Bes­tia Znów Wy­je Cytaty

Bes­tia Znów Wy­je Cytaty: Bes­tia znów wy­je do swej ukochanej, zmienionej w księżyc za­wie­szo­ny na niebie, wśród gwiazd, na ścianie ciemności, księżyc płacze, wy­lewa łzy wraz ze swym kochankiem, każdej nocy, każdej no­cy do świtu. -Aidan


Bes­tia Znów Wy­je Cytaty: Wszys­tkie sys­te­my to zło - po­wie­działa bes­tia i sze­roko się zaśmiała. -E.H


wszys­tkie-sys­te­my-to zło- po­wie­działa-bes­tia-i sze­roko ę-zaśmiała
Bes­tia Znów Wy­je Cytaty: Poeta to At­lantyk i lew w jed­nym. Gdy ten pier­wszy nas pochłania, dru­gi nas pożera. Jeśli uj­dziemy kłom, nie uj­dziemy fa­lom. Człowiek, który pot­ra­fi druz­go­tać iluz­je, jest za­razem bes­tią i powodzią. -W » Virginia Woolf » Orlando


Bes­tia Znów Wy­je Cytaty: Znów piszę o miłości znów to jest dla Ciebie znów myślą o To­bie znów bra­kuje mi Ciebie znów chce Cie mieć przy so­bie znów Kocham Cie na Zaw­sze znów mówię to naprawdę  -xdomix


znów-piszę-o miłoś-znów-to jest dla-ciebie-znów-myślą-o to­bie-znów-bra­kuje-mi ciebie-znów-chce-cie-mieć-przy-so­bie-znów-kocham
Bes­tia Znów Wy­je Cytaty: I znów Ciepły od­dech na szyi I znów Tak blis­ko siebie byli I znów Słod­kości ust zasmakowała I znów O świecie całym zapomniała W miłości  -Amy03


i znów-ciepły-od­dech-na szyi-i-znów-tak-blis­ko-siebie-byli-i-znów-słod­koś-ust-zasmakowała-i-znów-o-świecie-całym-zapomniała-w
Bes­tia Znów Wy­je Cytaty: Za­bierz słoiki i przy­jedź. Je­sień w Bes­ki­dach jest wyjątko­wo piękna. Chcę znów usłyszeć:


Bes­tia Znów Wy­je Cytaty: Bo mi nie po drodze gdy ICH dro­ga chodze a i za nos nie wodze bo to tez mi- Nie po drodze. Tyl­ko mo­ja droga Jest dro­ga do me­go celu. I bez­li­tos­na bes­tia z diab­la koszma­ru za­ciag­ne­la dzis jeszcze chlopca do baru. Gdzie Nirwana z grac­ja wi­ruja­cego na wiet­rze pior­ka Jes­li los doz­na per­fidnej ucie­sze umiaru W slo­dycz ciep­la od­mieni Rze­ke po­jedyn­czej dwu­pus­tki tyl­ko jego browaru. -GrzegorzWojak


Bes­tia Znów Wy­je Cytaty: Apa­tia mo­jego po­kole­nia. Ob­rzydza mnie. Ob­rzydza mnie też mo­ja włas­na apa­tia, by­cie tchórzli­wym i nie prze­ciw­sta­wianie się ra­siz­mo­wi, sek­sizmo­wi i wszys­tkim in­nym -iz­mom, na które kon­trkul­tu­ra narze­ka od lat. -Kurt Cobain


Bes­tia Znów Wy­je Cytaty: Dro­ga mamo, znów to sa­mo ... dzwo­nię dzisiaj wcześnie rano. Chcę Ci życzyć dużo zdrowia, lecz Cię słyszę znów pijaną. -Angelique Cruelty


dro­ga-mamo-znów-to ­mo-dzwo­ę-dzisiaj-wcześnie-rano-chcę-ci życzyć-żo-zdrowia-lecz-cię-słyszę-znów-pijaną
Bes­tia Znów Wy­je Cytaty: Bes­tie mają także ojczyznę. -Curzio Malaparte


Bes­tia Znów Wy­je Cytaty: Wszys­cy są na tak, a życie po­ka­zu­je, na wspak...   The­bes­tka­siaa 22.02.2016   -Thebestkasiaa


wszys­cy-są na tak-a życie-po­ka­zu­-na wspak- -the­bes­tka­siaa-22022016- 
Bes­tia Znów Wy­je Cytaty: Par­tia to zor­ga­nizo­wana opinia. -Benjamin Disraeli


Bes­tia Znów Wy­je Cytaty: Mgły ustąpiły Gwiaz­dozbiorom kolorów Bes­kid budzi się  -fyrfle


mgły-ustąpiły-gwiaz­dozbiorom-kolorów-bes­kid-budzi-ę 
Bes­tia Znów Wy­je Cytaty: Ra­dość życia to kwes­tia spo­sobu patrzenia. -karaczan19


ra­dość-życia-to kwes­tia-spo­sobu-patrzenia
Bes­tia Znów Wy­je Cytaty: Kręcimy się wokół stołu z jedzeniem, dolegliwości i wspomnień. Pozostało znów czekanie na wieczorne kładzenie się do snu. Umieramy do następnego dnia, by znów podjąć niechętnie trud bytu bardzo starych ludzi. -Zofia Kucówna


Bes­tia Znów Wy­je Cytaty: drażli­wości w zoo klat­ki za­mie­szkują nie  bes­tie smacznie spią  -Cykam


drażli­woś-w zoo-klat­ki-za­mie­szkują-nie -bes­tie-smacznie-spią 
Bes­tia Znów Wy­je Cytaty: Dwa ser­ca, ale je­den rytm. Te­lepa­tia, gorące policzki.. -czarnycharakter_xd


Bes­tia Znów Wy­je Cytaty: Ta­lent to kwes­tia szczęscia. Naj­ważniej­sza w życiu jest odwaga. -Woody Allen


ta­lent-to kwes­tia-szczęscia-naj­ważniej­sza w życiu-jest odwaga