Biada Milczącym Cytaty

Biada Milczącym Cytaty: A biada milczącym o Tobie, że mając mowę, stali się niemymi. -Augustyn Św


a-biada-milczącym-o-tobie-że-mając-mowę-stali-ę-niemymi
Biada Milczącym Cytaty: Biada, o biada tej wie­dzy, co szkodę niesie wiedzącym. -Sofokles


biada-o biada-tej wie­dzy-co szkodę-niesie-wiedzącym
Biada Milczącym Cytaty: Ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym Bogiem - a może trzeba będzie trwać bardzo długo - modli się prawdziwie. -Joseph Ratzinger


ten-kto-w-cierpliwoś-trwa-przed-milczącym-bogiem-a-może-trzeba-będzie-trwać-bardzo-długo-modli-ę-prawdziwie
Biada Milczącym Cytaty: Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu. -Jan Paweł II


modlić-ę-znaczy-dać-trochę-swojego-czasu-chrystusowi-zawierzyć-mu-pozostawać-w-milczącym-słuchaniu-jego-słowa-pozwalać-mu-odbić-ę-echem-w
Biada Milczącym Cytaty: Biada zwyciężonym!  -Tytus Liwiusz


Biada Milczącym Cytaty: Biada niewiastom, jeśli kochają szaleńców. -Adam Mickiewicz


biada-niewiastom-śli-kochają-szaleńców
Biada Milczącym Cytaty: Biada temu, o kim mówią za wiele. -Denis Diderot


Biada Milczącym Cytaty: Szczęśliwi, którzy cierpią, a biada szczęśliwym. -Anatol France


szczęśliwi-którzy-cierpią-a-biada-szczęśliwym
Biada Milczącym Cytaty: Biada krajowi gdzie prostak królem. -Kohelet


biada-krajowi-gdzie-prostak-królem
Biada Milczącym Cytaty: Biada przemocy, gdy w Boga godzi. -Horacy


biada-przemocy-gdy-w-boga-godzi
Biada Milczącym Cytaty: Biada ludziom, którzy się miłością nasycą. -Juliusz Słowacki


Biada Milczącym Cytaty: Biada tym, którzy poruszą dno narodu. -Antoine Rivarol


Biada Milczącym Cytaty: Biada tym, którzy po­ruszą dno narodu. -Antoine Rivarol


biada-tym-którzy-po­ruszą-dno-narodu
Biada Milczącym Cytaty: Biada literaturze, która nie budzi namiętności. -Tadeusz Żeleński - Boy


Biada Milczącym Cytaty: Biada artystom, na których nikt nie pluje. -Felix Lope De Vega Carpio


Biada Milczącym Cytaty: Szczęśli­wi, którzy cier­pią, a biada szczęśliwym. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Biada Milczącym Cytaty: Biada ar­tystom, na których nikt nie pluje. -Carpio Lope de Vega


Biada Milczącym Cytaty: Biada mężczyźnie, jeżli zechce być otwartym w miłości. -George Sand


biada-mężczyźnie-żli-zechce-być-otwartym-w-miłoś