Bi­je W moim Cytaty

Bi­je W moim Cytaty: Jes­teś moim od­dechem, moim życiem, moim sercem. -B » Anne Bishop » Serce Kaeleer


Bi­je W moim Cytaty: On właśnie, czas, jest moim dnem. Moim po­lem bitwy. -Henryk Pająk


on właśnie-czas-jest moim-dnem-moim po­lem-bitwy
Bi­je W moim Cytaty: Byłeś moim nu­merem je­den ,moim chłop­czy­kiem bez wad za które­go od­dałabym życie..Byłeś, bo wszys­tko zniszczyłeś.. -malinowakawa


byłeś-moim-nu­merem-­den-moim-chłop­czy­kiem-bez-wad-za które­go-od­dałabym-życiebyłeś-bo wszys­tko-zniszczyłeś
Bi­je W moim Cytaty: Utul mnie do snu. Twój od­dech tańczący na mo­jej skórze. Twój od­dech wib­rujący przy moim uchu. Twój od­dech owiewający mo­je us­ta, szyję. Twój od­dech mie­szający się z moim oddechem. Tyl­ko te­go pot­rze­buję, by zasnąć. Utul mnie. -zamala


Bi­je W moim Cytaty: Po moim trupie ro­bac­twa raj lar­wy w atłasach or­gie wśród satyny nak­ry­te stoliczki kościane sof skórza­nych poduchy ze sma­kiem przeżuwane przez małe robaczane dzieci Po moim trupie całe szczęście powrót po latach żołądko­wych obłych emigrantek je­litem i śledzioną na ziemi ojczystej łono zim­na zemsta na słod­ko rozklejonej stopie co dusz tyle w chod­ni­kach pogrzebała na deser w górę serce żreć wol­no, po kawałku (już się przyzwyczaiło jest tak jak wcześniej było) świad­ka­mi tyl­ko dwoje paznokcie włosy jasne wzgar­dzo­ne w pier­wszych latach os­tatniej wieczerzy Przed moim tru­pem często mówiło cicho ciało


Bi­je W moim Cytaty: od zaw­sze kochałam za­kochałam się raz i już nie przestałam miłość jest moim silikonem wy­pełnia ubyt­ki w mo­jej głowie da­je mi siedem­naście gram ekscytacji ki­log­ram spokoju wy­mie­sza­nego z niemyśleniem i nie chwianie się życia pos­ta­wione­go na połowie paczki zapałek za­kocha­nie jest moim rusztowaniem jak to tak ro­zeb­rać się przed samą sobą wstydzę się żyć bez miłości  -Eshja


Bi­je W moim Cytaty: zasłuchałem się w twój oddech śpisz ja­kie to wspaniałe słyszę bi­cie two­jego serca równo od­mie­rza czas wypoczynku chciałbym cię obudzić lecz tak słod­ko wyglądasz że nie mogę te­go zburzyć posłuchaj jes­teś moim spełnieniem do­pełnieniem moich marzeń bu­forem ha­mującym emocje natchnieniem motywacją cza­sem nar­racją i zastanowieniem a cza­sem westchnieniem i zrozumieniem zaw­sze będziesz moim kluczem do uczuć gorącości na drodze do ra­ju bram *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Bi­je W moim Cytaty: Two­ja słabość moim zwycięstwem  -Intryga


two­ja-słabość-moim-zwycięstwem 
Bi­je W moim Cytaty: Mo­je myśli moim małym pamiętnikiem... -Andrea


mo­-myśli-moim-łym-pamiętnikiem
Bi­je W moim Cytaty: Śmierć jest moim rzemiosłem. -Robert Merle


Śmierć-jest-moim-rzemiosłem
Bi­je W moim Cytaty: Mój umysł jest moim kościołem. -Thomas Paine


mój-umysł-jest moim-kościołem
Bi­je W moim Cytaty: W moim przyjacielu odnajduję moje drugie ja. -Isabel Norton


w-moim-przyjacielu-odnajduję-moje-drugie-ja
Bi­je W moim Cytaty: ...i żebyś był w każdym moim śnie. -opuszczona


i-żebyś-był-w każdym-moim-śnie
Bi­je W moim Cytaty: Two­je kłam­stwa są grzechem na moim sumieniu.... -Aroza


two­-kłam­stwa-są grzechem-na moim-sumieniu
Bi­je W moim Cytaty: ciało mo­je płonie.... gaśni­ca w moim


Bi­je W moim Cytaty: Po­ciągnęłaś moim umysłem jak tępym akordem. -Hordian


po­ągnęłaś-moim-umysłem-jak tępym-akordem
Bi­je W moim Cytaty: Bądź moim słowem, ja będę Twoim czynem... -Papużka


bądź-moim-słowem-ja będę-twoim-czynem
Bi­je W moim Cytaty: Ja­ki jest twój grzech ? Moim jes­teś Ty. -AnDree


ja­ki-jest twój-grzech-moim-jes­teś-ty