Bogiem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Bogiem Cytaty: Człowiek to byt, który aspiruje do bycia Bogiem. Być człowiekiem to dążyć do bycia Bogiem, albo jeśli kto woli, człowiek w sposób fundamentalny pragnie bycia Bogiem. -Jean Paul Sartre
człowiek-to-byt-który-aspiruje-do-bycia-bogiem-być-człowiekiem-to-dążyć-do-bycia-bogiem-albo-śli-kto-woli-człowiek-w-sposób-fundamentalny
Bogiem Cytaty: Bóg nie byłby Bogiem, jeśliby zadawalał tylko intelekt. Aby prawdziwie być Bogiem, musi on władać sercem i przemieniać je. Bóg musi znajdować swój wyraz w każdym najdrobniejszym czynie swojego wyznawcy. -Mahatma Gandhi
Bogiem Cytaty: Chciałbym, byś kiedyś ucząc swoje dzieci nie mówił im o pacierzu, ale o codziennym spotkaniu z Bogiem. Nie pytaj: czy zmówiłeś pacierz?, ale pytaj czy rozmawiałeś z Bogiem i o czym z Nim rozmawiałeś? Wtedy dziecko od początku łatwiej przejdzie z modlitwy dziecka do modlitwy człowieka dojrzałego. (W trosce o głębszą wiarę) -E. Staniek
Bogiem Cytaty: Miłość to przyjaźń człowieka z Bogiem. -Tomasz Św
miłość-to-przyjaźń-człowieka-z-bogiem
Bogiem Cytaty: . . . Z Bogiem i choćby mimo Boga. -Adam Mickiewicz
Bogiem Cytaty: Największym bogiem jest miłość. -Eurypides
największym-bogiem-jest-miłość
Bogiem Cytaty: Sa­ma przy­roda jest bogiem. -Giulio Cesare Vanini
Bogiem Cytaty: Ostańcie z Bogiem, ludzie kochane. -Władysław Stanisław Reymont
Bogiem Cytaty: Śmierć jest wielką komunią z Bogiem. -Pierre Teilhard de Chardin
Bogiem Cytaty: Sukces w oczach ludzi jest bogiem. -Ajschylos
sukces-w-oczach-ludzi-jest-bogiem
Bogiem Cytaty: Jedynym Bogiem jest porządek moralny. -Johann Gottlieb Fichte
Bogiem Cytaty: Dla zjednoczenia z Bogiem należy poświęcić wszystko. -Albert Chmielowski
dla-zjednoczenia-z-bogiem-należy-poświęć-wszystko
Bogiem Cytaty: Pieniądz jest dziś Bogiem tego świata. -Fryderyk Engels
pieniądz-jest-dziś-bogiem-tego-świata
Bogiem Cytaty: Suk­ces w oczach ludzi jest bogiem. -Ajschylos
suk­-w oczach-ludzi-jest bogiem
Bogiem Cytaty: Bóg znaleziony ostatecznie nie jest Bogiem. -Ladislaus Boros
bóg-znaleziony-ostatecznie-nie-jest-bogiem
Bogiem Cytaty: Niekoniecznie trzeba być bogiem, by mieć wyznawców. -Witold Gombrowicz
niekoniecznie-trzeba-być-bogiem-by-mieć-wyznawców
Bogiem Cytaty: Pokora to odmowa istnienia poza Bogiem. Królowa cnót. -Simone Weil
pokora-to-odmowa-istnienia-poza-bogiem-królowa-cnót
Bogiem Cytaty: Od Jowisza niechaj zaczyna się dzieło. Pracujmy z Bogiem. -Owidiusz
od-jowisza-niechaj-zaczyna-ę-dzieło-pracujmy-z-bogiem
Bogiem Cytaty: Kto nie czyni zła, jest z natury bogiem. -Menander
kto-nie-czyni-zła-jest-z-natury-bogiem
Bogiem Cytaty: Apostoł to ten, który żyje Bogiem i dla Boga. -Tadeusz Śmiech
apostoł-to-ten-który-żyje-bogiem-i-dla-boga
