Boże Się Cytaty

Boże Się Cytaty: Dlacze­go tu jes­tem, Boże za­gubionych dusz, Boże sam za­gubiony pośród in­nych bogów?  -G » Khalil Gibran » Szaleniec


dlacze­go- jes­tem-boże-za­gubionych-dusz-boże-sam-za­gubiony-pośród-in­nych-bogów 
Boże Się Cytaty: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? -Jezus Chrystus


Boże Się Cytaty: Tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra Nie daj mi Boże, broń Boże skosztować tak zwanej życiowej mądrości póki życie trwa! -Agnieszka Osiecka


Boże Się Cytaty: Dro­gi Boże, Przez cały dzi­siej­szy dzień do tej po­ry postępuję jak na­leży. Nie złościłem się, nie byłem chci­wy, złośli­wy, sa­molub­ny, zaz­dros­ny ani uszczyp­li­wy, nic jeszcze nie wy­piłem ani nie faj­czyłem. Na­wet ani ra­zu nie skłamałem. Jes­tem Ci za to bar­dzo wdzięczny. Ale dro­gi Boże, za chwilę za­mie­rzam wstać z łóżka i od tej po­ry bar­dzo będę pot­rze­bował Two­jej pomocy. -Wojciech Cejrowski


Boże Się Cytaty: Strzeż mnie, Boże, od przy­jaciół, a od niep­rzy­jaciół ob­ro­nię się sam. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Boże Się Cytaty: Boże! Jak ci mężczyźni są zarozumiali. Skoro tylko któremuś naznaczy kobieta rendez-vous, zaraz mu się zdaje, że jest w nim zakochana. -Anonim


boże-jak-mężczyź-są-zarozumiali-skoro-tylko-któremuś-naznaczy-kobieta-rendez-zaraz-mu-ę-zdaje-że-jest-w-nim-zakochana
Boże Się Cytaty: Boże, Ty to widzisz i nie grzmisz? -Henryk Sienkiewicz


Boże Się Cytaty: Zagadki Boże są bardziej zadawalające niż rozwiązania człowiecze. -Gilbert Keith Chesterton


zagadki-boże-są-bardziej-zadawalają-ż-rozwiązania-człowiecze
Boże Się Cytaty: Króles­two Boże tętni życiem szczęśliwym w Duchu miłości  -Cykam


kró­two-boże-tętni-życiem-szczęśliwym-w-duchu-miłoś 
Boże Się Cytaty: Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie! -Adam Mickiewicz


jeśli-zapomnę-o-nich-ty-boże-na-niebie-zapomnij-o-mnie
Boże Się Cytaty: Jakiegoś mnie, Panie Boże, stworzył, takiego masz. -Sabała


jakiegoś-mnie-panie-boże-stworzył-takiego-masz
Boże Się Cytaty: Ten, kto zamknął się w nienawiści, już się skończył! A narodził się do nowego życia ten, kto z piekieł nienawiści wyszedł na światło Boże. -Stefan Wyszyński kard


ten-kto-zamknął-ę-w-nienawiś-już-ę-skończył-a-narodził-ę-do-nowego-życia-ten-kto-z-piekieł-nienawiś-wyszedł-na-światło-boże
Boże Się Cytaty: Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam. -Valdemar Baldhead


boże-strzeż-mnie-od-przyjaciół-z-wrogami-poradzę-sobie-sam
Boże Się Cytaty: Tylko straceńcy mówią prawdę. Człowiek, który chce coś osiągnąć powinien prawdę znać, ale broń boże się z nią nie afiszować. -Winston Churchill


tylko-straceńcy-mówią-prawdę-człowiek-który-chce-coś-osiągnąć-powinien-prawdę-znać-ale-broń-boże-ę-z-ą-nie-afiszować
Boże Się Cytaty: Mój Boże i ty święta rze­ko - Bobrze, Za rządów PIS -u żyje się po pros­tu dobrze. To nie żad­ne tam wróżenie z fyr­flóf i z fus, Naród po­kochał zajęcia około 500 i plus. -fyrfle


mój-boże-i ty świę-rze­ko- bobrze-za-rządów-pis-u żyje ę-po pros­-dobrze-to-nie żad­ne-tam-wróżenie-z fyr­flóf-i z fus
Boże Się Cytaty: Daj mi wytrwanie i sił wiele, Boże, w życiu, co będzie twórcze i szalone. -Julian Tuwim


daj-mi-wytrwanie-i-ł-wiele-boże-w-życiu-co-będzie-twórcze-i-szalone
Boże Się Cytaty: Bóg pat­rzy jak świat się toczy, ob­serwa­tor nie jest ak­to­rem. [ kiedy mówi­my


bóg-pat­rzy-jak świat ę-toczy-ob­serwa­tor-nie jest ak­to­rem- kiedy-mówi­myboże-bo wszys­tko ę-ja­koś-sta­nie-a on tyl­ko
Boże Się Cytaty: Boże, zrób ze mnie uczciwego człowieka, nie czyń jednak uczciwej kobiety. -Ninon De Lenclos


boże-zrób-ze-mnie-uczciwego-człowieka-nie-czyń-jednak-uczciwej-kobiety