Blizny Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Blizny Cytaty: Każdy gromadzi blizny w sercu. -Paulo Coelho
każdy-gromadzi-blizny-w-sercu
Blizny Cytaty: Serce nigdy nie ma zmarszczek. Ono ma blizny. -Sidonie Gabrielle Colette
Blizny Cytaty: Wrześniowy siąp zim­ny­mi szpi­lami koi blizny. -kinQ
wrześniowy-ąp-zim­ny­mi-szpi­lami-koi-blizny
Blizny Cytaty: Ser­ce nig­dy nie ma zmar­szczek. Ono ma blizny. -Sidonie Gabrielle Colette
Blizny Cytaty: Czas nie leczy ran, po­zos­tają blizny... -włokniarzyk
czas-nie leczy-ran-po­zos­tają-blizny
Blizny Cytaty: Za różane miej te blizny, Coś dla miłej zniósł ojczyzny. -Jan Jurkowski
za-różane-miej-te-blizny-coś-dla-miłej-zniósł-ojczyzny
Blizny Cytaty: Rany się zabliźniają, ale blizny rosną wraz z nami. -Stanisław Jerzy Lec
Blizny Cytaty: Zbyt bólu za­dałam, zbyt wiele bólu za­dano mi, po­zos­tał nies­mak i blizny... Nie umiem się od te­go uwol­nić, od­ciąć, mam wyrzu­ty su­mienia, zżera mnie to od środka.... -AgniM
zbyt-bólu-za­dałam-zbyt-wiele-bólu-za­dano-mi-po­zos­ł-nies­mak-i blizny-nie-umiem ę-od te­go-uwol­ć-od­ąć-mam-wyrzu­ty
Blizny Cytaty: kiedyś ka­mienie bez ser­ca zgniotą nam już wszys­tkie palce mech po­rośnie blizny bez­tros­ko miękką zielenią a skóra wsty­dem spęka­na złuszczy się tak bezwstydnie jeśli tyl­ko ok­rutni bogowie nie splączą nam wte­dy języków przyj­dzie nam nagość zli­zywać ze znaczeń by sma­ki naz­wać na nowo  -Papillondenuit
Blizny Cytaty: Święta miłości kochanej ojczyzny, Czują cię tylko umysły poczciwe ! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. -Ignacy Krasicki
Blizny Cytaty: - Skąd masz te blizny? - Walczyłam. - Z kim? - Ze sobą. .............................. Kiedy masz ja­kikol­wiek prob­lem sięgasz po żyletkę. Spróbu­jesz raz - nie ma już dla Ciebie ra­tun­ku. Wte­dy two­je życie się kom­pli­kuje, na­biera zmian. Jes­teś go­towy żyć w ciągłym kłamstwie? Jes­teś go­towy oszu­kiwać najbliższych? Pat­rzeć na siebie z obrzydzeniem? Płakać co wieczór? Po­paść w autoag­resję, a na­wet w depresję? Jeżeli tak to dro­ga wolna... -Sher
Blizny Cytaty: ciągle nie tu wciąż jak­by gdzieś obok ok­ruchy sen­su gu­bimy co dzień pat­rząc na siebie niczym przechodzień zdradza­my siebie wciąż będąc sobą słyszysz śpiewają wczo­raj­sze blizny by pięknem prze­niknąć i lęk ogłuszyć me­lodią daw­nej po­zytyw­ki wzruszyć i cel­nym dźwiękiem za­boleć jak nig­dy każdy od­dech jest oczekiwaniem sen jeszcze pachnąc się ulatnia widzisz to miłość umiera os­tatnia wiara nadzieja już tyl­ko wahaniem  -Papillondenuit