Błędach Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Błędach Cytaty: Na błędach człowiek uczy się rozumu. -Anonim
na-błędach-człowiek-uczy-ę-rozumu
Błędach Cytaty: Ci którzy za­pomi­nają o po­pełnionych błedach, pow­tarzają je. -wesolutka214
ci którzy-za­pomi­nają-o po­pełnionych-błedach-pow­tarzają
Błędach Cytaty: Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach. -Carl Gustav Jung
wiedza-nie-opiera-ę-wyłącznie-na-prawdzie-także-na-błędach
Błędach Cytaty: Dobrze się uczyć na własnych błędach, ale lepiej na cudzych. -Tomek Mieszkowski
dobrze-ę-uczyć-na-własnych-błędach-ale-lepiej-na-cudzych
Błędach Cytaty: Ten jest mądry prawdziwie, kto uczy się na błędach innych. -Publiusz Syrus
ten-jest-mądry-prawdziwie-kto-uczy-ę-na-błędach-innych
Błędach Cytaty: Gdy­by człowiek uczył się na błędach, to do his­to­rii przechodziłyby głównie po­rażki nie sukcesy. -karaczan19
gdy­by-człowiek-uczył ę-na błędach-to do his­to­rii-przechodziłyby-głównie-po­rażki-nie sukcesy
Błędach Cytaty: Ucz się na błędach innych, nigdy nie będziesz miał czasu, by samemuje popełnić. -Alfred Sheinwold
ucz-ę-na-błędach-innych-nigdy-nie-będziesz-miał-czasu-by-samemuje-popełć
Błędach Cytaty: Człowiek po­winien się uczyć na cudzych błędach, bo sam wszys­tkich po­pełnić nie zdoła. -Joanna Chmielewska
człowiek-po­winien ę-uczyć-na cudzych-błędach-bo sam-wszys­tkich-po­pełć-nie zdoła
Błędach Cytaty: Trze­ba się uczyć na cudzych błędach. Nie star­czy cza­su, aby wszys­tkie po­pełnić samemu. -Jacques Deval
trze­ba ę-uczyć-na cudzych-błędach-nie star­czy-cza­su-aby wszys­tkie-po­pełć-samemu
Błędach Cytaty: Uczymy się na błędach. Są narody, które uczą się na osiągnięciach. -Janina Ipohorska
uczymy-ę-na-błędach-są-narody-które-uczą-ę-na-osiągnięciach
Błędach Cytaty: Uczmy się na błędach. Są narody, które uczą się na osiągnięciach. -Janina Ipohorska
uczmy-ę-na-błędach-są-narody-które-uczą-ę-na-osiągnięciach
Błędach Cytaty: Uczy­my się na cudzych błędach, bo sta­ramy się nie pa­miętać własnych. -Krio
uczy­my ę-na cudzych-błędach-bo sta­ramy ę-nie pa­mięć-własnych
Błędach Cytaty: Każda kon­sekwen­cja to lek­cja, dzięki nim widzę sens również w błędach . -matt18
każda-kon­sekwen­cja-to lek­cja-dzięki-nim-widzę-sens-również-w błędach
Błędach Cytaty: Mędrcami są ci, którzy dochodzą do prawdy przez błędy; ci, którzy upierają się przy błędach - są głupcami. -Friedrich Ruckert
mędrcami-są-którzy-dochodzą-do-prawdy-przez-błędy-którzy-upierają-ę-przy-błędach-są-głupcami
Błędach Cytaty: Gdy człowiek nie uczy się na włas­nych błędach, tra­ci u in­nych kre­dyt zaufa­nia. -Krio
gdy-człowiek-nie uczy ę-na włas­nych-błędach-tra­-u in­nych-kre­dyt-zaufa­nia
Błędach Cytaty: Żadna firma nie posiada ani czasu, ani środków niezbędnych do uczenia się wyłącznie na własnych błędach. -James Harrington
Żadna-firma-nie-posiada-ani-czasu-ani-środków-niezbędnych-do-uczenia-ę-wyłącznie-na-własnych-błędach
Błędach Cytaty: Uczy­my się na włas­nych błędach. Na cudze może i pat­rzy­my ale właści­wie się z nich nie uczy­my, bo po ja­kimś cza­sie po­pełniamy ta­kie same. -Aleksandra_Czarna
uczy­my ę-na włas­nych-błędach-na cudze-może-i pat­rzy­my-ale-właś­wie ę-z nich-nie uczy­my-bo po ja­kimś-cza­sie
Błędach Cytaty: Jeżeli ktoś ci oznajmi, że jakiś człowiek źle mówi o tobie, nie broń się przeciw zarzutom, ale odpowiedz: na pewno nie wiedział on o innych błędach, w przeciwnym razie nie mówiłby tylko o tych. -Epiktet z Hierapolis
Błędach Cytaty: Jeśli ktoś ci oznajmi, że jakiś człowiek źle mówi o tobie, nie broń się przeciw zarzutom, ale powiedz: na pewno nie wiedział o innych moich błędach i wadach, w przeciwnym razie nie mówiłby tylko o tych, tak błahych. -Epiktet z Hierapolis
Błędach Cytaty: Nie pot­ra­fimy uczyć się na cudzych błędach, czer­pać mądrości z doświad­czeń in­nych... Sa­mi mu­simy po­pełnić błąd, aby się prze­konać. Później często żałujemy. Z dru­giej stro­ny, czym byłoby życie