Bliżej Cytaty

Bliżej Cytaty: Co­raz bliżej.. Gorące oddechy. Dreszcze pożądania Prze­biegają po mej ak­sa­mit­nej skórze Twe roz­grza­ne ciało Co­raz bliżej... -Martini2726


co­raz-bliżej-gorą-oddechy-dreszcze-pożądania-prze­biegają-po mej-ak­­mit­nej-skórze-twe-roz­grza­ne-ciało-co­raz-bliżej
Bliżej Cytaty: I zno­wu bliżej mam do szczęścia. -królik xd


i zno­wu-bliżej-mam-do szczęścia
Bliżej Cytaty: Często im bliżej tym dalej. -Teresa Nietyksza


Bliżej Cytaty: po­sunąłem ją dość znacznie posunąłem a ona bliżej  -Cykam


po­sunąłem-ją-dość-znacznie-posunąłem-a-ona-bliżej 
Bliżej Cytaty: Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Bliżej Cytaty: Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych. -Augustyn Św


bóg-jest-bliżej-nas-ż-my-siebie-samych
Bliżej Cytaty: im bliżej do życia mety bar­dziej sma­kują kobiety  -poeta wyklęty


im bliżej-do życia-mety-bar­dziej-sma­kują-kobiety 
Bliżej Cytaty: Nas­trój bar­dziej ra­dos­ny, gdy bliżej do wiosny. -Bujak Bogusław


nas­trój-bar­dziej-ra­­ny-gdy-bliżej-do wiosny
Bliżej Cytaty: Im bliżej nadziei, tym większy niepokój z bra­ku jej ziszczenia. -Pliniusz Młodszy


im bliżej-nadziei-tym-większy-niepokój-z bra­ku-jej-ziszczenia
Bliżej Cytaty: Im bliżej jesteśmy natury, tym więcej czujemy w sobie Boga. -Johann Wolfgang Goethe


im-bliżej-jesteśmy-natury-tym-więcej-czujemy-w-sobie-boga
Bliżej Cytaty: Im bliżej nadziei, tym większy niepokój z braku jej ziszczenia. -Pliniusz Młodszy


im-bliżej-nadziei-tym-większy-niepokój-z-braku-jej-ziszczenia
Bliżej Cytaty: Ścieżki życia, błądzą po zra­nionych dłoniach. Bliżej Morfeusza. -cytlopka


Ścieżki-życia-błądzą-po zra­nionych-dłoniach-bliżej-morfeusza
Bliżej Cytaty: Duch wpraw­dzie ochoczy od­su­wa myśli, uni­ka roz­mo­wy, nie wspomina tych kil­ku mi­nut spędzo­nych blis­ko siebie może spędzo­nych najbliżej niż kiedy­kol­wiek będzie nam dane Jed­nak ciało słabe nocą nie wyt­rzy­muje, ule­ga po­kusie, tra­ci zmysły To grzech Tem­pe­ratu­ra wyższa, po­liczki pieką czuję Cię Twój zapach bliżej już być nie możesz i nic więcej nie trze­ba mi do szczęścia mi­mo to oczy ro­bią się wilgotne nie przyj­dziesz nig­dy bliżej niż do mo­jej głowy  -niebojestmoje


Bliżej Cytaty: Ludzie im bliżej ideału, tym bar­dziej stają się nudni. -Zenon Bosacki


ludzie-im bliżej-ideału-tym-bar­dziej-stają ę-nudni
Bliżej Cytaty: Każdą porażkę traktuj jak nowe doświadczenie i krok bliżej sukcesu -Brian Tracy


każdą-porażkę-traktuj-jak-nowe-doświadczenie-i-krok-bliżej-sukcesu
Bliżej Cytaty: Świat jest kulą: im da­lej płyniecie, tym bliżej jes­teście domu. -Terry Pratchett


Świat-jest kulą-im da­lej-płyniecie-tym-bliżej-jes­teście-domu
Bliżej Cytaty: Od bliskich zbrodni bliżej nieraz do pokuty niż od gładkiego, mdłego, a jałowego ugrzecznienia. -Jacques Beninge Bossuet


od-bliskich-zbrodni-bliżej-nieraz-do-pokuty-ż-od-gładkiego-mdłego-a-jałowego-ugrzecznienia
Bliżej Cytaty: Im bliżej na­tury jes­teśmy, tym więcej czu­jemy w so­bie Boga. -Johann Wolfgang Goethe


im bliżej-na­tury-jes­teśmy-tym-więcej-czu­jemy-w so­bie-boga