Bo Czyż Jest coś Cytaty

Bo Czyż Jest coś Cytaty: Czyż można słusznej nie wysłuchać rady? Ważniejsze jest jednak to, by jej wysłuchawszy zmienić, co złe. -Konfucjusz


czyż-można-słusznej-nie-wysłuchać-rady-ważniejsze-jest-jednak-to-by-jej-wysłuchawszy-zmienić-co-złe
Bo Czyż Jest coś Cytaty: Czyż to jest w mocy ludzkiej wierzyć albo nie wierzyć? -Ernest Renan


czyż-to-jest-w-mocy-ludzkiej-wierzyć-albo-nie-wierzyć
Bo Czyż Jest coś Cytaty: Sztuką jest umierać dla oj­czyz­ny, ale naj­większą sztuką jest dob­rze żyć dla niej. -Stefan Wyszyński


sztuką-jest umierać-dla-oj­czyz­ny-ale-naj­większą-sztuką-jest dob­rze-żyć-dla-niej
Bo Czyż Jest coś Cytaty: Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty


Bo Czyż Jest coś Cytaty: Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej zasadami. -Anonim


czyż-nie-jest-dziwne-że-ludzie-tak-chętnie-walczą-o-religię-a-tak-niechętnie-żyją-zgodnie-z-jej-zasadami
Bo Czyż Jest coś Cytaty: Czyż z rządzeniem nie jest trochę jak z reżyserią w teatrze? Gdy jest źle, mówi się, że sztuka słaba albo źli aktorzy, a gdy jest wszystko dobrze, mówi się, że świetnie wyreżyserowana. -Antoni Słonimski


czyż-z-rządzeniem-nie-jest-trochę-jak-z-reżyserią-w-teatrze-gdy-jest-ź-mówi-ę-że-sztuka-słaba-albo-źli-aktorzy-a-gdy-jest-wszystko-dobrze
Bo Czyż Jest coś Cytaty: Ludzie znają całą prawdę i jeszcze coś więcej. I to coś więcej jest najgorsze. -Anonim


ludzie-znają-całą-prawdę-i-jeszcze-coś-więcej-i-to-coś-więcej-jest-najgorsze
Bo Czyż Jest coś Cytaty: Jeśli nie posiadasz psa, przynajmniej jednego, to niekoniecznie coś jest z tobą nie w porządku. Ale może coś jest nie w porządku z twoim życiem. -Roger Caras


jeśli-nie-posiadasz-psa-przynajmniej-jednego-to-niekoniecznie-coś-jest-z-tobą-nie-w-porządku-ale-może-coś-jest-nie-w-porządku-z-twoim-życiem
Bo Czyż Jest coś Cytaty: Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki. -Jeremy Bentham


jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki
Bo Czyż Jest coś Cytaty: Czyż nie najsilniejsze są nasze słabości? -Teresa Nietyksza


czyż-nie-najsilniejsze-są-nasze-słaboś
Bo Czyż Jest coś Cytaty: Czyż koniec przystosowuje się do początku? -Emil Ludwig


czyż-koniec-przystosowuje-ę-do-początku
Bo Czyż Jest coś Cytaty: Czyż nie uchodzić uchodzi uchodźcom?  -Jeremi Przybora


czyż-nie uchodzić-uchodzi-uchodźcom 
Bo Czyż Jest coś Cytaty: Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty. -Melvin Burgess


Bo Czyż Jest coś Cytaty: Czyż ból i życie nie są sobie pokrewne? -Zenon z Kition


czyż-ból-i-życie-nie-są-sobie-pokrewne
Bo Czyż Jest coś Cytaty: Oj­czyz­na? To dwóch, trzech ludzi, których znam. -Jean Genet


oj­czyz­na-to dwóch-trzech-ludzi-których-znam
Bo Czyż Jest coś Cytaty: Choć nauka nie ma oj­czyz­ny, uczo­ny ją posiada. -Louis Pasteur


choć-nauka-nie  oj­czyz­ny-uczo­ny-ją posiada
Bo Czyż Jest coś Cytaty: Czyż nie mamy wieczności na to żeby wypocząć? -Irena Solska


czyż-nie-mamy-wiecznoś-na-to-żeby-wypocząć
Bo Czyż Jest coś Cytaty: Czyż ko­niec przys­to­sowu­je się do początku?  -Emil Ludwig


czyż-ko­niec-przys­to­sowu­ ę-do początku