Błazen Cytaty

Błazen Cytaty: Błazen bywa echem zdrowego rozsądku. -Anonim


błazen-bywa-echem-zdrowego-rozsądku
Błazen Cytaty: Błazen znający swoje rzemiosło zyskuje sławę nie mniejszą od króla. -Krystyna Sylwestrzak


błazen-znający-swoje-rzemiosło-zyskuje-sławę-nie-mniejszą-od-kró
Błazen Cytaty: Gdv się gtupi za mądrego, błazen za grzecznego, zły ma za cnotliwego - rzeczy nie masz nieznośniejszej. -Andrzej Maksymilian Fredro


gdv-ę-gtupi-za-mądrego-błazen-za-grzecznego-zły-za-cnotliwego-rzeczy-nie-masz-nieznośniejszej
Błazen Cytaty: Genialne słowa trafiają w duszę nawet wtedy, gdy je wypowiada, nie rozumiejąc zupełnie, błazen prowincjonalny z mianem artysty. -Stefan Żeromski


genialne-słowa-trafiają-w-duszę-nawet-wtedy-gdy-wypowiada-nie-rozumiejąc-zupełnie-błazen-prowincjonalny-z-mianem-artysty
Błazen Cytaty: Błazen to człowiek, który oczekuje, że zdarzą się rzeczy, które nigdy się nie wydarzą. -George Eliot


błazen-to-człowiek-który-oczekuje-że-zdarzą-ę-rzeczy-które-nigdy-ę-nie-wydarzą
Błazen Cytaty: Błazen to człowiek, który oczekuje, że zdarzą się rzeczy, które się nigdy nie wydarzą. -George Eliot


błazen-to-człowiek-który-oczekuje-że-zdarzą-ę-rzeczy-które-ę-nigdy-nie-wydarzą
Błazen Cytaty: Ge­nial­ne słowa tra­fiają w duszę na­wet wte­dy, gdy je wy­powiada, nie ro­zumiejąc zu­pełnie, błazen pro­win­cjo­nal­ny z mianem artysty. -Stefan Żeromski


ge­nial­ne-słowa-tra­fiają-w duszę-na­wet-wte­dy-gdy- wy­powiada-nie ro­zumiejąc-zu­pełnie-błazen-pro­win­cjo­nal­ny-z mianem
Błazen Cytaty: Lek­ce­ważył błazen, źródło ludzkich potrzeb, Je­go dal­sza dro­ga, zja­wi mu się ważna. Nim gdzieś człowiek w życiu, spoj­rzy al­bo dotrze, Naj­pierw z ko­nie­czności, zlek­ce­waży błazna. -Mundek


Błazen Cytaty: Ten, kto z po­wodu przeżyte­go za­wodu usiłuje wyk­reślić miłość ze swe­go życia, przy­pomi­na błazen­ka, który chce dać so­bie uciąć głowę z po­wodu źle dob­ra­nej czapki. -Stefan Garczyński