Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty

Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Po pros­tu jes­tem bar­dzo le­niwy i uwiel­biam, gdy przy­pisu­je mi się to, co nap­rawdę zro­bili inni. -Linus Benedict Torvalds


po pros­-jes­tem-bar­dzo-­niwy-i uwiel­biam-gdy-przy­pisu­-mi ę-to-co nap­rawdę-zro­bili-inni
Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Uwiel­biam kiedy uśmie­chasz się do mnie łobuzersko. Uwiel­biam kiedy nasze us­ta łączą się w de­likat­nym po­całun­ku. Uwiel­biam kiedy szep­czesz, że mnie kochasz. Szko­da, że ro­bisz to tyl­ko we śnie. -Zielona15


Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Prob­lem ze mną jest ta­ki, że uwiel­biam sie­dzieć na drze­wach, ale nie bar­dzo lu­bię na nie wchodzić. -Gold Fishy


prob­lem-ze mną-jest ­ki-że uwiel­biam-sie­dzieć-na drze­wach-ale-nie bar­dzo-lu­bię-na nie wchodzić
Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Więc chce Pan wie­dzieć jak to jest być mną? Po­wiem Pa­nu. Uwiel­biam to, szczerze uwiel­biam być sobą. A wie Pan cze­mu? Tyl­ko dla­tego, że nie znam żad­nej alternatywy... -Joooo


więc-chce-pan-wie­dzieć-jak to jest być-mną-po­wiem-pa­nu-uwiel­biam to-szczerze-uwiel­biam-być-sobą-a wie-pan-cze­mu-tyl­ko
Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: uwiel­biam duszę od do­tyku mechacić fioł i dwa koty  -Cykam


uwiel­biam-duszę-od-do­tyku-mechacić-fioł-i dwa-koty 
Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: ` Uwiel­biam wokół siebie tworzyć problemy, i być psychicznie nieodporną. -Sikrina


` uwiel­biam-wokół-siebie-tworzyć-problemy-i-być-psychicznie-nieodporną
Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: - Wyglądasz na podminowaną.. - A no wiesz, os­tatnio byłam w Afganistanie uwiel­biam 'czar­ny' humor  -szajbuss


 wyglądasz-na podminowaną-a no wiesz-os­tatnio-byłam-w afganistanie-uwiel­biam-'czar­ny'-humor 
Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Uwiel­biam jak na mnie pat­rzysz, wte­dy Two­je oczy naj­piękniej się błyszczą. -AnDree


uwiel­biam-jak na mnie-pat­rzysz-wte­dy-two­-oczy-naj­piękniej ę-błyszczą
Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Uwiel­biam zacho­dy słońca, jed­nak dają mi one świado­mość że coś się kończy. -NightHuntress


uwiel­biam-zacho­dy-słońca-jed­nak-dają-mi one-świado­mość-że coś ę-kończy
Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: uwiel­biam pat­rzeć jak śpisz, jes­teś wte­dy ta­ki niewin­nie piękny. -blanejszyna


uwiel­biam-pat­rzeć-jak śpisz-jes­teś-wte­dy-­ki-niewin­nie-piękny
Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Uwiel­biam, kiedy przychodzisz i bez słów mówisz, że kochasz. Mam Cię na końcu języ­ka wte­dy. Myślami. -iluzjanago


uwiel­biam-kiedy-przychodzisz-i bez-słów-mówisz-że kochasz-mam cię-na końcu-języ­ka-wte­dy-myślami
Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: uwiel­biam gdy tak głaszczesz mnie de­likat­ny­mi rzęsa­mi, do­tykasz włosa­mi, pat­rzysz ręko­ma, słuchasz ocza­mi.... :)  -psycholożka


uwiel­biam-gdy-tak-głaszczesz-mnie-de­likat­ny­mi-rzę­mi-do­tykasz-włosa­mi-pat­rzysz-ręko­-słuchasz-ocza­mi- 
Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe


bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: W mężczyźnie po­doba mi się to jak bar­dzo uwiel­biają spra­wiać nam przy­jem­ność i pat­rzeć jak ek­splo­duje­my na ty­siące kawałków. -AnDree


w mężczyźnie-po­doba-mi ę-to jak bar­dzo-uwiel­biają-spra­wiać-nam-przy­jem­ność-i pat­rzeć-jak ek­splo­duje­my-na ty­ą
Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Bar­dzo mały człowiek może rzu­cać bar­dzo duży cień. -Wojciech Adamiecki


bar­dzo-ły-człowiek-może-rzu­cać-bar­dzo-ży-cień
Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Można być człowiekiem bar­dzo wyk­ształco­nym i jed­nocześnie bar­dzo głupim. Z ka­zania mo­jego proboszcza. -fyrfle


można-być-człowiekiem-bar­dzo-wyk­ształco­nym-i jed­nocześnie-bar­dzo-głupim-z-ka­zania-mo­jego-proboszcza
Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Wiesz, że nie słodzę ka­wy, herbaty, Uwiel­biam, kiedy da­jesz mi kwiaty. Lecz wyz­nam szczerze: nie będzie wpadki, Kiedy przy­niesiesz mi czekoladki. /Joanna/  -Nutka67


wiesz-że nie słodzę-ka­wy-herbaty-uwiel­biam-kiedy-da­jesz-mi kwiaty-lecz-wyz­nam-szczerze-nie będzie-wpadki-kiedy-przy­niesiesz
Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Twórczość by­wa re­kom­pensatą, choć cza­sem bar­dzo uta­joną, z bar­dzo skry­wanych braków i ut­rat płynącą jak z podziem­ne­go źródła. -Maria Dąbrowska


twórczość-by­wa-re­kom­pensatą-choć-cza­sem-bar­dzo-uta­joną-z bar­dzo-skry­wanych-braków-i ut­rat-płynącą