Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty

Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty: Kochający nie mogą umrzeć, bo miłość jest nieśmiertelna. -Emily Dickinson


kochający-nie-mogą-umrzeć-bo-miłość-jest-nieśmiertelna
Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty: Ci, których kocha­my nie umierają, bo miłość jest nieśmiertelna. -Emily Dickinson


ci-których-kocha­my-nie umierają-bo miłość-jest nieśmiertelna
Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty: Każdą miłość trzeba unieść ku śmierci, żeby wreszcie była nieśmiertelna. -Anna Kamieńska


każdą-miłość-trzeba-unieść-ku-śmierci-żeby-wreszcie-była-nieśmiertelna
Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty: Życie jest krótkie - chwała nieśmiertelna. -Cyceron


Życie-jest-krótkie-chwała-nieśmiertelna
Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty: Z wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest nieśmiertelna. -Plutarch


z-wszystkich-ludzkich-rzeczy-tylko-wiedza-jest-nieśmiertelna
Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty: Każda dusza jest nieśmiertelna, bo to, co znajduje się w ciągłym ruchu, jest nieśmiertelne. -Platon


każda-dusza-jest-nieśmiertelna-bo-to-co-znajduje-ę-w-ągłym-ruchu-jest-nieśmiertelne
Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty: Dusza przychodzi z zewnątrz do ludzkiego ciała jako do tymczasowego miejsca i opuszcza je, przechodząc do innych miejsc, ponieważ ona jest nieśmiertelna. -Ralph Waldo Emerson


dusza-przychodzi-z-zewnątrz-do-ludzkiego-ciała-jako-do-tymczasowego-miejsca-i-opuszcza-przechodząc-do-innych-miejsc-ponieważ-ona-jest
Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty: Jeśli zawiedzie wszystko inne, zawsze można zasłużyć na nieśmiertelną pamięć, popełniając spektakularne głupstwo. -ajaohn Kenneth Galbraight


jeśli-zawiedzie-wszystko-inne-zawsze-można-zasłużyć-na-nieśmiertelną-pamięć-popełniając-spektakularne-głupstwo
Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty: Jeśli Bóg i nieśmiertelna dusza nie istnieją, to nie ma mowy o miłości do ludzi. -Fiodor Dostojewski


jeśli-bóg-i-nieśmiertelna-dusza-nie-istnieją-to-nie-mowy-o-miłoś-do-ludzi
Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty: Zwę chrześcijaństwo jednym wielkim przekleństwem, jednym wielkim najwnętrzniejszym zepsuciem, jednym wielkim instynktem zemsty, dla którego żaden pretekst nie jest dość jadowity, tajny, podziemny, mały - zwę je jedną nieśmiertelną, hańbiącą plamą na ludzkości. -Fryderyk Nietzsche


Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty: Jest miłość kochanie, jest miłość namiętność, jest miłość fantazja. Pierwsza tłumaczy się w życiu świętością, druga nieszczęściem, trzecia grzechem. -Narcyza Żmichowska


jest-miłość-kochanie-jest-miłość-namiętność-jest-miłość-fantazja-pierwsza-tłumaczy-ę-w-życiu-świętośą-druga-nieszczęściem
Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty: ach jeszcze tyl­ko jed­na noc przed śmier­cią możliwą i tyl­ko set­ki dni możli­wego życia i wdech wydech minęło już zapomniałam znów jes­tem nieśmiertelna  -jatoja


ach-jeszcze-tyl­ko-jed­na-noc-przed-śmier­ą-możliwą-i-tyl­ko-set­ki-dni-możli­wego-życia-i-wdech-wydech-minęło-już-zapomniałam-znów
Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty: Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)


miłość-w przeszłoś-jest tyl­ko-wspom­nieniem-miłość w przyszłoś-jest tyl­ko-ocze­kiwa­niem-praw­dzi­wa miłość-żyje
Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty: Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali... -cytlopka


Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty: Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość. -Paweł Św


miłość-nigdy-nie-ustaje-tak-więc-trwają-wiara-nadzieja-miłość-te-trzy-z-nich-zaś-największa-jest-miłość
Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty: Miłość różowa nie jest ko­loro­wa lecz tyl­ko za­bar­wiona . Miłość bez­bar­wna jest jak mi­zeria ros­tarta . Miłość biała jest niczym ma­larz nat­chniony lecz nie prze­pełniony . -ZłoteMyśliLeonka


Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty: Zro­zumiałam i poz­nałam, że miłość obej­mu­je w so­bie wszys­tkie po­wołania, że miłość jest wszys­tkim, że roz­ciąga się na wsze cza­sy i na wszys­tkie miej­sca; jed­nym słowem, że miłość jest wieczna. -Teresa z Lisieux


Bo Miłość Jest Nieśmiertelna Cytaty: Jedyną rzeczą, zdolną uświęcić małżeństwo jest miłość. Jedynym prawdziwym małżeństwem jest to, które uświęca miłość. -Lew Tołstoj


jedyną-rzeczą-zdolną-uświęć-łżeństwo-jest-miłość-jedynym-prawdziwym-łżeństwem-jest-to-które-uświęca-miłość