Bogiem Cytaty

Bogiem Cytaty: Człowiek to byt, który aspiruje do bycia Bogiem. Być człowiekiem to dążyć do bycia Bogiem, albo jeśli kto woli, człowiek w sposób fundamentalny pragnie bycia Bogiem. -Jean Paul Sartre


człowiek-to-byt-który-aspiruje-do-bycia-bogiem-być-człowiekiem-to-dążyć-do-bycia-bogiem-albo-śli-kto-woli-człowiek-w-sposób-fundamentalny
Bogiem Cytaty: Bóg nie byłby Bogiem, jeśliby zadawalał tylko intelekt. Aby prawdziwie być Bogiem, musi on władać sercem i przemieniać je. Bóg musi znajdować swój wyraz w każdym najdrobniejszym czynie swojego wyznawcy. -Mahatma Gandhi


Bogiem Cytaty: Chciałbym, byś kiedyś ucząc swoje dzieci nie mówił im o pacierzu, ale o codziennym spotkaniu z Bogiem. Nie pytaj: czy zmówiłeś pacierz?, ale pytaj czy rozmawiałeś z Bogiem i o czym z Nim rozmawiałeś? Wtedy dziecko od początku łatwiej przejdzie z modlitwy dziecka do modlitwy człowieka dojrzałego. (W trosce o głębszą wiarę) -E. Staniek


Bogiem Cytaty: Miłość to przyjaźń człowieka z Bogiem. -Tomasz Św


miłość-to-przyjaźń-człowieka-z-bogiem
Bogiem Cytaty: . . . Z Bogiem i choćby mimo Boga. -Adam Mickiewicz


Bogiem Cytaty: Największym bogiem jest miłość. -Eurypides


największym-bogiem-jest-miłość
Bogiem Cytaty: Sa­ma przy­roda jest bogiem. -Giulio Cesare Vanini


Bogiem Cytaty: Ostańcie z Bogiem, ludzie kochane. -Władysław Stanisław Reymont


Bogiem Cytaty: Śmierć jest wielką komunią z Bogiem. -Pierre Teilhard de Chardin


Bogiem Cytaty: Sukces w oczach ludzi jest bogiem. -Ajschylos


sukces-w-oczach-ludzi-jest-bogiem
Bogiem Cytaty: Jedynym Bogiem jest porządek moralny. -Johann Gottlieb Fichte


Bogiem Cytaty: Dla zjednoczenia z Bogiem należy poświęcić wszystko. -Albert Chmielowski


dla-zjednoczenia-z-bogiem-należy-poświęć-wszystko
Bogiem Cytaty: Pieniądz jest dziś Bogiem tego świata. -Fryderyk Engels


pieniądz-jest-dziś-bogiem-tego-świata
Bogiem Cytaty: Suk­ces w oczach ludzi jest bogiem. -Ajschylos


suk­-w oczach-ludzi-jest bogiem
Bogiem Cytaty: Bóg znaleziony ostatecznie nie jest Bogiem. -Ladislaus Boros


bóg-znaleziony-ostatecznie-nie-jest-bogiem
Bogiem Cytaty: Niekoniecznie trzeba być bogiem, by mieć wyznawców. -Witold Gombrowicz


niekoniecznie-trzeba-być-bogiem-by-mieć-wyznawców
Bogiem Cytaty: Pokora to odmowa istnienia poza Bogiem. Królowa cnót. -Simone Weil


pokora-to-odmowa-istnienia-poza-bogiem-królowa-cnót
Bogiem Cytaty: Od Jowisza niechaj zaczyna się dzieło. Pracujmy z Bogiem. -Owidiusz


od-jowisza-niechaj-zaczyna-ę-dzieło-pracujmy-z-bogiem