Białe światło Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Białe światło Cytaty: wy­począć trzeba niech światło układa dni w Duchu Miłości  -Cykam
wy­począć-trzeba-niech-światło-układa-dni-w-duchu-miłoś 
Białe światło Cytaty: Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość. -Tadeusz Olszański
jest-światło-i-nieustający-dzień-tam-gdzie-panuje-miłość
Białe światło Cytaty: Poeta - ktoś, kto pragnie w jasny dzień pokazać światło księżyca. -Jean Cocteau
poeta-ktoś-kto-pragnie-w-jasny-dzień-pokazać-światło-księżyca
Białe światło Cytaty: Ci, co poznali mrok, światło kochają; Oczekują świtu, nocy się lękając. -Dean R. Koontz
ci-co-poznali-mrok-światło-kochają-oczekują-świtu-nocy-ę-lękając
Białe światło Cytaty: Na własne mroki najlepszą pociechą zapalić światło pod ubogich strzechą. -Adam Asnyk
na-własne-mroki-najlepszą-pociechą-zapalić-światło-pod-ubogich-strzechą
Białe światło Cytaty: ko­bieta piękna w mądry sposób jest jak światło w kom­po­zyc­ji  -Starlight
ko­bieta-piękna-w mądry-sposób-jest jak światło-w kom­po­zyc­ji 
Białe światło Cytaty: Nie wy­ciągaj­my na światło dzien­ne tego, co już daw­no w mro­ku pochowane. -zapalka
nie-wy­ągaj­my-na światło-dzien­ne-tego-co już-daw­no-w mro­ku-pochowane
Białe światło Cytaty: Za ok­nem ciemno, blask po­jedyn­czych lamp, jak światło nadziei. -cytlopka
za ok­nem-ciemno-blask-po­jedyn­czych-lamp-jak-światło-nadziei
Białe światło Cytaty: Wstyd jest parawanem zasłaniającym światło między miłością kobiety i mężczyzny. -Guillaume Apollinaire
wstyd-jest-parawanem-zasłaniającym-światło-między-miłośą-kobiety-i-mężczyzny
Białe światło Cytaty: Powietrze, światło, odpoczynek uzdrawiają, lecz największe ukojenie płynie z kochającego serca. -Theodor Fontane
powietrze-światło-odpoczynek-uzdrawiają-lecz-największe-ukojenie-płynie-z-kochającego-serca
Białe światło Cytaty: Kwiat szczęścia naj­piękniej roz­kwi­ta, gdy op­ro­mienia go światło miłości. -Aldona Różanek
kwiat-szczęścia-naj­piękniej-roz­kwi­-gdy-op­ro­mienia-go światło-miłoś
Białe światło Cytaty: Gdzie płonie jeszcze mały płomyk nadziei, tam widać światło nieba. -Ladislaus Boros
gdzie-płonie-jeszcze-ły-płomyk-nadziei-tam-widać-światło-nieba
Białe światło Cytaty: Miłość - to jedyna gra, w trakcie której uczestnicy nie skarżą się na słabe światło. -S. Joher
miłość-to-jedyna-gra-w-trakcie-której-uczestnicy-nie-skarżą-ę-na-słabe-światło
Białe światło Cytaty: Miłość w sercu kobiety szlachetnej to brylant utajony w ręku: daje blask, światło i ciepło. -Arsene Houssaye
miłość-w-sercu-kobiety-szlachetnej-to-brylant-utajony-w-ręku-daje-blask-światło-i-ciepło
Białe światło Cytaty: Wolę łagod­ne światło sza­rych dni, niż gwałtow­ne kon­tras­ty słońca. -Tadeusz Makowski
wolę-łagod­ne-światło-sza­rych-dni-ż-gwałtow­ne-kon­tras­ty-słońca
Białe światło Cytaty: Mo­je ser­ce widziało czar­ny świt i nag­le po­jawiłaś się Ty, przy­niosłaś światło poranka.... *** *** *** MP  -Marek1410
mo­-ser­-widziało-czar­ny-świt-i-nag­-po­jawiłaś ę-ty-przy­niosłaś-światło-poranka-mp 
Białe światło Cytaty: - znajdź mnie! - jak? sko­ro zga­siłeś światło i nic nie widzę. - sercem... -opuszczona
 znajdź-mnie-jak-sko­ro-zga­łeś-światło-i nic-nie widzę-sercem
Białe światło Cytaty: Tam, gdzie jaśnieje nawet najmniejszy płomyk nadziei, dostrzegalne jest światło z nieba. -Ladislaus Boros
tam-gdzie-jaśnieje-nawet-najmniejszy-płomyk-nadziei-dostrzegalne-jest-światło-z-nieba
Białe światło Cytaty: światło sreb­rne świat przenika by­li ta­cy co widzieli pośród pni brzo­zowych bieli jak po­jawia się i znika nim­fa na­ga w sreb­rze tra­wy szu­ka pa­na oszalała flet­ni to­ny usłyszała pląsa w ga­ju bez obawy lu­na niesie ją w ramionach lekką ni­by piórko małe przez to flet­ni gra­nie całe na jej pier­si krop­la słona światło sreb­rne świat przenika pośród pni brzo­zowych bieli nie wszys­cy nimfę widzieli bo po­jawia się i znika Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin
