Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty

Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty: gdzie jesteś tak długo cię nie zgu­biłaś siebie a te­raz ja muszę nas obie mówiłaś dziew­czyn­ki noszą sukienki jedzą niewiele z chłop­ca­mi tyl­ko za rękę słyszałam ko­bieta to śmierć na m trze­ba zasłużyć wiesz, widziałam oni też płaczą uczu­cia je­dynie mas­kują bliz­na­mi po modliszkach wy­bacz, że idę tam gdzie nigdy za­pom­niałam jak to jest nie pamiętać śnieg zasłonił horyzont wciąż krzyczę tyl­ko w snach i nie wiem czy wiele znaczy wszystko  -Papillondenuit


Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty: Wychodzi na to, że je­no bliz­ny są trwałe ... -Cykam


wychodzi-na to-że ­no-bliz­ny-są trwałe
Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty: Bliz­ny ot­wierają bramę do przeszłości. -Devin


bliz­ny-ot­wierają-bramę-do przeszłoś
Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty: Ra­ny krwa­wią, goją się, a bliz­ny pozostają... -starry night


ra­ny-krwa­wią-goją-ę-a bliz­ny-pozostają
Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty: Gdy pat­rzysz na bliz­ny, wspom­nienia bolą. -Chemicals


gdy-pat­rzysz-na bliz­ny-wspom­nienia-bolą
Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty: Nie mar­tw się o mo­je bliz­ny na ciele, te w psychi­ce są o wiele gorsze. -Nieżywy


nie-mar­tw ę-o mo­-bliz­ny-na ciele-te w psychi­-są o wiele-gorsze
Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty: Nie bliz­ny czy­nią mar­twym, a żywe rany. -Papillondenuit


nie-bliz­ny-czy­ą-mar­twym-a żywe-rany
Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty: Kiedy za­pom­ni­my o przeszłości tato? Nig­dy sy­nu, czas uleczy ra­ny, lecz bliz­ny pozostają. -ReWers94


kiedy-za­pom­­my-o przeszłoś-tato-nig­dy-sy­nu-czas-uleczy-ra­ny-lecz-bliz­ny-pozostają
Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty: Najgłębsze bliz­ny po­zos­ta­wiają w nas te mo­men­ty, w których próbu­jemy się odciąć. -Papillondenuit


najgłębsze-bliz­ny-po­zos­­wiają-w nas-te mo­men­ty-w których-próbu­jemy ę-odciąć
Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty: Tyl­ko naj­bliz­si ludzie sa w sta­nie udo­wod­nic nam nasza samotnosc. -Charlotka


tyl­ko-naj­bliz­-ludzie- w sta­nie-udo­wod­nic-nam-nasza-samotnosc
Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty: Choć miłość jak kwiat róży piękna jest, ra­ni. Kol­ce zos­ta­wią bliz­ny w Twoich snach. -Karolciia


choć-miłość-jak kwiat-róży-piękna-jest-ra­-kol­ zos­­wią-bliz­ny-w twoich-snach
Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty: Radzi­my sobie po­magając nawzajem siła Miłości Ser­ce wybiera pok­ry­te bliz­na­mi jest wrażli­we na ból  -Elizabetta


radzi­my-sobie-po­magając-nawzajem-ła-miłoś-ser­-wybiera-pok­ry­te-bliz­na­mi-jest-wrażli­we-na ból 
Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty:


każdy-z nas-głosi-słowa-czy­ny-bliz­ny-których-nie da ę-o tak-za­pom­nieć-i prze­baczyć~pa­weł-rychlica 
Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty: Naród da so­bie radę. To ple­mię zrośnięte stru­pami, bliz­na­mi. Scze­pione ze sobą na zaw­sze pa­zura­mi. Zos­tawcie mnie w spokoju. -Manuela Gretkowska


naród-da so­bie-radę-to ple­mię-zrośęte-stru­pami-bliz­na­mi-scze­pione ze sobą-na zaw­sze-pa­zura­mi-zos­tawcie mnie
Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty: Miłość leczy ra­ny duszy - pomyślał. Po czym łagod­nie pod­ciągnął rękaw osłaniający je­go dłoń i na swoich bliz­nach, de­likat­ny­mi rucha­mi wy­malo­wał serce... -patt_


Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty: Sa­mot­ność pod­cięła aniołowi skrzydła. Bliz­ny na no­wo się roz­warły i czar­ne chmu­ry go znów pochłonęły. Prze­mieniając go z pow­ro­tem w de­mona, którym nieg­dyś był. -Lucyfer016


Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty: Two­je set­ne przep­raszam już nic dla mnie nie znaczy, Two­je słowa ra­nią i ro­bią wiel­kie bliz­ny w moim ser­cu, te­go nie da się wy­mazać. Sam so­bie jes­teś win­ny z każdym słowem wy­powie­dzianym w złości tra­cisz mnie bezpowrotnie.... -AgniM


Bliz­na­mi Po modliszkach Cytaty: zapisz pamiętaj spoj­rze­nie brzmienie pop­raw zaznaczaj udręki lęki podkreśl kolorem czer­nie i ciernie odszyfruj zrozum bliz­ny krzywizny wymaż i zdmuchnij po­myłek pyłek narysuj pokaż kości w bliskości podyktuj powtórz kocha­nia zdania naucz nieuka miłości obrzędu wyp­ro­wadź ducha (na ziemię) z obłędu  -jatoja