Bez Radości Jest Jak Cytaty

Bez Radości Jest Jak Cytaty: Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody. -Demokryt


Życie-bez-radoś-jest-jak-długa-podróż-bez-gospody
Bez Radości Jest Jak Cytaty: Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody -Demokryt z Abdery


Życie-bez-radoś-jest-jak-długa-podróż-bez-gospody
Bez Radości Jest Jak Cytaty: Kto kocha ludzi, kocha też ich radości. Bez radości nie można żyć. -Fiodor Dostojewski


kto-kocha-ludzi-kocha-też-ich-radoś-bez-radoś-nie-można-żyć
Bez Radości Jest Jak Cytaty: Inteligencja jest niczym bez radości. -Paul Claudel


inteligencja-jest-niczym-bez-radoś
Bez Radości Jest Jak Cytaty: Podobno seks jest to maksimum radości bez jednego uśmiechu. -Anonim


podobno-seks-jest-to-maksimum-radoś-bez-jednego-uśmiechu
Bez Radości Jest Jak Cytaty: Życie bez radości to lampka bez oliwy. -Walter Scott


Życie-bez-radoś-to-lampka-bez-oliwy
Bez Radości Jest Jak Cytaty: Życie bez radości - to lampka bez oliwy. -Anonim


Życie-bez-radoś-to-lampka-bez-oliwy
Bez Radości Jest Jak Cytaty: Ne ma radości bez smutku i goryczy. -Anonim


ne-radoś-bez-smutku-i-goryczy
Bez Radości Jest Jak Cytaty: Nie byłoby radości bez smutku. -Anonim


nie-byłoby-radoś-bez-smutku
Bez Radości Jest Jak Cytaty: Człowiek jest, jak ta czapla: ma nogi w błocie, a radości niewiele. -Janina Ipohorska


Bez Radości Jest Jak Cytaty: Bez pracy nie ma pełni radości życia. -Antoni Czechow


Bez Radości Jest Jak Cytaty: Af­ry­ka bez Fran­cji jest jak sa­mochód bez kierow­cy. Ale Fran­cja bez Af­ry­ki jest jak sa­mochód bez paliwa. -Omar Bongo Ondimba


af­ry­ka-bez-fran­cji-jest jak ­mochód-bez-kierow­cy-ale fran­cja-bez-af­ry­ki-jest jak ­mochód-bez-paliwa
Bez Radości Jest Jak Cytaty: Jak lam­pa bez żarówki, jak kałuża bez wo­dy, jak pi­lot bez ba­terii... to właśnie tak czu­je się od kąd odszedłeś. -kate-em


jak-lam­pa-bez-żarówki-jak kałuża-bez-wo­dy-jak pi­lot-bez-ba­terii-to właśnie-tak-czu­ ę-od kąd-odszedłeś
Bez Radości Jest Jak Cytaty: Smu­tek jest naj­gor­szy wte­dy, gdy zaczniemy go so­bie wma­wiać i pod­da­wać się mu bez ani jed­nej is­kier­ki radości. -doorka


smu­tek-jest naj­gor­szy-wte­dy-gdy-zaczniemy-go so­bie-wma­wiać-i pod­da­wać ę-mu bez-ani-jed­nej-is­kier­ki-radoś
Bez Radości Jest Jak Cytaty: Bez radości nie może w nas prawdziwie dojrzewać wieczne piękno. -Friedrich Holderlin


bez-radoś-nie-może-w-nas-prawdziwie-dojrzewać-wieczne-piękno
Bez Radości Jest Jak Cytaty: Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł. -Piotr Skarga


wiara-bez-dobrych-uczynków-jest-jak-drzewo-bez-owocu-miłość-jako-matka-bez-dzieci-modlitwa-jako-ptak-bez-skrzydeł
Bez Radości Jest Jak Cytaty: Mężczyźni są dla kobiet jak miejsca na parkingu. Mężczyzna bez kobiety jest jak dom bez okien. -William Wharton


mężczyź-są-dla-kobiet-jak-miejsca-na-parkingu-mężczyzna-bez-kobiety-jest-jak-dom-bez-okien
Bez Radości Jest Jak Cytaty: Jeśli nędza jest bez znaczenia, jak długo nędzarz jest zadowolony, w takim razie i zbrodnia jest bez znaczenia, jak długo zbrodniarz jest pozbawiony skrupułów. -George Bernard Shaw


jeśli-nędza-jest-bez-znaczenia-jak-długo-nędzarz-jest-zadowolony-w-takim-razie-i-zbrodnia-jest-bez-znaczenia-jak-długo-zbrodniarz-jest-pozbawiony