Białe światło Cytaty: Nieludzkie to  Od­dychać bez Ciebie Użerać się z pus­tym łóżkiem Ga­pić się w białe su­fity Rozkładać je­den ta­lerz Ga­dać z echem że Cię tu nie ma  A na do­datek tyl­ko jed­na kawa Nieludzkie to  -LunaLove
Białe światło Cytaty: Wystarczyłoby, żeby biała powieka ekranu odbijała należne jej światło, a świat wyleciałby w powietrze. -Luis Bunuel
wystarczyłoby-żeby-biała-powieka-ekranu-odbijała-należne-jej-światło-a-świat-wyleciałby-w-powietrze
Białe światło Cytaty: Mężczyz­na może być dla ko­biety światłem, o ile to światło nie ra­zi za bar­dzo w oczy. -RedRose
mężczyz­na-może-być-dla-ko­biety-światłem-o ile-to światło-nie ra­zi-za bar­dzo-w oczy
Białe światło Cytaty: Miłość dobrej kobiety - brylant w węgla bryle: Daje blask, światło, ciepło i radości tyle. -Mieczysław Czerwiński
miłość-dobrej-kobiety-brylant-w-węgla-bryle-daje-blask-światło-ciepło-i-radoś-tyle
Białe światło Cytaty: Jeśli w tu­nelu dos­trzeżemy światło, pew­no jest to la­tar­nia nad­jeżdżające­go pociągu. -Robert Lowell
jeśli-w ­nelu-­trzeżemy-światło-pew­no-jest to ­tar­nia-nad­żdżają­go-pociągu
Białe światło Cytaty: mówisz że bra­kuje mi wad widzisz co chcesz widzieć jednokolorowo zbyt różowo dla ciebie aureolę mam nad głową białe skrzydła niebo w oczach ale róże też mają ciernie a kak­tu­som roz­kwi­tają kwiaty  -topaz
Białe światło Cytaty: Miłość jest jak światło, które oświeca świat. Nie można jednak spojrzeć w źródło światła. -Soren Aabye Kierkegaard
miłość-jest-jak-światło-które-oświeca-świat-nie-można-jednak-spojrzeć-w-źródło-światła
Białe światło Cytaty: Miłość w ser­cu ko­biety szlachet­nej to bry­lant uta­jony w ręku: da­je blask, światło i ciepło. -Arsène Houssaye
miłość-w ser­cu-ko­biety-szlachet­nej-to bry­lant-uta­jony-w ręku-da­-blask-światło-i ciepło
Białe światło Cytaty: His­to­ria - świadek cza­su, światło praw­dy, życie pa­mięci, nau­czy­ciel­ka życia, zwias­tunka przyszłości. -Cyceron
his­to­ria- świadek-cza­su-światło-praw­dy-życie-pa­mię-nau­czy­ciel­ka-życia-zwias­tunka-przyszłoś
Białe światło Cytaty: Twoje założenia są jak okna na świat. Musisz je myć raz na jakiś czas lub światło nie będzie Ci świecić -Isaac Asimov
twoje-założenia-są-jak-okna-na-świat-musisz-myć-raz-na-jakiś-czas-lub-światło-nie-będzie-ci-świecić
Białe światło Cytaty: Optymista wszędzie widzi zielone światło, pesymista - czerwone, zakazujące przejścia. Człowiek mądry powinien więc być daltonistą. -Albert Schweitzer
optymista-wszędzie-widzi-zielone-światło-pesymista-czerwone-zakazują-przejścia-człowiek-mądry-powinien-więc-być-daltonistą
Białe światło Cytaty: Po­wiet­rze, światło, od­poczy­nek uz­dra­wiają, lecz naj­większe uko­jenie płynie z kochające­go serca. -Theodor Fontane
po­wiet­rze-światło-od­poczy­nek-uz­dra­wiają-lecz-naj­większe-uko­jenie-płynie-z kochają­go-serca
Białe światło Cytaty: sens jest jak światło, które od­bi­ja się od nas, by oświet­lić nam drogę ku sobie in coope­ration with ~danioł  -Papillondenuit
sens-jest jak światło-które-od­bi­ja ę-od nas-by oświet­lić-nam-drogę-ku sobie-in-coope­ration-with-~danioł 
Białe światło Cytaty: Nie traci swej istoty światło z tego powodu, że go nie widzą ślepi. -Augustyn Barruel
nie-traci-swej-istoty-światło-z-tego-powodu-że-go-nie-widzą-ślepi
Białe światło Cytaty: Gdy byłem małym dzieckiem Zawsze mnie matka stroiła w ubranka białe niebieskie O Panno Święta Czy aby jeszcze mnie kochasz Bo ja jestem pewien Że będę cię kochał Nawet w godzinę śmierci A jednak stało się koniec Nie wierzę ni w niebo ni w piekło -Guillaume Apollinaire
Białe światło Cytaty: Nie załamuj się... Nie spa­daj w ot­chłań... Znajdź to światło i za nim idź... -NightHuntress
nie-załamuj-ę-nie spa­daj-w ot­chłań-znajdź to światło-i za nim-idź