że-inni-ich-nie
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Kobieta jest raczej stworzona, aby być kochaną, niż aby kochać, na kształt kwiatów, co same nie czują zgoła swej woni, lecz komuś dają ją czuć. Kobiety są to istotnie kwiaty w miłości. -Alfonso Esquiros
kobieta-jest-raczej-stworzona-aby-być-kochaną-ż-aby-kochać-na-kształt-kwiatów-co-same-nie-czują-zgoła-swej-woni-lecz-komuś-dają-ją-czuć
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Umysły kobiece raczej analityczne niż dążące do syntezy, nie wiążą posiadanej wiedzy w jedną całość, w strukturę mniej więcej jednolitą. Znów powtórzę nie bierzmy tu pod uwagę wybitnych indywidualności -Anonim
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Zło płynie niemal zawsze z niewiedzy, dobra wola zaś może wyrządzić tyleż szkód, co niegodziwość, jeśli nie jest oświecona. Ludzie są raczej dobrzy, niż źli, i w gruncie rzeczy nie o to chodzi. -Albert Camus
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Gdy na próżno usiłujesz przeszkodzić przeciwnikowi, pospiesz mu ochotnie z pomocą i ofiaruj swoje usługi, abyś zyskał raczej opinię, że darzysz go przyjaźnią, niż naraził się na szyderstwo, żeś mu bezskutecznie przeszkadzał, i w ten sposób ujawnił swą słabość. -Andrzej Maksymilian Fredro
Błądzenia Raczej Niż Cytaty: Prawdę powiedziawszy, ten, kto jest wystarczająco silnie przekonany, by przeciwstawiać się tłumowi, jest raczej wyjątkiem niż zasadą, wyjątkiem podziwianym wieki później, najczęściej jednak wyśmiewanym przez współczesnych. -Erich Fromm