Bach Sol­lte Nicht Cytaty

Bach Sol­lte Nicht Cytaty: Bach nie po­tokiem, lecz morzem zwać się powinien! Bach sol­lte nicht Bach, son­dern Meer heis­sen. (niem.)  -Ludwig van Beethoven


bach-nie po­tokiem-lecz-morzem-zwać ę-powinien-bach-sol­lte-nicht-bach-­dern-meer-heis­sen-niem 
Bach Sol­lte Nicht Cytaty: Bach mi przypomina astronoma - jedni nic nie zdołają dojrzeć u niego, prócz szeregu cyfr zawiłych, ale drugich, co go czuć i rozumieć potrafią, prowadzi Bach do swojej lunety olbrzymiej i pozwala przez nią admirować swych arcydzieł gwiazdy. Jeśli jaka epoka odwróci się od Bacha, da sobie smutne świadectwo płytkości, głupoty i zepsutego gustu. -Fryderyk Chopin


Bach Sol­lte Nicht Cytaty: I. (U/Wy)stawka Pe­wien ki­bol z Bełcha­towa sko­pał chłopa z Legionowa ten go w dup­sko bach... / ten go w oko ciach... | na as­falcie wys­tawka zębowa II. Cienie i blaski Pe­wien ki­bol z Bełcha­towa chlapnął chłopa z Legionowa ten go bor­do bach... / ten go różem ciach... | je­den dru­giego cieniem pomalował 21ma­ja 2013  -Papużka


Bach Sol­lte Nicht Cytaty: Pan Bóg nie gra w kości! Der Her­rgott würfelt nicht. (niem.)  -Albert Einstein


pan-bóg-nie gra-w koś-der-her­rgott-würfelt-nicht-niem 
Bach Sol­lte Nicht Cytaty: Bach nie potokiem, lecz morzem zwać się powinien! -Ludwig van Beethoven


Bach Sol­lte Nicht Cytaty: El amor mueve el Sol y las estrellas. -Dante Alighieri


el-amor-mueve-el-sol-y-las-estrellas
Bach Sol­lte Nicht Cytaty: El sol no se ha puesto aún por última vez. -Tito Livio


el-sol-no-se-ha-puesto-aún-por-última-vez
Bach Sol­lte Nicht Cytaty: Ni el sol ni la muerte pueden ser mirados fijamente. -François de la Rochefoucauld


Bach Sol­lte Nicht Cytaty: Quien no madruga con el sol no disfruta de la jornada. -Miguel de Cervantes


quien-no-madruga-con-el-sol-no-disfruta-de-jornada
Bach Sol­lte Nicht Cytaty: Często jest tak, że za­wodzi­my się na tych oso­bach w których pokłada­liśmy naj­większe nadzieje.. -bluecaffe


często-jest tak-że za­wodzi­my ę-na tych-oso­bach-w których-pokłada­liśmy-naj­większe-nadzieje
Bach Sol­lte Nicht Cytaty: Po zbi­tej sol­niczce nie za­miata się cukru. -dark smurf


po zbi­tej-sol­niczce-nie za­miata ę-cukru
Bach Sol­lte Nicht Cytaty: W nieugiętym proteście przeciw złu kryje się cała sól życia. -Antoni Czechow


w-nieugiętym-proteście-przeciw-złu-kryje-ę-cała-sól-życia
Bach Sol­lte Nicht Cytaty: Dziewczyna dojrzała do małżeństwa, jak sól z przemytu - trzeba ją dobrze schować. -Anonim


dziewczyna-dojrzała-do-łżeństwa-jak-sól-z-przemytu-trzeba-ją-dobrze-schować
Bach Sol­lte Nicht Cytaty: ¡Viva la libertad! El sol nunca ha iluminado un logro humano más glorioso. -Nelson Mandela


viva-libertad-el-sol-nunca-ha-iluminado-un-logro-humano-más-glorioso
Bach Sol­lte Nicht Cytaty: La esperanza es como el sol, que arroja todas las sombras detrás de nosotros. -Samuel Smiles


la-esperanza-es-como-el-sol-arroja-todas-las-sombras-detrás-de-nosotros
Bach Sol­lte Nicht Cytaty: Śmiech jest jak sól, życie bez niego nie smakuje. -Karol Bunsch


Śmiech-jest jak sól-życie-bez-niego-nie smakuje
Bach Sol­lte Nicht Cytaty: Skąd oni to wszys­tko wiedzą? - ok. 5 mln Po­laków nie wie, że cho­ruje na migrenę. - po­nad 20 mln Po­laków nie wie, że jest w za­sięgu In­terne­tu LTE. - 96% den­tystów w Pol­sce po­leciłoby pastę blend-a-med cli­nic Li­ne. - Ot­ri­vin działa 6 ra­zy szybciej. (żródło TV)  -Tsanyo


Bach Sol­lte Nicht Cytaty: Niebo domknięte, ciszą snów się ot­wiera, sól z rzęs - noc zwiewa. -Vergil


niebo-domknięte-ciszą-snów ę-ot­wiera-sól-z rzęs- noc-zwiewa