Bezczynność Jest Matką Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. -Jan Paweł II
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką. -Julian Tuwim
mówią-że-ostrożność-jest-matką-powodzenia-ale-to-nieprawda-bo-gdyby-była-ostrożna-nie-zostałaby-matką
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Mówią, że os­trożność jest matką po­wodze­nia. To niep­rawda, bo gdy­by była os­trożna, nie zos­tałaby matką. -Julian Tuwim
mówią-że os­trożność-jest matką-po­wodze­nia-to niep­rawda-bo gdy­by-była-os­trożna-nie zos­łaby-matką
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Co skraca mi czas? - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie? - Bezczynność! -Johann Wolfgang Goethe
co-skraca-mi-czas-działanie-co-wydłuża-go-niemiłosiernie-bezczynność
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Co skra­ca mi czas? - Działanie! Co wydłuża go niemiłosier­nie? - Bezczynność!  -Johann Wolfgang Goethe
co skra­ca-mi czas- działanie-co wydłuża-go niemiłosier­nie- bezczynność 
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld
nadzieja-matką-głupich-przeciwnie-nadzieja-to-matka-tych-którzy-nie-boją-ę-rzucać-myśli-w-daleką-przyszłość
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Nieszczęścia nigdy jeszcze nie naprawiła bezczynność ani lenistwo. -Miguel de Cervantes
nieszczęścia-nigdy-jeszcze-nie-naprawiła-bezczynność-ani-lenistwo
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Bezczynność rodzi występek: gdyby Ewa musiała zeszywać listki figowe swojego małżonka, nigdy nie usłuchałaby węża. -Georges Clemenceau
bezczynność-rodzi-występek-gdyby-ewa-musiała-zeszywać-listki-figowe-swojego-łżonka-nigdy-nie-usłuchałaby-węża
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Noc jest matką natchnienia. -jatoja
noc-jest matką-natchnienia
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Propaganda jest matką wydarzeń. -Albert Schweitzer
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Pokora jest matką olbrzymów. -Gilbert Keith Chesterton
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Tchórzostwo jest matką okrucieństwa. -Michel de Montaigne
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Matka jest geniuszem dziecka. -Fryderyk Hegel
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Metoda jest matką pamięci. -Margaret Fuller
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Radość jest matką wszystkich cnót. -Johann Wolfgang Goethe
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Przy­jaźń jest matką miłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Szczęście jest naszą matką, nieszczęście - wychowawcą. -Charles Louis Montesquieu
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Miłość jest dzieckiem złudzenia i matką rozczarowania. -Miguel de Unamuno
miłość-jest-dzieckiem-złudzenia-i-matką-rozczarowania
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Kom­pli­kac­ja jest matką prostoty. -Kazimierz Koźniewski
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Ra­dość jest matką wszys­tkich cnót. -Johann Wolfgang Goethe
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Język jest matką, a nie służeb­nicą myśli. -Karl Kraus
język-jest matką-a nie służeb­nicą-myśli
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Poczucie bezcelowości i bezużyteczności jest owocną matką zbrodni. -Helen Parkhurst
poczucie-bezcelowoś-i-bezużytecznoś-jest-owocną-matką-zbrodni
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Wszys­cy ludzie są braćmi jeśli nadzieja jest matką głupich. -aforystokrata
wszys­cy-ludzie-są braćmi-śli-nadzieja-jest matką-głupich
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Dobra matka jest więcej warta, niż stu nauczycieli. -George Herbert
dobra-matka-jest-więcej-warta-ż-stu-nauczycieli
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Fortuna bardzo jest płocha; dziś matka, jutro macocha. -Wespazjan Hieronim Kochowski
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Nadzieja jest matką głupich i swoich dzieci nie lubi  -Kazik Staszewski
nadzieja-jest matką-głupich-i swoich-dzieci-nie lubi 
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Matką rozpust nie jest radość, lecz brak radości. -Friedrich Nietzsche
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Głupota jest matką zbrodni. Ale ojcowie są częstokroć genialni. -Stanisław Jerzy Lec
głupota-jest-matką-zbrodni-ale-ojcowie-są-częstokroć-genialni
Bezczynność Jest Matką Cytaty: U kobiet miłość jest równie często córką, jak matką zazdrości. -Ludwig Boerne
u-kobiet-miłość-jest-równie-często-córką-jak-matką-zazdroś
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Jest na świecie przepiękna istota, u której jesteśmy wiecznymi dłużnikami - matka. -Mikołaj Ostrowski
jest-na-świecie-przepiękna-istota-u-której-jesteśmy-wiecznymi-dłużnikami-matka
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Miłość jest ekscytująca, ale człowiek potrzebuje czegoś innego: cichej kuchni, filiżanki kawy i rozmowy z matką. -Pam Brown
miłość-jest-ekscytująca-ale-człowiek-potrzebuje-czegoś-innego-cichej-kuchni-filiżanki-kawy-i-rozmowy-z-matką
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Kobieta może być żoną, matką i jeszcze czymś więcej, ale jest to w sumie bardzo ciężka robota. -Jane Fonda
kobieta-może-być-żoną-matką-i-jeszcze-czymś-więcej-ale-jest-to-w-sumie-bardzo-ężka-robota
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Ziemia dla jednych jest matką, a dla drugich macochą. -Ezop
ziemia-dla-jednych-jest-matką-a-dla-drugich-macochą
Bezczynność Jest Matką Cytaty: Ja­kakol­wiek by ona była, w ja­kiekol­wiek sza­ty by ją ub­ra­no, to jest zaw­sze matka. -Stefan Wyszyński
ja­kakol­wiek-by ona-była-w ja­kiekol­wiek-sza­ty-by ją ub­ra­no-to jest zaw­sze-matka