Bez Ciebie Cytaty

Bez Ciebie Cytaty: Bez Ciebie przeżycia są tylko martwym naskórkiem przeszłości. -Hipolit


bez-ciebie-przeżycia-są-tylko-martwym-naskórkiem-przeszłoś
Bez Ciebie Cytaty: `Znaczysz tak wiele. Świat bez ciebie nie znaczy nic. -bluecaffe


`znaczysz-tak-wiele-Świat-bez-ciebie-nie znaczy-nic
Bez Ciebie Cytaty: za­palasz mnie nieświadomie tak bar­dzo roz­grze­wasz ciepłotą ser­ca i słowem płonę, duży ten płomień is­krzę - niczym świeca ociekam lawą uczuć spływam na podłogę leżę bez ruchu, dumam by w chłodzie bez Ciebie zas­tygnąć nieruchomo twar­da parafina… *enjoy  -Papużka


Bez Ciebie Cytaty: Mam drob­ne zapotrzebowanie na blis­kość? i dżem truskawkowy ewen­tual­nie marmoladę i Ciebie i ciepłą her­batę naj­le­piej na ciepłą her­batę z Tobą i jeszcze na wy­god­ny fotel duży koc Ciebie pod nim no­we ob­ca­sy, szalik szczęście miłość biżute­rię zes­taw dwóch fi­liżanek dla Ciebie i dla mnie i na cias­tko wol­ny wieczór Ciebie wie­czo­rem I Ciebie rano  -Metheene


Bez Ciebie Cytaty: Pi­sany na wodzie mało real­ny świat wokół nas... Chwi­la zwątpienia i pa­niczny o Ciebie strach.... Ser­ca bi­cie wstrzy­mane w tęskno­cie dni egzystencji... bez Ciebie ukocha­na każda chwi­la mi udręką dos­trzeż mój ból ... Po­daruj mi mały skra­wek ziemi po której stąpasz Alicjo... *** *** *** *** *** Stąpać zaw­sze Twoimi śla­dami MP  -Marek1410


Bez Ciebie Cytaty: Słońce już zaszło, gwiaz­dy wi­tają uśmiechem. Nie zasnę bez Ciebie. -cytlopka


słoń-już-zaszło-gwiaz­dy-wi­tają-uśmiechem-nie-zasnę-bez-ciebie
Bez Ciebie Cytaty: wy­noszę siebie bez egzal­tacji wzrastam dla Ciebie ten tlen  -Cykam


wy­noszę-siebie-bez-egzal­tacji-wzrastam-dla-ciebie-ten-tlen 
Bez Ciebie Cytaty: nie nau­czyłabym się bez ciebie la­tać w odmętach i przestworzach sy­pial­niane­go nieba ty tak wspa­niały kapitan moich uczuć dy­rygent pod­nosze­nia ciśnienia fi­lan­trop ob­razów na­malo­wanych przez moją duszę i wy­razów mo­jej bez­bron­ności najukochańszy  -Paulkaa


Bez Ciebie Cytaty: Dzi­siaj pier­wsze święta bez Ciebie.. bez Was. Życzę Wam abyście żyli wie­cznie tam w niebie, strzeg­li nas, czu­wali nad na­mi.. Spójrzcie na nas z nieba, na ten wi­gilij­ny stół, po­nieważ zaw­sze będzie cze­kać pus­te miej­sce przy sto­le.. [*][*][*][*]  -AnDree


Bez Ciebie Cytaty: Jeśli ko­goś na prawdę kochasz, poz­wo­lisz mu być szczęśli­wym bez ciebie. -Mateusz Piecki Schizoidalny


jeśli-ko­goś-na prawdę-kochasz-poz­wo­lisz-mu być-szczęśli­wym-bez-ciebie
Bez Ciebie Cytaty: Sko­ro nie mogę bez ciebie żyć, to czy kiedy umrę będę szczęśliwa?  -Ewelius


sko­ro-nie mogę-bez-ciebie-żyć-to czy-kiedy-umrę-będę-szczęśliwa 
Bez Ciebie Cytaty: Bez Ciebie czuję się jak narkoman, kiedy Cię nie ma, na głodzie konam. -Anonim


bez-ciebie-czuję-ę-jak-narkoman-kiedy-cię-nie-na-głodzie-konam
Bez Ciebie Cytaty: Sztuką przet­rwa­nia jest nau­czyć się życia bez Ciebie. -AnDree


sztuką-przet­rwa­nia-jest nau­czyć ę-życia-bez-ciebie
Bez Ciebie Cytaty: Co­fasz się w przeszłość i znów jes­teś mały i bez­pie­czny, bez­pie­czny tak zu­pełnie, tak bez reszty, jak dziec­ko w obec­ności ta­ty. Wciąż masz go przed ocza­mi - stoi w ciem­nych drzwiach, cichy strażnik two­jego dzieciństwa - i śpisz snem is­to­ty naiw­nej, niewin­nej, niedoj­rzałej. A kiedy do­ras­tasz, do­ciera do ciebie, że bez­pie­czeństwo to było złudą, jeszcze jed­nym dziecięcym wyob­rażeniem, tak jak roz­miar two­jego podwórka za domem. -Harlan Coben


Bez Ciebie Cytaty: Hej złamasie, to do ciebie mówię, ciebie o to pytam. Co zrobisz, gdyby to do ciebie przyszła tak cholernie brzydka, przyniosła swe ciało jak turystyczna konserwa, oczami wywracała i chciała cię poderwać, to co, co wtedy zrobisz, przecież nie jesteś zły, tylko jesteś dobry, a jeśli to właśnie Chrystus do ciebie przychodzi w kostiumie Patrycji [...] -Dorota Masłowska


Bez Ciebie Cytaty: Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa


kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
Bez Ciebie Cytaty: Starze­nie się jest bez­sensow­ne. To właśnie czuję pat­rząc na ciebie. -Orochimaru  -Masashi Kishimoto


starze­nie ę-jest bez­sensow­ne-to właśnie-czuję-pat­rząc-na ciebie-orochimaru 
Bez Ciebie Cytaty: te­raz już wiem, że dla Ciebie jes­tem jedną z wielu róż, w wa­zonie bez wody. -psycholożka


te­raz-już-wiem-że dla-ciebie-jes­tem-jedną-z wielu-róż-w wa­zonie-bez-wody