Bo­gowie Chcieli Cytaty

Bo­gowie Chcieli Cytaty: Gdy­by bo­gowie chcieli, żeby ludzie la­tali, da­liby wszys­tkim bi­lety lotnicze. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Bo­gowie Chcieli Cytaty: Ja­cy bo­gowie, ta­kie nabożeństwo. -Samuel Bogumił Linde


Bo­gowie Chcieli Cytaty: Bo­gowie jed­no wznoszą, dru­gie przewracają. -Ezop


bo­gowie-jed­no-wznoszą-dru­gie-przewracają
Bo­gowie Chcieli Cytaty: Bo­gowie umierają, gdy ludzie przes­tają w nich wierzyć. -Terry Pratchett


bo­gowie-umierają-gdy-ludzie-przes­tają-w nich-wierzyć
Bo­gowie Chcieli Cytaty: Wro­gowie często mówią prawdę, przy­jaciele nigdy. -Cyceron


wro­gowie-często-mówią-prawdę-przy­jaciele-nigdy
Bo­gowie Chcieli Cytaty: Na sa­mot­ność ska­zują człowieka nie wro­gowie, lecz przyjaciele. -Milan Kundera


na ­­ność-ska­zują-człowieka-nie wro­gowie-lecz-przyjaciele
Bo­gowie Chcieli Cytaty: Bo­gowie wiedzą: śmierć jest nie­szczęściem, inaczej chętnie umiera­liby sami. -Safona


bo­gowie-wiedzą-śmierć-jest nie­szczęściem-inaczej-chętnie-umiera­liby-sami
Bo­gowie Chcieli Cytaty: Z głupotą sa­mi bo­gowie wal­czą nadaremno. Mit der Dum­mheit kämpfen Götter sel­best ver­ge­bens. (niem.)  -Friedrich von Schiller


z głupotą-­mi-bo­gowie-wal­czą-nadaremno-mit-der-dum­mheit-kämpfen-götter-sel­best-ver­ge­bens-niem 
Bo­gowie Chcieli Cytaty: Bo­gowie są nieśmier­telny­mi ludźmi, ludzie - śmier­telny­mi bogami. -Heraklit z Efezu


bo­gowie-są nieśmier­telny­mi-ludźmi-ludzie- śmier­telny­mi-bogami
Bo­gowie Chcieli Cytaty: Ludzie pot­rze­bują wiary w bogów, choćby dla­tego, że tak trud­no jest wie­rzyć w ludzi. Bo­gowie są niezbędni. -Terry Pratchett


ludzie-pot­rze­bują-wiary-w bogów-choćby-dla­tego-że tak-trud­no-jest wie­rzyć-w ludzi-bo­gowie są niezbędni
Bo­gowie Chcieli Cytaty: Bóg zawsze darzy. Obyśmy chociaż chcieli to przyjąć. -Ewa Glińska


bóg-zawsze-darzy-obyśmy-chociaż-chcieli-to-przyjąć
Bo­gowie Chcieli Cytaty: Rób to, co robisz tak dobrze, by ludzie chcieli zobaczyć to ponownie i przyprowadzić przyjaciół -Walt Disney


rób-to-co-robisz-tak-dobrze-by-ludzie-chcieli-zobaczyć-to-ponownie-i-przyprowadzić-przyjaciół
Bo­gowie Chcieli Cytaty: Górnolotne słowa wzięły się z uczuć ludzi, którzy chcieli je jakoś nazwać. -Zofia Bystrzycka


górnolotne-słowa-wzięły-ę-z-uczuć-ludzi-którzy-chcieli-jakoś-nazwać
Bo­gowie Chcieli Cytaty: Ludzie tak bar­dzo chcieli być do przo­du, że im z tyłu zabrakło... ogonów. -Kapitan


ludzie-tak-bar­dzo-chcieli-być-do przo­-że im z tyłu-zabrakło-ogonów
Bo­gowie Chcieli Cytaty: Są ludzie, którzy tak bardzo wychwalają swój kraj, jak gdyby chcieli go sprzedać. -Anonim


są-ludzie-którzy-tak-bardzo-wychwalają-swój-kraj-jak-gdyby-chcieli-go-sprzedać
Bo­gowie Chcieli Cytaty: Nie tłumacz się. Przy­jaciele i tak zro­zumieją, wro­gowie i tak nie uwierzą. -Erazm z Rotterdamu


nie-tłumacz-ę-przy­jaciele i tak-zro­zumieją-wro­gowie-i tak-nie uwierzą
Bo­gowie Chcieli Cytaty: Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, młodzi nie szaleli. -Jan Kochanowski


jakoby-też-rok-bez-wiosny-mieć-chcieli-którzy-chcą-młodzi-nie-szaleli
Bo­gowie Chcieli Cytaty: Nie od początku, Wszys­tko jest ta­kie jak byśmy chcieli. Pot­rze­buje­my czasu. -cytlopka


nie-od początku-wszys­tko-jest ­kie-jak byśmy-chcieli-pot­rze­buje­my-czasu