Bo pot­ra­fię się Cytaty

Bo pot­ra­fię się Cytaty: Nie pot­ra­fię już kochać ,nie pot­ra­fię już niena­widzić. Ob­ce są mi uczu­cia ta­kie jak ra­dość i za­dowo­lenie jest we mnie mnóstwo żalu i bólu .Życie wys­sało ze mnie te uczu­cia .jes­tem wypalona. -nati02


Bo pot­ra­fię się Cytaty: Nikt, na­wet Ja nie pot­ra­fię opi­sać te­go co się dzieje w mo­jej głowie... -AnDree


nikt-na­wet-ja nie pot­ra­fię-opi­ć-te­go-co ę-dzieje-w mo­jej-głowie
Bo pot­ra­fię się Cytaty: Wkraczam w do­rosłe życie, które kiedyś pragnęłam dziś nie pot­ra­fię się w nim odnaleźć.. -AnDree


wkraczam-w do­rosłe-życie-które-kiedyś-pragnęłam-dziś-nie pot­ra­fię ę-w nim-odnaleźć
Bo pot­ra­fię się Cytaty: Nie pot­ra­fię myśli zwe­ryfi­kować w galopie, W którym świat pędzi, po­tyka się co dzień. -Devin


nie-pot­ra­fię-myśli-zwe­ryfi­kować-w galopie-w-którym świat-pędzi-po­tyka ę-co dzień
Bo pot­ra­fię się Cytaty: - Kochałam Cię jak ni­kogo w życiu, nap­rawdę. Skłamałabym mówiąc, że cieszę się Twoim szczęściem. Na­wet nie pot­ra­fię myśleć, że jes­teś te­raz z inną. Jed­nak wiem, że podjąłeś dob­ry wybór od­chodząc ode mnie. Nies­te­ty nie pot­ra­fiłam Cię kochać, tak jak te­go pot­rze­bowałeś. Może za bar­dzo się bałam, a może do te­go nie dorosłam. ... choć może być prawdziwe. -constella


Bo pot­ra­fię się Cytaty: Choć uwie­rzyłem, nie pot­ra­fię wierzyć. -bez.odwagi


choć-uwie­rzyłem-nie pot­ra­fię-wierzyć
Bo pot­ra­fię się Cytaty: W głowie pot­ra­fię urządzić so­bie niezłą salę tortur. -granatowa.czerń


w głowie-pot­ra­fię-urządzić-so­bie-niezłą-salę-tortur
Bo pot­ra­fię się Cytaty: Nie pot­ra­fię uda­wać, że jes­teś mi obojętny... -Ariaa


nie-pot­ra­fię-uda­wać-że jes­teś-mi obojętny
Bo pot­ra­fię się Cytaty: Gdy­bym miała skrzydła po­leciałabym do nieba, żeby po­gadać z moją ko­leżanką, bo tu na ziemi nie pot­ra­fię się z ni­kim dogadać. -AnDree


gdy­bym-miała-skrzydła-po­leciałabym-do nieba-żeby-po­gadać-z moją-ko­żanką-bo  na ziemi-nie pot­ra­fię ę-z ­kim-dogadać
Bo pot­ra­fię się Cytaty: Kocham pus­te naz­wy — tyl­ko w nich pot­ra­fię usłyszeć Boga. -Waldemar Łysiak


kocham-pus­te-naz­wy- tyl­ko-w nich-pot­ra­fię-usłyszeć-boga
Bo pot­ra­fię się Cytaty: A co jeśli nie mam siły się uśmie­chnąć ale nie pot­ra­fię oka­zywać smutku?  -Aleksandra_Czarna


a co śli-nie mam-ły ę-uśmie­chnąć-ale-nie pot­ra­fię-oka­zywać-smutku 
Bo pot­ra­fię się Cytaty: Pot­ra­fię przek­roić ko­goś w mniej niż pięć mi­nut, od od­by­tu po język... -Jonathan Davis


pot­ra­fię-przek­roić-ko­goś-w mniej-ż-pięć-mi­nut-od od­by­-po język
Bo pot­ra­fię się Cytaty: dlacze­go tak jest ?.... pot­ra­fię pomóc innym... a so­bie nie potrafię.... -aura69


dlacze­go-tak-jest -pot­ra­fię-pomóc-innym-a-so­bie-nie potrafię
Bo pot­ra­fię się Cytaty: Przep­raszam za ciszę, inaczej nie pot­ra­fię. Cze­kam na Twój głos. -opuszczona


przep­raszam-za ciszę-inaczej-nie pot­ra­fię-cze­kam na twój-głos
Bo pot­ra­fię się Cytaty: Cza­sem pot­ra­fię płakać oglądając film ro­man­tyczny, ale tyl­ko po alkoholu... -daniello


cza­sem-pot­ra­fię-płakać-oglądając-film-ro­man­tyczny-ale-tyl­ko-po alkoholu
Bo pot­ra­fię się Cytaty: Pot­ra­fię słuchać bal­lad i ryczeć jak dziec­ko, po­nieważ mu­zyka spra­wia, iż naj­mniej­sze smut­ki wychodzą z mo­jego wnętrza i zmieniają się w krop­le słonej wody.. -AnDree


pot­ra­fię-słuchać-bal­lad-i ryczeć-jak dziec­ko-po­nieważ-mu­zyka-spra­wia-iż naj­mniej­sze-smut­ki-wychodzą-z mo­jego-wnętrza
Bo pot­ra­fię się Cytaty: Me­dia to jest płyt­ki, po­zoran­cki wir­tual­ny świat i nie pot­ra­fię do niego pod­chodzić serio. -Kuba Wojewódzki


me­dia-to jest płyt­ki-po­zoran­cki-wir­tual­ny-świat-i nie pot­ra­fię-do niego-pod­chodzić-serio
Bo pot­ra­fię się Cytaty: Jak mogę czy­tać cudze myśli, sko­ro cza­sem nie pot­ra­fię so­bie przy­pom­nieć na­wet własnych... -Dalajlama


jak-mogę-czy­ć-cudze-myśli-sko­ro-cza­sem-nie pot­ra­fię-so­bie-przy­pom­nieć-na­wet-własnych