Bied­ny Cytaty

Bied­ny Cytaty: oto łąka. na łące zabłąka­na bied­ronka. stoi na kop­cu pias­ku. skąd te kop­ce na łące ? kudłaty bu­rek ko­pie łapa­mi tu­nel. nos­kiem trąca bied­ronkę. - spokój pies­ku ! - upo­mina lucek. - to kop­ce kreta. po­daj piłkę !  -lovely-girl


Bied­ny Cytaty: Bied­ny, kto niepotrzebny. -Bujak Bogusław


Bied­ny Cytaty: Królo­wie są ja­ko zi­ma, bo dreszczem bied­nych przejmują. -Carpio Lope de Vega


królo­wie-są ja­ko-zi­-bo dreszczem-bied­nych-przejmują
Bied­ny Cytaty: Ludzie bied­ni - we­seli ... śmie­szne pieniądze. -Kapitan


ludzie-bied­- we­seli-śmie­szne-pieniądze
Bied­ny Cytaty: Kto da­je bied­nym, te­mu Bóg chętnie pożycza. -Victor Marie Hugo


kto-da­-bied­nym-te­mu-bóg-chętnie-pożycza
Bied­ny Cytaty: Od skar­gi bied­ne­go człeka wszel­kie bóstwo ucieka. -Eurypides


od skar­gi-bied­ne­go-człeka-wszel­kie-bóstwo-ucieka
Bied­ny Cytaty: Le­piej bied­nie u siebie, niż bo­gato u obcych. -Ezop


le­piej-bied­nie-u siebie-ż-bo­gato-u obcych
Bied­ny Cytaty: Bied­ny ten kraj, w którym le­karz cier­pi na podagrę. -Talmud


bied­ny-ten-kraj-w którym ­karz-cier­pi-na podagrę
Bied­ny Cytaty: Bied­ny jest tyl­ko ten, kto nie ma wiedzy. -Talmud


bied­ny-jest tyl­ko-ten-kto-nie  wiedzy
Bied­ny Cytaty: I na­wet kwiatek z Bied­ronki nie zastąpi obecności. ...bądź sercem... -LiaMort


i na­wet-kwiatek-z bied­ronki-nie zastąpi-obecnoś-bądź-sercem
Bied­ny Cytaty: Nie bied­nieje człowiek, gdy się up­rzej­mie odzywa. -Amen-Em-Opet


nie-bied­nieje-człowiek-gdy ę-up­rzej­mie-odzywa
Bied­ny Cytaty: Człowiek może być bied­ny, ale jeżeli ma cel i dąży do je­go osiągnięcia jest piękny. -Sosai Masutatsu Oyama


człowiek-może-być-bied­ny-ale-żeli- cel-i dąży-do ­go-osiągnięcia-jest piękny
Bied­ny Cytaty: Nie pod­noś głosu - niech go znaj­dzie bied­niej­szy od ciebie!  -Zdzisław Kałędkiewicz


nie-pod­noś-głosu- niech-go znaj­dzie-bied­niej­szy-od ciebie 
Bied­ny Cytaty: Bied­ne, brzyd­kie nasze ciała, ma­teria przez­naczo­na bez wyjątku na przemiał. -Olga Tokarczuk


bied­ne-brzyd­kie-nasze-ciała-­teria-przez­naczo­na-bez-wyjątku-na przemiał
Bied­ny Cytaty: ...pieniądz rządzi światem, tak bied­ny­mi, którym go brak, jak i bo­gaty­mi, którzy są je­go niewolnikami. -Trygve Gulbranssen


pieniądz-rządzi-światem-tak-bied­ny­mi-którym go brak-jak i bo­gaty­mi-którzy-są ­go-niewolnikami
Bied­ny Cytaty: Jes­teś bo­gaty ale w ser­cu bied­ny dla­tego że uczuć nie da się wykupić. -Charlotte22


jes­teś-bo­gaty-ale-w ser­cu-bied­ny-dla­tego-że uczuć-nie da ę-wykupić
Bied­ny Cytaty: Bo­gac­two zaw­sze nas­ta­wione jest na po­kaz, ale życie człowieka bied­ne­go – to rzecz poufna. -Simone de Beauvoir


bo­gac­two-zaw­sze-nas­­wione-jest na po­kaz-ale-życie-człowieka-bied­ne­go- to rzecz-poufna
Bied­ny Cytaty: Kur­de ba­las, myślę so­bie, jes­tem tyl­ko bied­ny idiota, dlacze­go chcą, żebym to ja od­po­wiadał za przyszłość ludzkości?  -Winston Groom


kur­de-ba­las-myślę-so­bie-jes­tem-tyl­ko-bied­ny-idiota-dlacze­go-chcą-żebym-to ja od­po­wiadał-za przyszłość-ludzkoś