Boi się Podejść Cytaty

Boi się Podejść Cytaty: Goły podróżnik nie boi się rozbójnika. -Decimus Junius Juvenalis


Boi się Podejść Cytaty: Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. -Ignacy Krasicki


Boi się Podejść Cytaty: Niewin­ność śmier­ci się nie boi ... -Cykam


niewin­ność-śmier­ ę-nie boi
Boi się Podejść Cytaty: Rzeźnik nie boi się na­wet tłumu owiec. -Aleksander Wielki


Boi się Podejść Cytaty: Zły duch najbardziej boi się świętego wesela. -Urszula Ledóchowska


Boi się Podejść Cytaty: Kogo szczęście wyniesie niech się upaść boi. -Mikołaj Rej


kogo-szczęście-wyniesie-niech-ę-upaść-boi
Boi się Podejść Cytaty: Potężny ma się obawiać nąjbardziej tego, czego się nie boi. -Andrzej Maksymilian Fredro


Boi się Podejść Cytaty: Kto sie­dzi w wodzie, nie boi się deszczu. -Karol Bunsch


kto-sie­dzi-w wodzie-nie boi ę-deszczu
Boi się Podejść Cytaty: Praw­dzi­wa cno­ta kry­tyk się nie boi. -Ignacy Krasicki


Boi się Podejść Cytaty: Sztuka jak wiara jednego się tylko boi: letniości. -Witold Gombrowicz


Boi się Podejść Cytaty: ...na­deszły cza­sy, gdy każdy boi się mówić prawdę... -George Orwell


na­deszły-cza­sy-gdy-każdy-boi ę-mówić-prawdę
Boi się Podejść Cytaty: Boi się pro­wadzić okręt ten, kto się na nim nie zna. -Horacy


boi ę-pro­wadzić-okręt-ten-kto ę-na nim-nie zna
Boi się Podejść Cytaty: Boi się pro­wadzić ryd­wan ten, kto się na nim nie zna.


boi ę-pro­wadzić-ryd­wan-ten-kto ę-na nim-nie zna
Boi się Podejść Cytaty: Ubóstwo: Kto się ubóstwa boi, nie wart użyć bogactwa. -Karol Juliusz Weber


ubóstwo-kto-ę-ubóstwa-boi-nie-wart-użyć-bogactwa
Boi się Podejść Cytaty: Kto się zbyt ubóstwa boi, nie wart używać bogactwa. -Karol Juliusz Weber


kto-ę-zbyt-ubóstwa-boi-nie-wart-używać-bogactwa
Boi się Podejść Cytaty: Nie boi się wilk psa, tyl­ko szcze­kania jego. -Samuel Adalberg


nie-boi ę-wilk-psa-tyl­ko-szcze­kania-jego
Boi się Podejść Cytaty: doj­rzały to człowiek, który się nie boi włas­ne­go cienia  -one drop for all


doj­rzały-to człowiek-który ę-nie boi-włas­ne­go-cienia 
Boi się Podejść Cytaty: Człowiek nap­rawdę wiel­ki nie boi się ludzi dużych. -Marian Buchowski


człowiek-nap­rawdę-wiel­ki-nie boi ę-ludzi-żych