Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty

Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty:


Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty: Im więcej człowiek wie o sa­mym so­bie, tym mniej o tym mówi. -Feliks Feldheim


im więcej-człowiek-wie-o ­mym-so­bie-tym-mniej-o tym-mówi
Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty: Dziś, kiedy na mnie spoj­rzał, zas­ta­nawiałam się, czy mo­je oczy również wyg­la­dały tak sa­mo jak Je­go. Czy były prze­pełnione tym sa­mym blas­kiem, tym sa­mym dob­rem i spo­kojem. Później stwier­dziłam, że w Je­go do mnie skiero­wanym spoj­rze­niu było ty­le piękna i dob­rej emoc­ji, że chy­ba nig­dy nie będę w sta­nie Go w tej rzeczy dogonić. -szantiil


Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty: Praw­da podróżuje bez wiz. -Frederic Joliot-Curie


Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty: Mądry człowiek podróżuje tylko w wyobraźni. -William Somerset Maugham


Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty: Nasze dro­gi się roz­chodzą ... w tym sa­mym kierunku. -Indygoo


nasze-dro­gi ę-roz­chodzą-w-tym-­mym-kierunku
Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty: Śmierć jest tym sa­mym co na­rodzi­ny, mis­te­rium natury. -Marek Aureliusz


Śmierć-jest tym-­mym-co na­rodzi­ny-mis­te­rium-natury
Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty: `Za­miast do­tyku twych rąk na mym ciele czu­je je­dynie ciężar os­tatnich dni na mym sercu. -bluecaffe


`za­miast-do­tyku-twych-rąk-na mym-ciele-czu­-­dynie-ężar-os­tatnich-dni-na mym-sercu
Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty: Nie podróżuje się po to, by przyjechać, tylko żeby podróżować. -Johann Wolfgang Goethe


nie-podróżuje-ę-po-to-by-przyjechać-tylko-żeby-podróżować
Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty: Świat wciąż przyspiesza, siedzę w tym sa­mym miejscu. Zwol­nijcie proszę. -worldinbrown


Świat-wciąż-przyspiesza-siedzę-w tym-­mym-miejscu-zwol­nijcie-proszę
Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty: Nie można być roz­ważnym i za­kocha­nym w tym sa­mym czasie. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)


Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty: Miłos­nych wyz­nań wiele, piękne gdy wciąż w tym sa­mym ciele. -taktojax


miłos­nych-wyz­nań-wiele-piękne-gdy-wciąż-w tym-­mym-ciele
Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty: Dro­ga człowieka do Bo­ga - na tym naj­bar­dziej stro­mym od­cinku - na­zywa się: samotność. -Peter Lippert


dro­ga-człowieka-do bo­ga- na tym-naj­bar­dziej-stro­mym-od­cinku- na­zywa-ę-samotność
Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty: Każda rzecz, która uda­je inną, by tym sa­mym wy­wołać uczu­cia, jest kiczem. -Olga Tokarczuk


każda-rzecz-która-uda­-inną-by tym-­mym-wy­wołać-uczu­cia-jest kiczem
Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty: Przeważająca ilość ludzie podróżuje wyłącznie dlatego, ponieważ ich sąsiedzi również podróżują. -Aldous Huxley


przeważająca-ilość-ludzie-podróżuje-wyłącznie-dlatego-ponieważ-ich-sąsiedzi-również-podróżują
Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty: Wie­cznie podróżuje­my w stronę tych miej­sc, które daw­no opuści­li już wszyscy. -Bohdan Wrocławski


wie­cznie-podróżuje­my-w stronę-tych-miej­sc-które-daw­no-opuś­li-już-wszyscy
Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty: Wspa­niałym doz­na­niem jest za­kochi­wanie się wciąż na no­wo w stałym związku w tym sa­mym mężczyźnie. -loquentia


wspa­niałym-doz­na­niem-jest za­kochi­wanie ę-wciąż-na no­wo-w stałym-związku-w tym-­mym-mężczyźnie
Bo my podróżuje­my W tym Sa­mym Cytaty: Za­miast toczyć wojnę ze złem, wy­lecz te­go psa zdychające­go w ro­wie i tym sa­mym ot­rzyj łzy so­bie samemu. -Philip Kindred Dick


za­miast-toczyć-wojnę-ze złem-wy­lecz-te­go-psa-zdychają­go-w ro­wie-i tym-­mym-ot­rzyj-łzy-so­bie-samemu