Bez Szkody Dla Cytaty

Bez Szkody Dla Cytaty: Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt. -Tyrezjasz


słowa-są orężem-praw­dzi­wym-bez-oszus­tw-niedo­cenianym-i za­nied­ba­nym-­dynym-który-po­winien-fun­kcjo­nować-lecz-dla-ludzi-dla
Bez Szkody Dla Cytaty: uciekam tu­taj nie ma dla mnie miejsca tu­taj nie wschodzi dla mnie słońce uciekam pośród kro­pel deszczu w dżdżys­ty dzień prze­de mną długa droga uciekam w tej chwili bez butów i odzienia uciekam tu­taj już dla mnie nic nie ma tyl­ko pustka ciem­na cisza spra­ne bar­wy skur­wiałego życia  -dooorotis


Bez Szkody Dla Cytaty: Choć sam się zemściłem, do­konać zem­sty przy­jacielo­wi nie poz­wo­liłem. Za­pyta­ny cze­mu ja mogłem a on nie, od­parłem: Ja zro­biłem to bez złości, bez niena­wiści, zem­sty do­konałem dla spra­wied­li­wości. Ty tak potrafisz?  -Silvidian


Bez Szkody Dla Cytaty: Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł. -Piotr Skarga


wiara-bez-dobrych-uczynków-jest-jak-drzewo-bez-owocu-miłość-jako-matka-bez-dzieci-modlitwa-jako-ptak-bez-skrzydeł
Bez Szkody Dla Cytaty: Kochał ją bez pa­mięci i dla­tego szyb­ko o niej zapomniał. -Tadeusz Gicgier


kochał-ją bez-pa­mię-i dla­tego-szyb­ko-o niej-zapomniał
Bez Szkody Dla Cytaty:


człowiek-może-żyć-około-czterdziestu-dni-bez-jedzenia-trzy-dni-bez-picia-osiem-minut-bez-powietrza-ale-tylko-jedną-sekundę-bez-nadziei
Bez Szkody Dla Cytaty: I wreszcie, cho­ciaż może za­nad­to się w to wgłębiam, nie można mieć fron­tu bez tyłu, a góry bez dołu, tak więc wca­le nie jes­tem prze­kona­ny, że światło może is­tnieć bez mro­ku, czys­tość bez bru­du, a dob­ro bez zła. -Harlan Coben


Bez Szkody Dla Cytaty: Bez przer­wy pić nie można. Dla­tego się dokształcam. -Bohumił Hrabal


bez-przer­wy-pić-nie można-dla­tego ę-dokształcam
Bez Szkody Dla Cytaty: Ludzie bez serca w piersi nie mogą pisać dla szerokich mas. -Heinrich Heine


ludzie-bez-serca-w-piersi-nie-mogą-pisać-dla-szerokich-mas
Bez Szkody Dla Cytaty: Być Niemcem, to zaangażować się bez reszty w sprawę dla niej samej. -Ryszard Wagner


być-niemcem-to-zaangażować-ę-bez-reszty-w-sprawę-dla-niej-samej
Bez Szkody Dla Cytaty: Szczęście jest jak gładka powierzchnia, bez punktu zaczepienia dla pamięci. -Francoise Sagan


szczęście-jest-jak-gładka-powierzchnia-bez-punktu-zaczepienia-dla-pamię
Bez Szkody Dla Cytaty: wy­noszę siebie bez egzal­tacji wzrastam dla Ciebie ten tlen  -Cykam


wy­noszę-siebie-bez-egzal­tacji-wzrastam-dla-ciebie-ten-tlen 
Bez Szkody Dla Cytaty: Muszę oddać sprawiedliwość lodówkom. Chociaż w pewnym stopniu inspirują marnotrawstwo, to jednocześnie stwarzają złudzenie, że zawsze będzie jakieś jutro, można w nich trzymać rzeczy bez końca. Ci, co mają lodówki z pewnością widzą życie inaczej, niż ci, co ich nie mają. Czym bank jest dla pieniędzy, tym lodówka dla jedzenia. -Margaret Atwood


Bez Szkody Dla Cytaty: Na­rażać życie war­to tyl­ko dla ta­kich dóbr,bez których żyć ciężko. -Feliks Chwalibóg


na­rażać-życie-war­to-tyl­ko-dla-­kich-dóbrbez-których-żyć-ężko
Bez Szkody Dla Cytaty: Człowiek nie może się czuć dobrze bez uznania dla samego siebie. -Mark Twain


człowiek-nie-może-ę-czuć-dobrze-bez-uznania-dla-samego-siebie
Bez Szkody Dla Cytaty: Człowiek, jeżeli nie uwzględni Boga, pozostaje dla samego siebie pytaniem bez odpowiedzi. -Ferdinand Krenzer


człowiek-żeli-nie-uwzględni-boga-pozostaje-dla-samego-siebie-pytaniem-bez-odpowiedzi
Bez Szkody Dla Cytaty: Bez­konku­ren­cyjna w by­ciu roz­cza­rowa­niem dla swoich rodziców. -constella


bez­konku­ren­cyjna-w by­ciu-roz­cza­rowa­niem-dla-swoich-rodziców
Bez Szkody Dla Cytaty: Człowiek bez cnoty, uroda bez serca, serce bez siły - za nic nie stoją. -Jan Żabczyc


człowiek-bez-cnoty-uroda-bez-serca-serce-bez-ły-za-nic-nie-stoją