Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty

Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty: I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane. -Rainer Maria Rilke


Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty: Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe -Albert Einstein


wyobraźnia-bez-wiedzy-może-stworzyć-rzeczy-piękne-wiedza-bez-wyobraź-najwyżej-doskonałe
Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty: Na tym świecie jest równie wiele nazwisk bez rzeczy, jak rzec bez nazwisk. -Stefan Witwicki


na-tym-świecie-jest-równie-wiele-nazwisk-bez-rzeczy-jak-rzec-bez-nazwisk
Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty: Cho­roba psychiczna to uni­kanie rzeczy­wis­tości za wszelką cenę; zdro­wie psychiczne to po­godze­nie się z rzeczy­wis­tością bez względu na cenę. -Scott Peck


cho­roba-psychiczna-to uni­kanie-rzeczy­wis­toś-za wszelką-cenę-zdro­wie-psychiczne-to po­godze­nie ę-z rzeczy­wis­tośą-bez-wzglę
Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty: Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


rzeczy-które-próbują-wyglądać-jak rzeczy-często-wyglądają-bar­dziej-jak rzeczy-ż-­me-rzeczy
Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty: Wyob­raźnia bez wie­dzy może stworzyć rzeczy piękne. Wie­dza bez wyob­raźni naj­wyżej doskonałe. -Albert Einstein


wyob­raźnia-bez-wie­dzy-może-stworzyć-rzeczy-piękne-wie­dza bez-wyob­raź-naj­wyżej-doskonałe
Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty: Każda rzecz jest nieja­ko w przes­trze­ni możli­wych stanów rzeczy. Przes­trzeń tę mogę po­myśleć so­bie ja­ko pustą, ale nie mogę so­bie po­myśleć rzeczy bez przestrzeni. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty: Bez entuzjazmu nigdy nie dokonano żadnej wielkiej rzeczy. -Ralph Waldo Emerson


bez-entuzjazmu-nigdy-nie-dokonano-żadnej-wielkiej-rzeczy
Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty: Niecierpliwość żąda rzeczy niemożliwej - mianowicie osiągnięcia celu bez środków. -Fryderyk Hegel


niecierpliwość-żąda-rzeczy-niemożliwej-mianowicie-osiągnięcia-celu-bez-środków
Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty: Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa


kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty: Są rzeczy, które po pros­tu bez­pie­czniej jest ro­bić w to­warzys­twie mężczyz­ny: wędro­wać nocą przez las, mie­szkać na pus­tko­wiu w szałasie. Często jed­nak oka­zywało się, że można się bez mężczyzn obyć al­bo jed­ne­go zastąpić innym. -Jadwiga Staniszkis


Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty: At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane. -Arundhati Roy


at­mosfe­ra-była-gęsta-od myśli-i rzeczy-do po­wie­dze­nia-ale w ­kich-mo­men­tach-mówi ę-tyl­ko-małe-rzeczy-duże rzeczy
Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty: Podług teraźniejszego słownika: obywatel pochodzi od tego, że się bez wielu rzeczy obywać musi. -Alojzy Żółkowski


podług-teraźniejszego-słownika-obywatel-pochodzi-od-tego-że-ę-bez-wielu-rzeczy-obywać-musi
Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty: Niecier­pli­wość żąda rzeczy niemożli­wej - miano­wicie osiągnięcia ce­lu bez środków. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


niecier­pli­wość-żąda-rzeczy-niemożli­wej- miano­wicie-osiągnięcia-­lu-bez-środków
Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty: Piękne rzeczy wypracować można dzięki długiej i uciążliwej nauce, złe natomiast owocują same bez trudu. -Demokryt


piękne-rzeczy-wypracować-można-dzięki-długiej-i-uciążliwej-nauce-złe-natomiast-owocują-same-bez-trudu
Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty: Po­wie­działem duszy mej, bądz spo­koj­na, cze­kaj bez nadziei, bo byłaby nadzieją na niewłaści­we rzeczy. -Thomas Stearns Eliot


po­wie­działem-duszy-mej-bądz-spo­koj­na-cze­kaj-bez-nadziei-bo byłaby-nadzieją-na niewłaś­we-rzeczy
Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty: Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz. -Ole Nydahl


Bez Odziedziczonych Rzeczy Cytaty: Poezja dusi się bez tlenu rzeczy, jałowieje, staje się anemiczna. -Anna Kamieńska


poezja-dusi-ę-bez-tlenu-rzeczy-jałowieje-staje-ę-anemiczna