Bitwy Kurtyzany Cytaty

Bitwy Kurtyzany Cytaty: Nie ma rzeczy straszniejszej od wygranej bitwy z wyjątkiem bitwy przegranej. -Wellington


nie-rzeczy-straszniejszej-od-wygranej-bitwy-z-wyjątkiem-bitwy-przegranej
Bitwy Kurtyzany Cytaty: Niez­wykłą jestem monadą mam okna bez firanek na parapetach siedzą czar­ne koty i nie ma luster tyl­ko obrazy spra­wiające wrażenie współczesnych tyl­ko gdy się przyj­rzeć bliżej wi­dać daw­ne bitwy kurtyzany ko­nie i śniada­nia na trawie długo­piso­we kontynuacje ar­tystyczne­go pęknięcia mnóstwo błędów złe pro­por­cje i brak idei a jednak mo­je obrazy zdają się bar­dziej prawdziwe niż niejedno lus­trza­ne odbicie  -jatoja


Bitwy Kurtyzany Cytaty: Grzechy kurtyzany są w pewnym względzie również jej cnotami. -Pietro Aretino


grzechy-kurtyzany-są-w-pewnym-względzie-również-jej-cnotami
Bitwy Kurtyzany Cytaty: Pole bitwy to kraina stojących trupów. -Wu Chi


pole-bitwy-to-kraina-stojących-trupów
Bitwy Kurtyzany Cytaty: Czy pragniesz wieńców zwycięzcy bez niebezpieczeństwa bitwy? -Johann Gottfried Herder


czy-pragniesz-wieńców-zwycięzcy-bez-niebezpieczeństwa-bitwy
Bitwy Kurtyzany Cytaty: Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, potem dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard


kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-potem-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy
Bitwy Kurtyzany Cytaty: Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, później dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard


kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-później-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy
Bitwy Kurtyzany Cytaty: Komu pilno do bitwy, ten często pierwszy z niej ucieka. -Józef Ignacy Kraszewski


Bitwy Kurtyzany Cytaty: Trzy bitwy nie równają się bólom jednego porodu. -Eurypides


trzy-bitwy-nie-równają-ę-bólom-jednego-porodu
Bitwy Kurtyzany Cytaty: Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę - trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bitwy przegrywa. -Anonim


nie-rozpaczaj-że-przegrałeś-bitwę-trzeba-wiele-odwagi-by-dojść-tam-gdzie-ę-bitwy-przegrywa
Bitwy Kurtyzany Cytaty: Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę – trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bitwy przegrywa -Saka Guchi


nie-rozpaczaj-że-przegrałeś-bitwę-trzeba-wiele-odwagi-by-dojść-tam-gdzie-ę-bitwy-przegrywa
Bitwy Kurtyzany Cytaty: On właśnie, czas, jest moim dnem. Moim po­lem bitwy. -Henryk Pająk


on właśnie-czas-jest moim-dnem-moim po­lem-bitwy
Bitwy Kurtyzany Cytaty: Przygotowując się do bitwy, zawsze orientowałem się, że plany są bezużyteczne, ale planowanie jest nieodzowne. -Dwight Eisenhower


przygotowując-ę-do-bitwy-zawsze-orientowałem-ę-że-plany-są-bezużyteczne-ale-planowanie-jest-nieodzowne
Bitwy Kurtyzany Cytaty: Raz pe­wien ry­bak z Litwy, lu­bił wy­jeżdżać na bitwy. Żył so­bie swawolnie, że aż zginął na wojnie. Strasznie po nim płakały rybitwy. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


raz-pe­wien-ry­bak-z litwy-lu­bił-wy­żdżać-na bitwy-Żył-so­bie-swawolnie-że-aż zginął-na wojnie-strasznie-po nim-płakały
Bitwy Kurtyzany Cytaty: Nie gardź sobą, że bitwę przegrałeś. Trzeba pewnej siły, by się zapędzić tam, gdzie się bitwy przegrywa. -Henryk Elzenberg


nie-gardź-sobą-że-bitwę-przegrałeś-trzeba-pewnej-ły-by-ę-zapędzić-tam-gdzie-ę-bitwy-przegrywa
Bitwy Kurtyzany Cytaty: Mój środek się cofa, prawe skrzydło w odwrocie, sytuacja jest doskonałą. Będę atakował. - z telegramu w czasie bitwy nad Marną we wrześniu 1914. -Ferdynand Foch


mój-środek-ę-cofa-prawe-skrzydło-w-odwrocie-sytuacja-jest-doskonałą-będę-atakował-z-telegramu-w-czasie-bitwy-nad-marną-we-wrześniu
Bitwy Kurtyzany Cytaty: Bez­nadziej­ność kon­flik­tu ja­kiegoś wewnętrzne­go, ja­kiejś woj­ny w mo­jej głowie, każe mi się po pros­tu uśmie­chnąć. Ta­ka dob­ra mi­na do złej gry, do kiep­skiej bitwy... -kitsh


Bitwy Kurtyzany Cytaty: Życiowe bitwy nie zawsze wygrywają silni i szybsi, lecz prędzej czy później TYM, który wygrywa, jest TEN, który nieustannie myśli, że może wygrać. -Anonim


Życiowe-bitwy-nie-zawsze-wygrywają-silni-i-szybsi-lecz-prędzej-czy-później-tym-który-wygrywa-jest-ten-który-nieustannie-myśli-że-może