Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty

Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty: Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody. -Demokryt


Życie-bez-radoś-jest-jak-długa-podróż-bez-gospody
Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty: Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody -Demokryt z Abdery


Życie-bez-radoś-jest-jak-długa-podróż-bez-gospody
Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty: Życie bez świąt jest jak długa droga bez zajazdów, w których podróżny mógłby się pokrzepić i wypocząć. -Demokryt


Życie-bez-świąt-jest-jak-długa-droga-bez-zajazdów-w-których-podróżny-mógłby-ę-pokrzepić-i-wypocząć
Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty: Kto kocha ludzi, kocha też ich radości. Bez radości nie można żyć. -Fiodor Dostojewski


kto-kocha-ludzi-kocha-też-ich-radoś-bez-radoś-nie-można-żyć
Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty: Inteligencja jest niczym bez radości. -Paul Claudel


inteligencja-jest-niczym-bez-radoś
Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty: Podobno seks jest to maksimum radości bez jednego uśmiechu. -Anonim


podobno-seks-jest-to-maksimum-radoś-bez-jednego-uśmiechu
Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty: Życie bez radości - to lampka bez oliwy. -Anonim


Życie-bez-radoś-to-lampka-bez-oliwy
Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty: Życie bez radości to lampka bez oliwy. -Walter Scott


Życie-bez-radoś-to-lampka-bez-oliwy
Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty: Droga przebyta po raz drugi nigdy nie jest tak długa, jak za pierwszym razem. -Rosalie Graham


droga-przebyta-po-raz-drugi-nigdy-nie-jest-tak-długa-jak-za-pierwszym-razem
Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty: Ne ma radości bez smutku i goryczy. -Anonim


ne-radoś-bez-smutku-i-goryczy
Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty: Nie byłoby radości bez smutku. -Anonim


nie-byłoby-radoś-bez-smutku
Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty: Człowiek jest, jak ta czapla: ma nogi w błocie, a radości niewiele. -Janina Ipohorska


Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty: Bez pracy nie ma pełni radości życia. -Antoni Czechow


Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty: Af­ry­ka bez Fran­cji jest jak sa­mochód bez kierow­cy. Ale Fran­cja bez Af­ry­ki jest jak sa­mochód bez paliwa. -Omar Bongo Ondimba


af­ry­ka-bez-fran­cji-jest jak ­mochód-bez-kierow­cy-ale fran­cja-bez-af­ry­ki-jest jak ­mochód-bez-paliwa
Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty: Jak lam­pa bez żarówki, jak kałuża bez wo­dy, jak pi­lot bez ba­terii... to właśnie tak czu­je się od kąd odszedłeś. -kate-em


jak-lam­pa-bez-żarówki-jak kałuża-bez-wo­dy-jak pi­lot-bez-ba­terii-to właśnie-tak-czu­ ę-od kąd-odszedłeś
Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty: Smu­tek jest naj­gor­szy wte­dy, gdy zaczniemy go so­bie wma­wiać i pod­da­wać się mu bez ani jed­nej is­kier­ki radości. -doorka


smu­tek-jest naj­gor­szy-wte­dy-gdy-zaczniemy-go so­bie-wma­wiać-i pod­da­wać ę-mu bez-ani-jed­nej-is­kier­ki-radoś
Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty: Bez radości nie może w nas prawdziwie dojrzewać wieczne piękno. -Friedrich Holderlin


bez-radoś-nie-może-w-nas-prawdziwie-dojrzewać-wieczne-piękno
Bez Radości Jest Jak Długa Cytaty: Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł. -Piotr Skarga


wiara-bez-dobrych-uczynków-jest-jak-drzewo-bez-owocu-miłość-jako-matka-bez-dzieci-modlitwa-jako-ptak-bez-skrzydeł