Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty

Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty: Jąkanie jest bardzo często fizycznym manifestowaniem frustracji, niemożnością podołania czemuś. -Sidney Sheldon


jąkanie-jest-bardzo-często-fizycznym-manifestowaniem-frustracji-niemożnośą-podołania-czemuś
Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty: Mnogość praw dostarcza często usprawiedliwienia występkom: państwo o wiele lepiej urządzone jest wówczas, gdy ma ich bardzo niewiele, ale w zamian bardzo ściśle przestrzeganych. -Kartezjusz


mnogość-praw-dostarcza-często-usprawiedliwienia-występkom-państwo-o-wiele-lepiej-urządzone-jest-wówczas-gdy-ich-bardzo-niewiele-ale-w-zamian
Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty: Bardzo często myślę o śmierci; zbyt często. Przypuszczam, że w chwili śmierci myślałabym o Diego. -Frida Kahlo


bardzo-często-myślę-o-śmierci-zbyt-często-przypuszczam-że-w-chwili-śmierci-myśłabym-o-diego
Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty: Pieniądze często kosztują bardzo dużo. -Ralph Waldo Emerson


Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty: Złe nie śpi, natomiast dobre zasypia bardzo często. -Stefan Kisielewski


złe-nie-śpi-natomiast-dobre-zasypia-bardzo-często
Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty: Gdy brak ci cierpliwości, twoja egzystencja przeradza w niekończące pasmo frustracji. -Richard Carlson


gdy-brak-cierpliwoś-twoja-egzystencja-przeradza-w-niekończą-pasmo-frustracji
Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty: Artyści bardzo często wykonywają dobre dzieła źle, a złe dobrze. -Karol Kazimierz Kurpiński


Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty: Bardzo często okazuje się, że szczęściem jest nie wiedzieć wszystkiego. -H. Jackson Brown


bardzo-często-okazuje-ę-że-szczęściem-jest-nie-wiedzieć-wszystkiego
Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty: Ten osiągnął sukces, kto pracował dobrze, śmiał się często i kochał bardzo. -Elbert Hubbard


ten-osiągnął-sukces-kto-pracował-dobrze-śmiał-ę-często-i-kochał-bardzo
Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty: Mężczyzn namiętność bardzo często oślepia, każąc widzieć w kochance zalety, których nie ma. -Tytus Carus Lukrecjusz


mężczyzn-namiętność-bardzo-często-oślepia-każąc-widzieć-w-kochance-zalety-których-nie
Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty: Mi­nima­lis­tycznie pat­rząc szczęście po­lega na usu­waniu lub ig­no­rowa­niu frustracji  -daniello


mi­nima­lis­tycznie-pat­rząc-szczęście-po­lega-na usu­waniu-lub-ig­no­rowa­niu-frustracji 
Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty: Im więcej zdrowia zwykle się ma, tym mniej cierpliwości w cierpieniu fizycznym. -Fryderyk Chopin


im-więcej-zdrowia-zwykle-ę-tym-mniej-cierpliwoś-w-cierpieniu-fizycznym
Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty: Ludzie chorzy są bardzo często sympatyczniejsi od zdrowych bufonów, którym nawet w mózgu wyrastają bicepsy zamiast nerwów. -Erich Maria Remarque


ludzie-chorzy-są-bardzo-często-sympatyczniejsi-od-zdrowych-bufonów-którym-nawet-w-mózgu-wyrastają-bicepsy-zamiast-nerwów
Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty: Bogaty mężczyzna jest często tylko biednym mężczyzną z bardzo dużymi pieniędzmi. -Arystoteles


bogaty-mężczyzna-jest-często-tylko-biednym-mężczyzną-z-bardzo-żymi-pieniędzmi
Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty: Dlaczego tak często ludzie, dla których bardzo dużo zrobiłeś, ciężko się na ciebie obrażają? Może dlatego, że przypominasz im o ich słabościach. -Kirk Douglas


dlaczego-tak-często-ludzie-dla-których-bardzo-żo-zrobiłeś-ężko-ę-na-ciebie-obrażają-może-dlatego-że-przypominasz-im-o-ich-słabościach
Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty: Wbrew rozpowszechnionym przekonaniom, sprawiedliwość bardzo często jest z tego świata: bumerang, którym atakowaliśmy, wraca i rani nas w najmniej spodziewanym momencie. -Silvina Bullrich


wbrew-rozpowszechnionym-przekonaniom-sprawiedliwość-bardzo-często-jest-z-tego-świata-bumerang-którym-atakowaliśmy-wraca-i-rani-nas-w-najmniej
Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty: Paradoksalnym faktem jest, że bardzo często im osobistszą jest liryka autora, tym lepiej trafia do serca czytelnikowi. -Karol Irzykowski


paradoksalnym-faktem-jest-że-bardzo-często-im-osobistszą-jest-liryka-autora-tym-lepiej-trafia-do-serca-czytelnikowi
Bardzo Często Fizycznym Manifestowaniem Frustracji Cytaty: Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać. -Johann Wolfgang Goethe


bardzo-cicho-przemawia-bóg-w-naszej-piersi-bardzo-cicho-bardzo-wyraźnie-wskazuje-czego-trzeba-szukać-a-czego-unikać