Błędy Zrobilam Cytaty

Błędy Zrobilam Cytaty: A mo­ze to wlas­nie ten właści­wy mo­ment by byc szczęśli­wa? Zam­knac drzwi, spa­lić mos­ty, wyrzu­cic zdje­cia, zos­ta­wic wspom­nienia, ale nie kar­mic ni­mi wlas­ne­go ser­ca. Wiem ja­ka mialam przeszlosc, tam juz by­lam, swo­je błędy zrobilam. -Wesolek25


Błędy Zrobilam Cytaty: Na zjazdach łatwiej jest popełnić błędy niż je naprawiać. Lecz nawet takie oficjalne błędy są raczej symptomami niż źródłami schorzeń. -Hanna Malewska


na-zjazdach-łatwiej-jest-popełć-błędy-ż-naprawiać-lecz-nawet-takie-oficjalne-błędy-są-raczej-symptomami-ż-źródłami-schorzeń
Błędy Zrobilam Cytaty:


każdy-z nas-po­pełnia-błędyjed­-po­pełniają-błędy-w młodośjed­-w życiu-pry­wat­nym-a jeszcze-in­-względem-in­nych
Błędy Zrobilam Cytaty: Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić. -Katarzyna Grochola


człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić
Błędy Zrobilam Cytaty: Błędy to droga do prawdy. -Fiodor Dostojewski


Błędy Zrobilam Cytaty: Najkrótsze błędy są zawsze najlepsze. -Molier


najkrótsze-błędy-są-zawsze-najlepsze
Błędy Zrobilam Cytaty: Zgubiły go błędy. Które zwalczał. -Władysław Piekarski


Błędy Zrobilam Cytaty: Wolę błędy entuzjasty od obojętności mędrca. -Anatol France


wolę-błędy-entuzjasty-od-obojętnoś-mędrca
Błędy Zrobilam Cytaty: Błędy człowieka czy­nią go sympatycznym. -Johann Wolfgang Goethe


Błędy Zrobilam Cytaty: Mądry, kto błędy swoje dostrzega. -Sławomir Mrożek


Błędy Zrobilam Cytaty: W mowie pewnych ludzi słychać błędy ortograficzne. -Anonim


w-mowie-pewnych-ludzi-słychać-błędy-ortograficzne
Błędy Zrobilam Cytaty: Los to ktoś, ko­go się ob­wi­nia za błędy idiotów. -Karol Kord


los-to ktoś-ko­go ę-ob­wi­nia-za błędy-idiotów
Błędy Zrobilam Cytaty: Robiąc błędy... też można przejść do legendy. -Elżbieta Grabosz


robiąc-błędy-też-można-przejść-do-legendy
Błędy Zrobilam Cytaty: Lepiej kontrolować błędy swoje niż cudze. -Demokryt


lepiej-kontrolować-błędy-swoje-ż-cudze
Błędy Zrobilam Cytaty: Naj­krótsze błędy są zaw­sze najlepsze. -Molier


naj­krótsze-błędy-są zaw­sze-najlepsze
Błędy Zrobilam Cytaty: Nawet w jego milczeniu były błędy językowe. -Stanisław Jerzy Lec


nawet-w-jego-milczeniu-były-błędy-językowe
Błędy Zrobilam Cytaty: Rozsądek często popełnia błędy, sumienie nigdy. -Josh Billings


rozsądek-często-popełnia-błędy-sumienie-nigdy
Błędy Zrobilam Cytaty: Ekspert to człowiek, który popełnia tylko poważne błędy. -Tom Phipps


ekspert-to-człowiek-który-popełnia-tylko-poważne-błędy