Biada Cytaty

Biada Cytaty: Biada, o biada tej wie­dzy, co szkodę niesie wiedzącym. -Sofokles


biada-o biada-tej wie­dzy-co szkodę-niesie-wiedzącym
Biada Cytaty: Biada zwyciężonym!  -Tytus Liwiusz


Biada Cytaty: Biada temu, o kim mówią za wiele. -Denis Diderot


Biada Cytaty: Biada przemocy, gdy w Boga godzi. -Horacy


biada-przemocy-gdy-w-boga-godzi
Biada Cytaty: Szczęśliwi, którzy cierpią, a biada szczęśliwym. -Anatol France


szczęśliwi-którzy-cierpią-a-biada-szczęśliwym
Biada Cytaty: Biada krajowi gdzie prostak królem. -Kohelet


biada-krajowi-gdzie-prostak-królem
Biada Cytaty: Biada niewiastom, jeśli kochają szaleńców. -Adam Mickiewicz


biada-niewiastom-śli-kochają-szaleńców
Biada Cytaty: Biada ar­tystom, na których nikt nie pluje. -Carpio Lope de Vega


Biada Cytaty: Biada tym, którzy poruszą dno narodu. -Antoine Rivarol


Biada Cytaty: Biada tym, którzy po­ruszą dno narodu. -Antoine Rivarol


biada-tym-którzy-po­ruszą-dno-narodu
Biada Cytaty: Biada artystom, na których nikt nie pluje. -Felix Lope De Vega Carpio


Biada Cytaty: Biada literaturze, która nie budzi namiętności. -Tadeusz Żeleński - Boy


Biada Cytaty: Szczęśli­wi, którzy cier­pią, a biada szczęśliwym. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Biada Cytaty: Biada ludziom, którzy się miłością nasycą. -Juliusz Słowacki


Biada Cytaty: Biada li­tera­turze, która nie budzi namiętności. -Tadeusz Boy-Żeleński


Biada Cytaty: Biada po­kole­niu, które­go przywódcą jest kobieta. -Talmud


biada-po­kole­niu-które­go-przywódcą-jest kobieta
Biada Cytaty: Biada mężczyźnie, jeżli zechce być otwartym w miłości. -George Sand


biada-mężczyźnie-żli-zechce-być-otwartym-w-miłoś
Biada Cytaty: Biada narodom, które kochają więcej wolność niż ojczyznę! -Henryk Sienkiewicz


biada-narodom-które-kochają-więcej-wolność-ż-ojczyznę