Błędnie Cytaty

Błędnie Cytaty: Mil­cze­nie to tek­st, który niez­wykle łat­wo jest błędnie zinterpretować. -Julian Tuwim


mil­cze­nie-to tek­st-który-niez­wykle-łat­wo-jest błędnie-zinterpretować
Błędnie Cytaty: Udało jej się od­po­wie­dzieć błędnie na każde py­tanie. Wiesz, ja­kim trze­ba być bys­trym, żeby źle od­po­wie­dzieć na każde pytanie?  -Nicholas Sparks


udało-jej ę-od­po­wie­dzieć-błędnie-na każde-py­tanie-wiesz ja­kim-trze­ba-być-bys­trym-żeby-ź-od­po­wie­dzieć-na każde
Błędnie Cytaty: Cała historia uczy, że okrzyk, błędnie zwany religijnym, bywa często podnoszony przez ludzi bez wszelkiej religii, w życiu codziennym depczących elementarne zasady dobra i zła, że poczyna się z nietolerancji i prześladowania, jest bezrozumny, ogłupiający, tępy, niemiłosierny. -Karol Dickens