Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty

Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty: pa­ni zwra­ca się do uczniów: - wy chodzi­cie do szkoły, a rodzi­ce do pra­cy. to jest to sa­mo ... - nie to sa­mo, bo rodzi­com za to płacą, a nam nie !  -lovely-girl


Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty: Nigdy nie wierzyłem, że płaca i tylko sama płaca potrafi przyciągnąć i utrzymać naprawdę dobrych ludzi. Ale wydaje mi się, że może to sprawić chęć sprawdzenia się w działaniu. -Harvey Samuel Firestone


nigdy-nie-wierzyłem-że-płaca-i-tylko-sama-płaca-potrafi-przyciągnąć-i-utrzymać-naprawdę-dobrych-ludzi-ale-wydaje-mi-ę-że-może-to-sprawić
Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty: Rodzi­ce ha­rują - dzieci ba­lują . Rodzi­ce narze­kają - dzieciaki ćpają. Rodzi­ce tłumaczą - dzieciaki płaczą . Rodzi­ce modlą się o cud - dzieci ko­nają u ich stup. A mo­rał z tej baj­ki ta­ki, że dziecię jest naj­ważniej­sze na świecie, nie bo­gac­twa chłam. -NieBędęJulią


Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty: Bieda­cy płacą najdrożej. -Urszula Zybura


Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty: Niejed­ne­mu płacą nie wiado­mo za co. -Bujak Bogusław


niejed­ne­mu-płacą-nie wiado­mo-za co
Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty: Poeci też płacą za śmieci. -Bruno


poeci-też-płacą-za śmieci
Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty: Nig­dy dzieci nie mogą zro­bić rodzi­com ta­kiego wsty­du, jak rodzi­ce dzieciom. -Jan Kurczab


nig­dy-dzieci-nie mogą-zro­bić-rodzi­com-­kiego-wsty­-jak rodzi­-dzieciom
Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty: Za wszystkie głupstwa królów płacą ich narody. -Horacy


za-wszystkie-głupstwa-królów-płacą-ich-narody
Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty: Ci co się bo­gacą, nie zaw­sze dob­rze płacą. -Bujak Bogusław


ci co ę-bo­gacą-nie zaw­sze-dob­rze-płacą
Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty: Za wszys­tkie głup­stwa królów płacą ich narody. -Horacy


za wszys­tkie-głup­stwa-królów-płacą-ich-narody
Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty: W miłości młodzieńcy płacą za to, co ro­bią, zaś star­cy za to, cze­go nie robią. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais


w miłoś-młodzieńcy-płacą-za to-co ro­bią-zaś-star­cy-za to-cze­go-nie robią
Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty: Tyl­ko łot­ry kradną auta. Uczci­wi ludzie po pros­tu nie płacą rat. -Jacques Tati


tyl­ko-łot­ry-kradną-auta-uczci­wi ludzie-po pros­-nie płacą-rat
Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty: Tylko łotry kradną auta. Uczciwi ludzie po prostu nie płacą rat. -Jacques Tati


tylko-łotry-kradną-auta-uczciwi-ludzie-po-prostu-nie-płacą-rat
Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty: człowiek rodzi się przez całe życia, a umiera, je­dynie wte­dy gdy za­pom­ni, że wciąż się rodzi  -danioł


człowiek-rodzi ę-przez-całe-życia-a umiera-­dynie-wte­dy-gdy-za­pom­-że wciąż ę-rodzi 
Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty: ...Wkrótce wyrośniemy także z wojen, które są w gruncie rzeczy pojedynkami narodów... gwałt rodzi tylko nowe gwałty ze strony człowieka, na którym został popełniony; Miłość natomiast rodzi miłość... -Lew Tołstoj


Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty: W miłości młodzieńcy płacą za to, co robią, zaś starcy za to, czego nie robią. -Pierre Augustin Beaumarchais


w-miłoś-młodzieńcy-płacą-za-to-co-robią-zaś-starcy-za-to-czego-nie-robią
Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty: Zwyk­li ludzie płacą tym, co ro­bią, szlachet­ni tym czym są. -Friedrich von Schiller


zwyk­li-ludzie-płacą-tym-co ro­bią-szlachet­-tym-czym-są
Bo rodzi­com Za to płacą Cytaty: Zwykli ludzie płacą tym, co robią, szlachetni tym czym są. -Fryderyk Schiller


zwykli-ludzie-płacą-tym-co-robią-szlachetni-tym-czym-są