Bo my podróżuje­my Cytaty

Bo my podróżuje­my Cytaty: Praw­da podróżuje bez wiz. -Frederic Joliot-Curie


Bo my podróżuje­my Cytaty: Mądry człowiek podróżuje tylko w wyobraźni. -William Somerset Maugham


Bo my podróżuje­my Cytaty: Nie podróżuje się po to, by przyjechać, tylko żeby podróżować. -Johann Wolfgang Goethe


nie-podróżuje-ę-po-to-by-przyjechać-tylko-żeby-podróżować
Bo my podróżuje­my Cytaty: Wie­cznie podróżuje­my w stronę tych miej­sc, które daw­no opuści­li już wszyscy. -Bohdan Wrocławski


wie­cznie-podróżuje­my-w stronę-tych-miej­sc-które-daw­no-opuś­li-już-wszyscy
Bo my podróżuje­my Cytaty: Przeważająca ilość ludzie podróżuje wyłącznie dlatego, ponieważ ich sąsiedzi również podróżują. -Aldous Huxley


przeważająca-ilość-ludzie-podróżuje-wyłącznie-dlatego-ponieważ-ich-sąsiedzi-również-podróżują
Bo my podróżuje­my Cytaty: Nie podróżuję wodą. Re­ligia mi za­kazu­je. Jes­tem Heb­raj­czy­kiem lądowym. -Woody Allen


nie-podróżuję-wodą-re­ligia mi za­kazu­-jes­tem heb­raj­czy­kiem-lądowym
Bo my podróżuje­my Cytaty: Podróżuje­my więcej niż kiedy­kol­wiek, ale choćbyśmy poświęci­li de­gus­tacji całe życie, skosztu­jemy za­led­wie ok­ruchów de­lic­ji roz­sy­panych po Bożym stole. -Paul Samuel Leon Johnson


Bo my podróżuje­my Cytaty:


Bo my podróżuje­my Cytaty: Idę, Włóczęga, Szu­kam miejsca, W którym za­kończę wędrówkę, Podróżuję, La­tar­nie ni­by gwiazdy, Dziś rozświetlają, Drogę mleczną z betonu, Deszcz pada, Wpuść mnie do środka, Nie pat­rz przez szybę, Poz­wa­lając mi moknąć, Zimno, Choć noc ciepła, Zamarzam, Chłód wewnątrz mnie, Szu­kam ciepła, Miej­sca schronienia, Lecz nie ciepła kaloryferów, Nie dachu nad głową, Dom, Ciepło miłości, Ochro­na zrozumienia, Otwórz drzwi proszę. -MordechajHanuszek