Bogiem Cytaty: Dlacze­go in­ternet stał się Bogiem? Bo jest pełen wiary... -bystry.76
dlacze­go-in­ternet-stał ę-bogiem-bo-jest peł-wiary
Bogiem Cytaty: Cwa­niac­two, chciwość, Uczo­ne tĘpokurwie. Zaw­sze z Bogiem. -fyrfle
cwa­niac­two-chciwość-uczo­ne-tĘpokurwie-zaw­sze-z bogiem
Bogiem Cytaty: Bóg, którego można dotknąć, nie jest już bogiem. -Antoine De Saint - Exupery
Bogiem Cytaty: Lepiej jest mówić z Bogiem o grzeszniku niż z grzesznikiem o Bogu. -Klemens Maria Hoffbauer
lepiej-jest-mówić-z-bogiem-o-grzeszniku-ż-z-grzesznikiem-o-bogu
Bogiem Cytaty: W każdym człowieku jest przepaść, którą można wypełnić jedynie Bogiem. -Blaise Pascal
w-każdym-człowieku-jest-przepaść-którą-można-wypełć-jedynie-bogiem
Bogiem Cytaty: Zu­pełnie szcze­ra spo­wiedź możli­wa jest tyl­ko przed Bogiem. -Mikołaj Gogol
zu­pełnie-szcze­ra-spo­wiedź-możli­wa-jest tyl­ko-przed-bogiem
Bogiem Cytaty: Kto chce rozmawiać z Bogiem, nie rozmawiając z człowiekiem - tego słowo błądzi. -Martin Buber
kto-chce-rozmawiać-z-bogiem-nie-rozmawiając-z-człowiekiem-tego-słowo-błądzi
Bogiem Cytaty: Człowiek jest gotów zostać bogiem, a zamiast tego często okazuje się bałwanem. -Thomas Merton
człowiek-jest-gotów-zostać-bogiem-a-zamiast-tego-często-okazuje-ę-bałwanem
Bogiem Cytaty: Każda kobieta jest dla mężczyzny bogiem, który może dokonać w nim cudu. -Aleksander Świętochowski
każda-kobieta-jest-dla-mężczyzny-bogiem-który-może-dokonać-w-nim-cudu
Bogiem Cytaty: Widoczne wydaje mi się wyczerpanie i zgroza, jaka wywołuje dotarcie do dna rzeczy - bycie Bogiem. -Georges Bataille
widoczne-wydaje-mi-ę-wyczerpanie-i-zgroza-jaka-wywołuje-dotarcie-do-dna-rzeczy-bycie-bogiem
Bogiem Cytaty: Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na ustach. -Anonim
pozostańcie-wierni-doświadczeniu-pokoleń-które-żyły-na-tej-ziemi-z-bogiem-w-sercu-i-z-modlitwą-na-ustach
Bogiem Cytaty: Różnica między Bogiem a historykami, polega głównie na tym, że Bóg nie może zmieniać przeszłości. -Samuel Butler
różnica-między-bogiem-a-historykami-polega-głównie-na-tym-że-bóg-nie-może-zmieniać-przeszłoś
Bogiem Cytaty: Wśród cier­pienia i niedo­li na­wet prze­kona­ny ateis­ta zaczy­na roz­glądać się za Bogiem. -Paul Samuel Leon Johnson
wśród-cier­pienia-i niedo­li-na­wet-prze­kona­ny-ateis­-zaczy­na-roz­glądać ę-za bogiem
Bogiem Cytaty: Każdy z nas ma swój własny charakter - i ten jest naszym bogiem, sprawcą szczęścia lub nieszczęścia. -Menander
każdy-z-nas-swój-własny-charakter-i-ten-jest-naszym-bogiem-sprawcą-szczęścia-lub-nieszczęścia
Bogiem Cytaty: Obiektywizm... Dziec­ko pychy i obłudy. Je­go ulu­biona za­baw­ka to ka­rabin maszynowy. Gdy do­rośnie, chce zos­tać Bogiem. -Papillondenuit
obiektywizm-dziec­ko-pychy-i obłudy-je­go-ulu­biona-za­baw­ka-to ka­rabin-maszynowy-gdy-do­rośnie-chce-zos­ć-bogiem