Błędnie Na każde Cytaty

Błędnie Na każde Cytaty: Każde określenie jest negacją. -Baruch Spinoza


Błędnie Na każde Cytaty: Trud­no każde­mu w rym trafić. -Petrycy


trud­no-każde­mu-w rym-trafić
Błędnie Na każde Cytaty: Każde­go po­ciąga je­go włas­na przyjemność. -Wergiliusz


każde­go-po­ąga-­go-włas­na-przyjemność
Błędnie Na każde Cytaty: Naj­gorzej się czuję gdy każde­go dnia mówisz mi o tym jak bar­dzo ją kochasz. Gdy mówisz mi że nie masz od­wa­gi po­wie­dzieć po­wie­dzieć jej ja­ka jest wspa­niała. Ja ci mówię żebyś próbo­wał, żebyś był szczęśli­wy. I nie chcesz być szczęśli­wy bo nie ma jej przy to­bie. Nie widzisz że płaczę, nie poz­wolę ci zo­baczyć moich łez. I szty­letów które każde­go dnia wbi­jasz w mo­je serce... -niezapominajki


Błędnie Na każde Cytaty: Nie każde kopyto anonsuje diabła. -Antoni Regulski


Błędnie Na każde Cytaty: Każde ok­reśle­nie jest negacją. -Baruch Spinoza


Błędnie Na każde Cytaty: Po owocu poznaje się każde drzewo. -Łukasz Św


po-owocu-poznaje-ę-każde-drzewo
Błędnie Na każde Cytaty: Po­każcie mi sens, a po­pełnię każde głupstwo. -Henryk Jagodziński


po­każcie-mi sens-a po­pełę-każde-głupstwo
Błędnie Na każde Cytaty: Każde narodziny są kolejnym dowodem nadziei. -Eugeniusz Kołda


każde-narodziny-są-kolejnym-dowodem-nadziei
Błędnie Na każde Cytaty: Nie każde ko­pyto anon­su­je diabła. -Antoni Regulski


Błędnie Na każde Cytaty: Każde gra­bie do siebie grabią. -Samuel Adalberg


Błędnie Na każde Cytaty: Każde szczęście jest progiem nieszczęścia. -Maria Konopnicka


każde-szczęście-jest-progiem-nieszczęścia
Błędnie Na każde Cytaty: Każde wypowiedziane słowo wyzywa swoją negację. -Johann Wolfgang Goethe


każde-wypowiedziane-słowo-wyzywa-swoją-negację
Błędnie Na każde Cytaty: Nie każde­mu su­mienie star­cza do pierwszego. -Wiesław Brudziński


nie-każde­mu-su­mienie-star­cza-do pierwszego
Błędnie Na każde Cytaty: Na każde­go czy­ha wy­mysł je­go włas­nej wyobraźni. -Hugh Walpole


na każde­go-czy­ha-wy­mysł-­go-włas­nej-wyobraź
Błędnie Na każde Cytaty: Przyszłość dziec­ka war­ta jest każde­go poświęcenia. -PoznajPrawdę


przyszłość-dziec­ka-war­-jest każde­go-poświęcenia
Błędnie Na każde Cytaty: Na każde­go ko­zaka znaj­dzie się haka. ps bolek  -Logos


na każde­go-ko­zaka-znaj­dzie ę-haka-ps-bolek 
Błędnie Na każde Cytaty: Każde zwierzę da się wyt­re­sować. Mężczyznę też. -Joanna Chmielewska


każde-zwierzę-da ę-wyt­re­sować-mężczyznę też