Biżute­ria Cytaty

Biżute­ria Cytaty: Kosztow­na ma pra­wo być biżute­ria, odzież, kap­ry­sy, ale, na li­tość boską, prze­cież nie chłop!  -Joanna Chmielewska


kosztow­na- pra­wo-być-biżute­ria-odzież-kap­ry­sy-ale-na li­tość-boską-prze­cież-nie chłop 
Biżute­ria Cytaty: His­to­ria ma­gis­tra vitae. His­to­ria nau­czy­cielką życia. -Cyceron


his­to­ria-­gis­tra-vitae-his­to­ria-nau­czy­cielką-życia
Biżute­ria Cytaty: His­to­ria as­tro­nomii to his­to­ria od­da­lania horyzontu. -Edwin Hubble


his­to­ria-as­tro­nomii-to his­to­ria-od­da­lania-horyzontu
Biżute­ria Cytaty: His­to­ria miłości jest his­to­rią ro­du ludzkiego. -Charles Nodier


his­to­ria-miłoś-jest his­to­rią-ro­-ludzkiego
Biżute­ria Cytaty: Nasza his­to­ria składa się z trzech części: początku, środ­ka i końca. I choć w ten sposób roz­wi­ja się każda his­to­ria, na­dal nie mogę uwie­rzyć, że nasza nie będzie trwała wiecznie. -Nicholas Sparks


Biżute­ria Cytaty: Różni­ca między praw­dzi­wymi a za­fałszo­wany­mi wspom­nieniami jest ta­ka, jak w przy­pad­ku biżute­rii: to fałszy­we klej­no­ty wyglądają na praw­dzi­we, bar­dziej błyszczą. -Salvador Dalí


Biżute­ria Cytaty: Lek­cja dla jed­ne­go człowieka to dla dru­giego his­to­ria, ale często his­to­ria jed­ne­go człowieka dla dru­giego może oka­zać się lekcją. -Cecelia Ahern


lek­cja-dla-jed­ne­go-człowieka-to dla-dru­giego-his­to­ria-ale-często-his­to­ria-jed­ne­go-człowieka-dla-dru­giego-może-oka­zać ę
Biżute­ria Cytaty: His­to­ria jest da­tami zapisana. -Bujak Bogusław


his­to­ria-jest da­tami-zapisana
Biżute­ria Cytaty: Sy­met­ria: es­te­tyka idiotów. -Julian Tuwim


sy­met­ria-es­te­tyka-idiotów
Biżute­ria Cytaty: His­to­ria nie jest do­meną szczęścia. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Biżute­ria Cytaty: His­to­ria rzad­ko ma coś wspólne­go z elegancją. -Maria Dąbrowska


his­to­ria-rzad­ko- coś-wspólne­go-z elegancją
Biżute­ria Cytaty: Oj­czyz­na al­bo śmierć! Pat­ria o Muer­te ! (hiszp.)   -Ernesto Che Guevara


oj­czyz­na-al­bo-śmierć-pat­ria-o muer­te- hiszp- 
Biżute­ria Cytaty: His­to­ria jest snem,który się ma ku obudzeniu  -Karol Irzykowski


his­to­ria-jest snemktóry ę- ku obudzeniu 
Biżute­ria Cytaty: Każda his­to­ria to war­kocz ludzkich losów. -filutka


każda-his­to­ria-to war­kocz-ludzkich-losów
Biżute­ria Cytaty: His­to­ria wydzieliła się w gruczołach mi­liona dziejopisów. -John Steinbeck


his­to­ria-wydzieliła ę-w gruczołach-mi­liona-dziejopisów
Biżute­ria Cytaty: Pi­kan­te­ria jest potrzebna w łóżku i na talerzu. -Papużka


pi­kan­te­ria-jest potrzebna-w-łóżku-i na talerzu
Biżute­ria Cytaty: Ko­bieta to fu­ria w do­mu, anioł w kościele i małpa w łóżku. -Jean Dauberval (Jean Bercher)


ko­bieta-to fu­ria-w do­mu-anioł-w kościele-i łpa-w łóżku
Biżute­ria Cytaty: His­to­ria jest wy­ciągiem z niez­liczo­nych biografii. -Thomas Carlyle


his­to­ria-jest wy­ągiem-z niez­liczo­nych-biografii