Białym Puchem Prószy Cytaty

Białym Puchem Prószy Cytaty: Wichu­ra za ok­nem, białym puchem prószy. A my tak od­da­leni od siebie, chłodem od­dziele­ni. I gdy­byś wie­dział jak tęsknię za twoim za­pachem, za twoim uśmie­chem, za wszys­tkim co jest w to­bie. Lecz naj­smut­niej­sze nie jest iż jes­teśmy da­leko, ale to iż ja sa­ma nie pot­ra­fię uwie­rzyć, żeby kto­kol­wiek jest w sta­nie tęsknić za kimś ta­kim jak ja. -Deirdre


Białym Puchem Prószy Cytaty: Ciem­no. Zim­no.Cisza i spokój. Ro­baki śpią. Zi­ma. Na po­wie­rzchni ka­mien­na płyta, otu­lona białym puchem. Do­gory­wające znicze. Ciem­no. Ko­niec świąt. Nie za­pomi­naj­cie o płytach. -LunaAter


Białym Puchem Prószy Cytaty: Bo gdy zam­knę oczy nic nie roz­proszy mnie ;)  -Intryga


bo gdy-zam­knę-oczy-nic-nie roz­proszy-mnie- 
Białym Puchem Prószy Cytaty: Na miarę uczuć Tęskne li­co tka ser­ca na białym płótnie. Za­pach Lwiej paszczy. -Papużka


na-miarę-uczuć-tęskne-li­co-tka-ser­ca-na białym-płótnie-za­pach-lwiej-paszczy
Białym Puchem Prószy Cytaty: Każdy człowiek – człowiekiem. Nie – białym, czar­nym, śniadym czy czerwonym. -Malcolm X


każdy-człowiek-człowiekiem-nie -białym-czar­nym-śniadym-czy-czerwonym
Białym Puchem Prószy Cytaty: za­pisz mnie deszczem dreszczem na powab bez poświęceń wers po wersie białym wierszem  -szpulka


za­pisz-mnie-deszczem-dreszczem-na-powab-bez-poświęń-wers-po wersie-białym-wierszem 
Białym Puchem Prószy Cytaty: Że białym zrodzo­ny - bez przer­wy się raduje; Nie wie, jak bar­dzo w łeb dos­tać zasługuje. -SirNobody


Że białym-zrodzo­ny- bez-przer­wy ę-raduje-nie-wie-jak bar­dzo-w łeb-­ć-zasługuje
Białym Puchem Prószy Cytaty: Sma­kowi­ty Spór Ka­wał czar­nej czekolady Wiódł swa­dy bez ogłady Z białym se­rem brie, Że ca­pem śmierdzi, Moszcząc się w ser­cu rolady. -awatar


sma­kowi­ty-spór-ka­wał-czar­nej-czekolady-wiódł-swa­dy-bez-ogłady-z-białym-se­rem-brie-Że-ca­pem-śmierdzi-moszcząc ę-w ser­cu
Białym Puchem Prószy Cytaty: - Spot­kałaś już te­go wy­marzo­nego księcia na białym koniu? - O tak! Na­wet wielu. Ale jak przychodziło co do cze­go to oka­zywało się że koń był kradziony, a zbro­ja za duża. -opuszczona


Białym Puchem Prószy Cytaty: nad rzeką wspomnień głosy przy­rody niosą ukojenie pochmur­ne odpłynęły z nurtem niebo gra­natem przebarwione po­now­nie otu­lone białym welonem twarz w uśmiech stroję Krys­ty­na A.Sz. 26.05.2016r. -krysta


Białym Puchem Prószy Cytaty: Gdy zaczynam, wszystko wydaje mi się pokryte jak gęstym kurzem - białym płótnem. Odkurzam więc pędzlem błękit, zieleń, czerwień. Gdy skończę odkurzanie, obraz jest gotowy. -Georges Braque


gdy-zaczynam-wszystko-wydaje-mi-ę-pokryte-jak-gęstym-kurzem-białym-płótnem-odkurzam-więc-pędzlem-błękit-zieleń-czerwień-gdy-skończę
Białym Puchem Prószy Cytaty: Z drżących ust niemy krzyk wypływa Roz­chodzący się fa­lami po białym piasku Z nadzieją że usłyszysz. Wołam Cię po imieniu żebyś przyszedł mi z pomocą Pomóc możesz mi tyl­ko Ty Tyl­ko Ty mym wybawcą. -Angel Des Penseurs


Białym Puchem Prószy Cytaty: roz­la­ne war­gi spi­te w dwie zagadki kadzidła oczu z jed­nej świecy leją ka­lam­bur słów zbędny gładki moc­no kobiecy nag­le mo­tyla poczułem pod skronią mu­siał być puchem ołowiany przy­jaciel wlał dłonią do­tyk siostrzany cug­le zem­dlały przy whiskey mo­tyl bez­silnie zdmuchnął wrzeciądze za­gadek w to­bie nie znam wszys­tkich wszys­tkie palące  -bezzazdrosci


Białym Puchem Prószy Cytaty: marzyła o księciu na białym koniu o la­tach które z wiat­rem przeminęły a prok­reac­ja wsiąknęła w ziemię niestety... książęta już daw­no w zaświatach a ułas­ka­wione ko­nie od lat stoją w miłości staj­niach obojętne na cudze marzenia. -dzieńświstaka


Białym Puchem Prószy Cytaty: Przy białym winie myśli się o głupstwach; przy czerwonym winie mówi się głupstwa; przy szampanie robi się głupstwa. -Henri Vidal


przy-białym-winie-myśli-ę-o-głupstwach-przy-czerwonym-winie-mówi-ę-głupstwa-przy-szampanie-robi-ę-głupstwa
Białym Puchem Prószy Cytaty: Przy białym wi­nie myśli się o głup­stwach; przy czer­wo­nym wi­nie mówi się głup­stwa; przy szam­pa­nie ro­bi się głupstwa. -Henri Vidal


przy-białym-wi­nie-myśli ę-o głup­stwach-przy-czer­wo­nym-wi­nie-mówi ę-głup­stwa-przy-szam­pa­nie-ro­bi ę-głupstwa
Białym Puchem Prószy Cytaty: nie raz odławiałem się z ta­kich słów rzu­cając błędne koła odłówmy dziś pragnienia utop­my zbędne słowa po pros­tu tańczmy wzniesionym ramieniem niech grają kapele wyob­raźmy so­bie noc bro­kat nie sy­pie się sam pat­rzmy so­bie w oczy bez po­mysłów od­da­ni zmysłom przy białym tan­go i ryt­micznym winie w blas­ku kończących się świec  -dark smurf


Białym Puchem Prószy Cytaty: Przyjdź przyjdź Na pro­gu snu. Gdy jes­tem bezwolna Jak marionetka. Bez­bron­na – jak dziecko. Przyjdź przyjdź Nie py­taj o nic. Unieś mnie za­bierz mnie Spraw by świat Składał się z pro­mieni słońca Z bla­dego powietrza I two­jego uśmiechu. Na­rysuj na białym piasku Mo­je ciało. Zdmuchnij niepot­rzebną suknię. Spraw Bym kołysała się W rytm fal Jak łódź Łódź wypływająca w pier­wszy rejs A ty w łodzi  -Gold Fishy